181. LEKKAS, E., SKOYRTSOS, E. (2005)

LEKKAS, E., SKOYRTSOS, E. (2005). - Αποστολή στο Πακιστάν. Ο σεισμός 7.6R της 8ης Οκτωβρίου 2005. Ημερίδα Αποστολή στο Πακιστάν - Σεισμός 7,6R 8 Οκτωβρίου 2005. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εργαστήριο Πρόληψης και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, 21σ, Αθήνα

180. PAPANIKOLAOU, I., PAPANIKOLAOU, D., LEKKAS, E. (2006)

PAPANIKOLAOU, I., PAPANIKOLAOU, D., LEKKAS, E. (2006). - Epicentral-Near Field and Far-Field effects from recent earthquakes in Greece. Implications for the recently introduced INQUA scale. European Geosciences Union (EGU), Abstracts, Vol. 8, 07078, Vienna, Austria

PAPANIKOLAOU, I., PAPANIKOLAOU, D., LEKKAS, E. (2009). - Advances and limitations of the Environmental Seismic Intensity scale (ESI 2007) regarding near-field and far-field effects from recent earthquakes in Greece, implication for the seismic hazard assessment. Palaeoseismology: Historical and Prehistorixal Records of Earthquake Ground Effects for Seismic Hazard Assessment (Reicherter, K., Michetti, A.M., & Silva, P.G. (eds)). Geological Society of London, Special Publications, 316: 11-30, London

179. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε. ΝΟΜΙΚΟΥ, Π., ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Δ. (2005)

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε. ΝΟΜΙΚΟΥ, Π., ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Δ. (2005). - Γεωλογική δομή και εξέλιξη του ηφαιστείου της Νισύρου και σύγχρονη νεοτεκτονική παραμόρφωση. Νισυριακά, Τόμος 16, 66-96, Αθήνα

178. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2005)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2005). - Γεωδυναμικό - Γεωτεχνικό πλαίσιο και ανάδειξη της περιοχής Αλυκών Ζακύνθου. Συνέδριο Πολιτιστικού Οργανισμού "Πλατύφορος" Ζακύνθου, Ζάκυνθος

177. PARCHARIDIS, I., LEKKAS, E., FOUMELIS, M. (2005)

PARCHARIDIS, I., LEKKAS, E., FOUMELIS, M. (2005). - Tsunami impact depending on coastal morphology: The case of Phuchet Island and Khao Lac coast (Thailand). International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean: Active Tectonics of the Aegean Region. Abstracts, 238, Istanbul

176. PARCHARIDIS, I., LEKKAS, E., FOUMELIS, M., SEGOU, M. (2005)

PARCHARIDIS, I., LEKKAS, E., FOUMELIS, M., SEGOU, M. (2005). - InSAR deformation measurements and related earthquake-triggered landslides of Lefkada 14/08/2003 seismic event. International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean: Active Tectonics of the Aegean Region. Abstracts, 105, Istanbul

175. LEKKAS, E., SEGOU, M., PARCHARIDIS, I., FOUMELIS, M. (2005)

LEKKAS, E., SEGOU, M., PARCHARIDIS, I., FOUMELIS, M. (2005). - Tectonic analysis of the Konitsa Area (Northern Greece) using remotely sensing data. International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean: Active Tectonics of the Aegean Region. Abstracts, 107, Istanbul

174. LEKKAS, E., PARCHARIDIS, I., FOUMELIS, M. (2005)

LEKKAS, E., PARCHARIDIS, I., FOUMELIS, M. (2005). - The earthquake M=9.0 of 26th December 2005 and the catastrophic tsunami of the Indian Ocean: Analysis of effects on buildings and infrastructures. International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean: Active Tectonics of the Aegean Region. Abstracts, 237, Istanbul

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2006). - Οι επιπτώσεις του σεισμού 9.0R της 26ης Δεκεμβρίου 2004 (Ινδικός Ωκεανός) και των επακόλουθων θαλάσσιων κυμάτων βαρύτητας στις κατασκευές και στα έργα υποδομής. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος ΤΕΕ - Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, Τόμος Γ, 71-82, Αλεξανδρούπολη

