106. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1999)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1999). - Χώροι υποδοχής απορριμμάτων - αποβλήτων σε σεισμικές φορτίσεις. Heleco ΄99 "Τεχνολογία Περιβάλλοντος για τον 21ο αιώνα", Γ΄ Διεθνής ΄Εκθεση και Συνέδριο, 115-122, Θεσσαλονίκη

LEKKAS, E. (1999). - Landfill response to seismic loading. 6th International Conference on Environmental Science and Technology, Vol. A, 282-289, Samos

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1999). - Χώροι υποδοχής απορριμμάτων - αποβλήτων σε σεισμικές φορτίσεις. Συμπεριφορά - Εκτίμηση αστοχιών - Βασικές αρχές - Μεθοδολογία αντισεισμικού σχεδιασμού. Ορυκτός Πλούτος, Τομ. 113, 9-20

 

Παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην ασφαλή αποθήκευση των κάθε είδους απορριμμάτων - αποβλήτων, εντούτοις μια σημαντική συνιστώσα του προβλήματος που αφορά στη συμπεριφορά των χώρων διάθεσης σε σεισμικές φορτίσεις έχει διερευνηθεί ελάχιστα. H καταστροφή από μια σεισμική δόνηση των χώρων αποθήκευσης οι οποίοι συνιστούν ένα ιδιόμορφο τεχνικό έργο και η διαφυγή ρυπαντών στο περιβάλλον μπορεί να έχει μοιραίες συνέπειες.

Στα πλαίσια αυτά αρχικά γίνεται μια σύντομη αναφορά σε καταστροφές που έχουν παρατηρηθεί σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων σε μεγάλους σεισμούς και στο είδος των αστοχιών. Στη συνέχεια δίδεται μια νέα κλίμακα σεισμικών εντάσεων σε ΧΥΤΑ και προτείνονται ορισμένες προϋποθέσεις για τον αντισεισμικό σχεδιασμό σε περιοχές υψηλής σεισμικότητας και έντονων γεωδυναμικών διεργασιών. Τέλος περιγράφονται τα στάδια εκτέλεσης της έρευνας και επιλογής ασφαλών θέσεων και περιγράφεται η διαδικασία ανάλυσης της ευστάθειας σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.