121. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. & ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι. (2000)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. & ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι. (2000). - Νεοτεκτονικός Χάρτης της Ελλάδας (κλίμακα 1:100.000), Φύλλο "ΠΥΡΓΟΣ". Έκδοση ΟΑΣΠ, Επεξηγηματικό Τεύχος, 117σ.

120. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. & ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι. (2000). (2000)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. & ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι. (2000). - Νεοτεκτονικός Χάρτης της Ελλάδας (κλίμακα 1:100.000), Φύλλο "ΤΡΟΠΑΙΑ". Έκδοση ΟΑΣΠ, Επεξηγηματικό Τεύχος, 117σ.

119. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. & ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Δ. (2000)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. & ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Δ. (2000). - Νεοτεκτονικός Χάρτης της Ελλάδας (κλίμακα 1:100.000), Φύλλο "ΡΟΔΟΣ". Έκδοση ΟΑΣΠ, Επεξηγηματικό Τεύχος, 115σ.

118. PAPANIKOLAOU, D., LEKKAS, E., SIDERIS, Ch., FOUNTOULIS, I., DANAMOS, G., KRANIS, Ch., LOZIOS, L. with the contribution of: I. ANTONIOU, E. VASSILAKIS, S. VASILOPOULOU, P. NOMIKOU, I. PAPANIKOLAOU, E. SKOURTSOS and K. SOUKIS (1999)

PAPANIKOLAOU, D., LEKKAS, E., SIDERIS, Ch., FOUNTOULIS, I., DANAMOS, G., KRANIS, Ch., LOZIOS, L. with the contribution of: I. ANTONIOU, E. VASSILAKIS, S. VASILOPOULOU, P. NOMIKOU, I. PAPANIKOLAOU, E. SKOURTSOS and K. SOUKIS (1999). - Geology and tectonics of Western Attica in relation to the 7-9-99 earthquake. Newsletter of E.C.P.F.E., Council of Europe, Issue No 3, 30-34, December 1999

117. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΚΡΑΝΗΣ, Χ., ΛΟΖΙΟΣ, Σ., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι., ΣΚΟΥΡΤΣΟΣ, Ε. & ΝΟΜΙΚΟΥ, Π. (1999)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΚΡΑΝΗΣ, Χ., ΛΟΖΙΟΣ, Σ., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι., ΣΚΟΥΡΤΣΟΣ, Ε. & ΝΟΜΙΚΟΥ, Π. (1999). - Νεοτεκτονικός Χάρτης της Ελλάδας (κλίμακα 1:100.000), Φύλλο "ΓΡΕΒΕΝΑ". Έκδοση ΟΑΣΠ, Επεξηγηματικό Τεύχος, 102σ.

116. LEKKAS, E., FOUNTOULIS, I. & PAPANIKOLAOU, D. (2000)

LEKKAS, E., FOUNTOULIS, I. & PAPANIKOLAOU, D. (2000). - Intensity distribution and neotectonic macrostructure Pyrgos earthquake data (26 March 1993, Greece). Natural Hazards, Kluwer Academic Publishers, Vol. 21, 19-33

115. LEKKAS, E. (2002)

LEKKAS, E. (2002). - The role of earthquake-related effects in urban complexes. Natural Hazards, Kluwer Academic Publishers, Vol. 25, 23-35

LEKKAS, E. (1999). - New data for earthquake design of urban complexes - Investigation on the role of special effects in damage occurrence. Soil Dynamics and Earthquake Engineering (SDEE ΄99), Eds. K.Atakan & L.Ottemoller, Publ. Elsevier Science Ltd., Abstract, p. 161, Norway

114. LEKKAS, E. & VASSILAKIS, E. (2000)

LEKKAS, E. & VASSILAKIS, E. (2000). - The Adana earthquake (Turkey) - Seismotectonic framework - Geodynamic phenomena - Impact on the structured environment. 12th World Conference on Earthquake Engineering (WCEE), 8p., Auckland