173. ΤΑΡΛΑ, K., ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗΣ, E., ΤΖΕΛΕΠΗΣ, Ν., ΚΟΥΒΕΛΕΤΣΟΥ, Γ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΒΑΛΑΔΑΚΗ, Α., ΠΛΕΣΣΑΣ, Σ. (2005)

ΤΑΡΛΑ, K., ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗΣ, E., ΤΖΕΛΕΠΗΣ, Ν., ΚΟΥΒΕΛΕΤΣΟΥ, Γ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΒΑΛΑΔΑΚΗ, Α., ΠΛΕΣΣΑΣ, Σ. (2005). - Ολοκληρωμένος επιτελικός σχεδιασμός οδικής ασφάλειας και διαχείρισης της λειτουργίας οδικού δικτύου. Εφαρμογή στο εθνικό οδικό δίκτυο Ν. Αιτωλοακαρνανίας. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας, Βόλος

172. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Α. & ΛΕΚΚΑΣ, E. (2005)

ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Α. & ΛΕΚΚΑΣ, E. (2005). - Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου - Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας, Βόλος

171. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2005)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2005). - Ο σεισμός των 9.0R και τα παλιρροϊκά κύματα βαρύτητας της 26ης Δεκεμβρίου 2004 στον Ινδικό Ωκεανό. Παράγοντες που επέδρασαν στην κατανομή και το είδος των καταστροφών. Ημερίδα ΓΕΩΤΕΕ - Εθνικoύ και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών: «Φυσικές καταστροφές με έμφαση στους σεισμούς και στα κύματα βαρύτητας (Tsunamis), Αθήνα
 

 

170. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2004)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2004). - Πολιτικές διαχείρισης φυσικών καταστροφών σε παγκόσμιο επίπεδο. Εμπειρίες από την αντιμετώπιση μεγάλης κλίμακας σεισμικών καταστροφών. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβάλλοντος Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Θεσσαλονίκη

169. FOUMELIS, M., LEKKAS, E. & PARCHARIDIS, I. (2004)

FOUMELIS, M., LEKKAS, E. & PARCHARIDIS, I. (2004). - Landslide susceptibility mapping by GIS-based qualitative weighting procedure in Corinth area. 10th International Congress of the Geol. Soc. Greece, Bull. Geol. Soc. Greece Vol. XXXVI/2, 904-912, Thessalloniki

168. ΛΕΚΚΑΣ Ε. & ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α. (2004)

ΛΕΚΚΑΣ Ε. & ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α. (2004). - Αντιμετώπιση Κατολισθητικών Φαινομένων σε Περιοχές Ιδιαίτερης Περιβαλλοντικής Σημασίας: Η Περίπτωση του Κόκκινου Βράχου Ζακύνθου. 7ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, Τόμ. I, 136-143, Μυτιλήνη

167. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ., ΛΟΖΙΟΣ, Σ., ΣΚΟΥΡΤΣΟΣ, Ε. & ΒΕΡΥΚΙΟΥ, Ε. (2004)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ., ΛΟΖΙΟΣ, Σ., ΣΚΟΥΡΤΣΟΣ, Ε. & ΒΕΡΥΚΙΟΥ, Ε. (2004). - Η γεωγραφική κατανομή των κατολισθήσεων στο σεισμό της Λευκάδας (14 Αυγούστου 2003) και οι παράγοντες που ευνόησαν την εκδήλωσή τους. 10ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Τεύχος Εκτεταμένων Περιλήψεων, 130-131, Θεσσαλονίκη

166. MARGARIS, B., PAPAIOANNOU, C., THEODULIDIS, N., SAVVAIDIS, A., ANASTASIADIS, A., KLIMIS, N., MAKRA, K., DEMOSTHENOUS, M., KARAKOSTAS, C., LEKIDIS, V., MAKARIOS, T., SALONIKIOS, T., SOUS, S., CARYDIS, P., LEKKAS, E., LOZIOS, S., SKOURTSOS, E. & DAN

MARGARIS, B., PAPAIOANNOU, C., THEODULIDIS, N., SAVVAIDIS, A., ANASTASIADIS, A., KLIMIS, N., MAKRA, K., DEMOSTHENOUS, M., KARAKOSTAS, C., LEKIDIS, V., MAKARIOS, T., SALONIKIOS, T., SOUS, S., CARYDIS, P., LEKKAS, E., LOZIOS, S., SKOURTSOS, E. & DANAMOS, G. (2003). - Preliminary observations on the August 14, 2003, Lefkada island (Western Greece) earthquake. EERI Newsletter, Special Earthquake Report, November 2003, Vol. 37, No 11, 1-12, California

MARGARIS, B., PAPAIOANNOU, C., THEODULIDIS, N., SAVVAIDIS, A., ANASTASIADIS, A., KLIMIS, N., MAKRA, K., DEMOSTHENOUS, M., KARAKOSTAS, C., LEKIDIS, V., MAKARIOS, T., SALONIKIOS, T., SOUS, S., CARYDIS, P., LEKKAS, E., LOZIOS, S., SKOURTSOS, E. & DANAMOS, G. (2003). - Preliminary observations on the August 14, 2003, Lefkada island (Western Greece) earthquake. www.eeri.org/lfe/greece_lefkada.html

CARYDIS, P., LEKKAS, E., LOZIOS, S., SKOURTSOS, E. & DANAMOS, G. (2003). - Preliminary observations on the August 14, 2003 Lefkada, Greece, earthquake. www.eeri.org/lfe/greece.html

165. LEKKAS, E. & KRANIS, H. (2003)

LEKKAS, E. & KRANIS, H. (2003). - The Algerian earthquake (May 21, 2003): Results of field reconnaissance on damage evaluation, surficial deformation and geological site effects. 13th World Conference on Earthquake Engineering, Vancouver

LEKKAS, E. & KRANIS, H. (2004). - The Algerian earthquake (21 May, 2003, Mw=6,8): seismotectonic setting, geodynamic phenomena and damage evaluation. 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Abstract, Vol. II, 594-595, Thessaloniki

164. LEKKAS, E.L., LOZIOS, S.G. & DANAMOS, G.D. (2003)

LEKKAS, E.L., LOZIOS, S.G. & DANAMOS, G.D. (2003). - The Bingol, Eastern Turkey, Earthquake. Co-seismic phenomena and damage distribution. 13th World Conference on Earthquake Engineering, Vancouver

163. LOZIOS, S.G., LEKKAS, E.L. & CHATZISTAVROU, L.C. (2004)

LOZIOS, S.G., LEKKAS, E.L. & CHATZISTAVROU, L.C. (2004). - Surficial expression of seismic faults and urban planning. Advances in Earthquake Engineering, Earthquake Geodynamics - Seismic Case Studies, Ed. E.L. Lekkas, Wit Press, Vol. 12, 91-102

162. PAPANIKOLAOU, I.D. & LEKKAS, E.L. (2008)

PAPANIKOLAOU, I.D. & LEKKAS, E.L. (2008). - Lithostratigraphic differentiation of the Gavrovo and the Ionian flysch in the Southern Akarnania and the role of the Agrilia and Evinos transverse fault zones. Hellenic Journal of Geoscienses, vol. 43, 41-55

161. LOZIOS, S.G., DANAMOS, G.D. & LEKKAS, E.L. (2004)

LOZIOS, S.G., DANAMOS, G.D. & LEKKAS, E.L. (2004). - Seismic strike slip faults on a major boundary transverse to the Apenninic chain. The case of Molise (South Italy) earthquake (October 31, 2002). Advances in Earthquake Engineering, Earthquake Geodynamics - Seismic Case Studies, Ed. E.L. Lekkas, Wit Press, Vol. 12, 161-174

160. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2002)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2002). - Ο ρόλος των τεκτονικών δομών οριζόντιας ολίσθησης στην τυπολογία των καταστροφών κατά τους σεισμούς του Izmit και Düzce (Τουρκία). 2ο Συμπόσιο Γεωφυσικής και Σεισμολογίας, Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας, Τμήμα Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