113. LEKKAS, E. & FOUNTOULIS, I. (2000)

LEKKAS, E. & FOUNTOULIS, I. (2000). - Influence of local soil conditions on intensity distribution in Cesi (Italy) during the Umbria earthquakes (September 1997). 12th World Conference on Earthquake Engineering (WCEE), 7p., Auckland

112. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, Ε. (1999)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, Ε. (1999). - Ανάλυση δορυφορικών εικόνων για τον εντοπισμό ρευστοποιήσεων. Συγκριτικά στοιχεία από τους σεισμούς του Πύργου και του Κόμπε. 5ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, 318-325, Αθήνα

111. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΣΟΥΚΗΣ, Κ., ΛΟΖΙΟΣ, Σ. & ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Β. (1999)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΣΟΥΚΗΣ, Κ., ΛΟΖΙΟΣ, Σ. & ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Β. (1999). - Χρήση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (G.I.S.) στον αντισεισμικό σχεδιασμό και την οργάνωση του Δήμου Χαλανδρίου. 5ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, 239-247, Αθήνα

110. PSYCHARIS, I., PAPASTAMATIOU, D., TAFLAMBAS, I., CARYDIS, P., BOUCKOVALAS, G., GAZETAS, G., KALOGERAS, I., STAVRAKAKIS, G., PAVLIDES, S., LEKKAS, E., KRANIS, C., IOANNIDIS, C., CHOLEVAS, C. & PYRROS, D. (1999)

PSYCHARIS, I., PAPASTAMATIOU, D., TAFLAMBAS, I., CARYDIS, P., BOUCKOVALAS, G., GAZETAS, G., KALOGERAS, I., STAVRAKAKIS, G., PAVLIDES, S., LEKKAS, E., KRANIS, C., IOANNIDIS, C., CHOLEVAS, C. & PYRROS, D. (1999). - The Athens, Greece Earthquake of September 7, 1999. EERI Newsletter, Special Earthquake Report, November 1995, Vol. 33, No 11, 8p., California

PSYCHARIS, I., PAPASTAMATIOU, D., TAFLAMBAS, I., CARYDIS, P., BOUCKOVALAS, G., GAZETAS, G., KALOGERAS, I., STAVRAKAKIS, G., PAVLIDES, S., LEKKAS, E., KRANIS, C., IOANNIDIS, C., CHOLEVAS, C. & PYRROS, D. (1999). - The Athens, Greece Earthquake of September 7, 1999. http://www.eeri.org/Reconn/Greece1099/Greece1099.html

109. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Α. & ΠΑΓΟΥΝΗΣ, Μ. (1999)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Α. & ΠΑΓΟΥΝΗΣ, Μ. (1999). - Υδρογεωλογική - Γεωφυσική έρευνα περιοχής Αντιρρίου. Προτάσεις υδροληπτικού σχεδιασμού. 4o Εθνικό Συνέδριο "Διαχείριση υδατικών πόρων στις ευαίσθητες περιοχές του Ελλαδικού χώρου", ΤΕΕ - Ελληνική Επιτροπή για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ), Βόλος

108. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ, Μ., ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Κ., ΚΥΡΙΑΖΗΣ, Α. & ΛΑΛΕΧΟΣ, Σ. (1999)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ, Μ., ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Κ., ΚΥΡΙΑΖΗΣ, Α. & ΛΑΛΕΧΟΣ, Σ. (1999). - Ο σεισμός στο Izmit της Τουρκίας, 1999. Σεισμοτεκτονικό πλαίσιο - Χαρακτηριστικά σεισμού & εδαφικής κίνησης - Συνοδά γεωδυναμικά φαινόμενα - Γεωγραφική κατανομή & τυπολογία βλαβών. 13ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος, Τόμος Ειδικής Συνεδρίας, 18σ., Ρέθυμνο

107. ΚΑΡΥΔΗΣ, Π., ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΛΟΖΙΟΣ, Σ. (1999)

ΚΑΡΥΔΗΣ, Π., ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΛΟΖΙΟΣ, Σ. (1999). - Σεισμοτεκτονικά - γεωτεχνικά δεδομένα και δεδομένα τρωτότητας κτιρίων ως παράμετροι διαμόρφωσης του αντισεισμικού σχεδιασμού στην πόλη του Ρεθύμνου. 13ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος, Τομ. ΙΙΙ, 75-82, Ρέθυμνο

106. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1999)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1999). - Χώροι υποδοχής απορριμμάτων - αποβλήτων σε σεισμικές φορτίσεις. Heleco ΄99 "Τεχνολογία Περιβάλλοντος για τον 21ο αιώνα", Γ΄ Διεθνής ΄Εκθεση και Συνέδριο, 115-122, Θεσσαλονίκη

LEKKAS, E. (1999). - Landfill response to seismic loading. 6th International Conference on Environmental Science and Technology, Vol. A, 282-289, Samos

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1999). - Χώροι υποδοχής απορριμμάτων - αποβλήτων σε σεισμικές φορτίσεις. Συμπεριφορά - Εκτίμηση αστοχιών - Βασικές αρχές - Μεθοδολογία αντισεισμικού σχεδιασμού. Ορυκτός Πλούτος, Τομ. 113, 9-20

105. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΚΟΛΥΒΑ, Μ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. & ΚΟΠΑΝΑΣ, Ι. (1997)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΚΟΛΥΒΑ, Μ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. & ΚΟΠΑΝΑΣ, Ι. (1997). - Καταστροφές στο κάστρο της Ζακύνθου από την εκδήλωση σεισμών και συνοδών γεωδυναμικών φαινομένων. ΣΤ΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο 1997, Εκτεταμένη Περίληψη, 40-41, Ζάκυνθος

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΚΟΛΥΒΑ, Μ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. & ΚΟΠΑΝΑΣ, Ι. (2002). - Καταστροφές στο κάστρο της Ζακύνθου από την εκδήλωση σεισμών και συνοδών γεωδυναμικών φαινομένων. ΣΤ΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο 1997, Τομ. Α΄, 473-485, Ζάκυνθος

104. LEKKAS, E. & VASSILAKIS, E. (1999)

LEKKAS, E. & VASSILAKIS, E. (1999). - Adana earthquake: Peculiar damage distribution and seismotectonic characteristics. Advances in Earthquake Engineering, Earthquake Resistant Engineering Structures, Eds. G. Oliveto, C.A. Brebbia, Wit Press, Vol. 4, 785-798

103. LEKKAS, E. (1999)

LEKKAS, E. (1999). - Volcanic and seismic-volcanic hazards in Greece. EUG 10, European Union of Geosciences, Extended Abstract, Vol. 4, No 1, p. 546, Strasbourg

LEKKAS, E. (1998). - Volcanic and seismic-volcanic hazards in Greece. 7th International Conference on Natural and Man-made Hazards, Abstract, p. 92, Chania

102. LEKKAS, E. (1999)

LEKKAS, E. (1999). - Active fault deformation-Antiseismic Planning in the island of Zakynthos (W. Greece). EUG 10, European Union of Geosciences, Extended Abstract, Vol. 4, No 1, p. 546, Strasbourg

LEKKAS, E. (1998). - Active fault deformation-Antiseismic Planning in the island of Zakynthos (W. Greece). 7th International Conference on Natural and Man-made Hazards, Abstract, p. 90, Chania

101. LEKKAS, E., VASILOPOULOU, S. & HADZINAKOS, I. (1998)

LEKKAS, E., VASILOPOULOU, S. & HADZINAKOS, I. (1998). - Engineering geological conditions - Landslide phenomena in the village of Ropoto, Trikala, Greece. 8th International Congress of the International Association for Engineering Geology (IAEG) "Engineering Geology-A Global View from the Pacific Rim", Eds. D.P. Moore & O. Hungr, Vol. III, 1807-1812, Vancouver

100. LEKKAS, E., VASILOPOULOU, S. & HADZINAKOS, I. (1998)

LEKKAS, E., VASILOPOULOU, S. & HADZINAKOS, I. (1998). - GIS aided landslide management in Ropoto, Trikala, Greece: Raster-vector data treatment. 8th International Congress of the International Association for Engineering Geology (IAEG) "Engineering Geology-A Global View from the Pacific Rim", Eds. D.P. Moore & O. Hungr, Vol. III, 1759-1763, Vancouver

099. LEKKAS, E. (1998)

LEKKAS, E. (1998). - Protection of the Castle of Zakinthos, W. Greece, from landslide destruction phenomena. 8th International Congress of the International Association for Engineering Geology (IAEG) "Engineering Geology-A Global View from the Pacific Rim", Eds. D.P. Moore & O. Hungr, Vol. II, 1331-1336, Vancouver

098. LEKKAS, E., SAKELLARIOU, D., BERTAKIS, G. & LOZIOS, S. (1998)

LEKKAS, E., SAKELLARIOU, D., BERTAKIS, G. & LOZIOS, S. (1998). - Location of geohazards at Rhodes island, SE Greece. 8th International Congress of the International Association for Engineering Geology (IAEG) "Engineering Geology-A Global View from the Pacific Rim", Eds. D.P. Moore & O. Hungr, Vol. II, 953-958, Vancouver

097. LEKKAS, E. (1998)

LEKKAS, E. (1998). - Palaeoliquefaction phenomena and liquefaction hazard map at Zakinthos island, W. Greece. 8th International Congress of the International Association for Engineering Geology (IAEG) "Engineering Geology-A Global View from the Pacific Rim", Eds. D.P. Moore & O. Hungr, Vol. II, 749-754, Vancouver

096. FOUNTOULIS, I. & LEKKAS, E. (1998)

FOUNTOULIS, I. & LEKKAS, E. (1998). - Evaluation and factors that control the intensity of the Umbria earthquake (Central Italy, 26 September 1997). 8th International Congress of the International Association for Engineering Geology (IAEG) "Engineering Geology-A Global View from the Pacific Rim", Eds. D.P. Moore & O. Hungr, Vol. II, 743-748, Vancouver

095. LEKKAS, E., SAKELLARIOU, D. & LOZIOS, S. (1998)

LEKKAS, E., SAKELLARIOU, D. & LOZIOS, S. (1998). - A proposal for earthquake emergency planning of Rhodes Municipality (Greece). Risk Analysis, Eds. C.A. Brebbia, J.L. Rubio, J.L. Uso, Wit Press, Computational Mechanics Publications, Vol. 2, 169-178

094. LEKKAS, E., LOZIOS, S., SKOURTSOS, E. & KRANIS, H. (1998)

LEKKAS, E., LOZIOS, S., SKOURTSOS, E. & KRANIS, H. (1998). - Floods, geodynamic environment and human intervention. The case of Corinth (Greece). Risk Analysis, Eds. C.A. Brebbia, J.L. Rubio, J.L. Uso, Wit Press, Computational Mechanics Publications, Vol. 2, 135-144

093. LEKKAS, E. & FOUNTOULIS, I. (1998)

LEKKAS, E. & FOUNTOULIS, I. (1998). - The Umbria (Central Italy) earthquake series of September 26, 1997. Risk Analysis, Eds. C.A. Brebbia, J.L. Rubio, J.L. Uso, Wit Press, Computational Mechanics Publications, Vol. 2, 93-102

092. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΚΟΛΥΒΑ, Μ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. & ΚΟΠΑΝΑΣ, Ι. (1997)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΚΟΛΥΒΑ, Μ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. & ΚΟΠΑΝΑΣ, Ι. (1997). - Οι σεισμοί της Ζακύνθου. Προσπάθεια ερμηνείας των περιγραφών των σεισμών και συσχέτισης με την υφιστάμενη γεωλογική δομή. Annales Géologiques des Pays Helléniques, 1e serie, Tome ΧΧΧVII, 1033-1073

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΚΟΛΥΒΑ, Μ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. & ΚΟΠΑΝΑΣ, Ι. (1996). - Οι σεισμοί της Ζακύνθου. Συσχέτιση μακροσεισμικών φαινομένων - γεωλογικής δομής. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής & 6ο Κοινό Συνέδριο Ενωσης Ελλήνων Φυσικών και Ενωσης Κυπρίων Φυσικών, Εκτεταμένη Περίληψη, σ.39, Ηράκλειο