LEKKAS, E. (2003). - The role of transcurrent fault structures in damage typology during the Izmit and Düzce earthquakes (Turkey, 1999). 5th National Conference on Earthquake Engineering, 35-36, Istanbul

LEKKAS, E. (2003). - The role of transcurrent fault structures in damage typology during the Izmit and Düzce earthquakes (Turkey, 1999). Advances in Earthquake Engineering, Earthquake Resistant Engineering Structures, Eds. G. Latini, C.A. Brebbia, Wit Press, Vol. 13, 345-357

159. KRANIS, H., LEKKAS, E., LOZIOS, S. & BAKOPOULOU, A. (2004)

KRANIS, H., LEKKAS, E., LOZIOS, S. & BAKOPOULOU, A. (2004). - Active faults and seismic hazard assessment at municipality level - The case of Tenea (Corinthia, Greece). Advances in Earthquake Engineering, Earthquake Geodynamics - Seismic Case Studies, Ed. E.L. Lekkas, Wit Press, Vol. 12, 105-116

158. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2002)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2002). - Περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν σε σεισμικές καταστροφές. 6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, Τομ. II, 394-399, Θεσσαλονίκη

157. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2002)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2002). - Διαχείριση έκτακτης ανάγκης σε μεγάλης κλίμακας σεισμικές καταστροφές. 6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, Τομ. II, 400-407, Θεσσαλονίκη

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2002). - Διαχείριση συν-καταστροφικού σταδίου μεγάλης κλίμακας σεισμικών καταστροφών. 2ο Συμπόσιο Γεωφυσικής και Σεισμολογίας, Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας, Τμήμα Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

156. LEKKAS, E., KRANIS, H. (2002)

LEKKAS, E., KRANIS, H. (2002). - Active tectonic deformation and migration - Distribution of seismic activity in the wider area of Anatolia and the Middle East. 1st International Symposium of Istanbul Technical University, The Faculty of Mines (ITU) on Earth Sciences and Engineering, Abstract, p. 44, Istanbul

155. LEKKAS, E. (2002)

LEKKAS, E. (2002). - Reduction of landslide risk by the use of mild explosives: the case of Rhodes city (Greece). Risk Analysis, Ed. C.A. Brebbia, Wit Press, Vol. 5, 671-679

154. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΛΟΖΙΟΣ, Σ. & ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ. (2001)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΛΟΖΙΟΣ, Σ. & ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ. (2001). - Παράγοντες που επέδρασαν στον τύπο, στην ένταση και στην κατανομή των ζημιών στο σεισμό του Gujarat, Ινδία. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, TEE, Τομ. Α, 215-223, Θεσσαλονίκη

153. LOZIOS, S., LEKKAS, E. & DANAMOS, G. (2002)

LOZIOS, S., LEKKAS, E. & DANAMOS, G. (2002). - The recent seismic activity in Gujarat region (Western India). Risk Analysis, Ed. C.A. Brebbia, Wit Press, Vol. 5, 597-606

152. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΛΟΖΙΟΣ, Σ., ΚΡΑΝΗΣ, Χ., ΧΟΛΕΒΑΣ, Κ., ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ, Ε. & ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Α. (2001)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΛΟΖΙΟΣ, Σ., ΚΡΑΝΗΣ, Χ., ΧΟΛΕΒΑΣ, Κ., ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ, Ε. & ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Α. (2001). - Συμβολή στον αντισεισμικό σχεδιασμό του Δήμου Λουτρακίου. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, TEE, Τομ. Β, 211-218, Θεσσαλονίκη

ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ, Μ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΚΡΑΝΗΣ, Χ., ΛΟΖΙΟΣ, Σ. & ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Α. (2002). - Διαχείριση σεισμικού κινδύνου στο δήμο Λουτρακίου. 2ο Συμπόσιο Γεωφυσικής και Σεισμολογίας, Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας, Τμήμα Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα