211. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2008)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2008). - Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός & Σεισμικός Κίνδυνος. Εμπειρίες από Παγκόσμιας Κλίμακας Σεισμικές Καταστροφές. Διεθνές Συνέδριο «Αυθαίρετη Δόμηση & Σεισμική Τρωτότητα», Δήμος Κω, Πανεπιστήμιο του Μολίζε, Πανεπιστήμιο του Παλέρμο, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Κως

210. LEKKAS, E., FOUNTOULIS, I. KOSTAKI, I., DANAMOS, G., SKOURTSOS, E., GOULIOTIS, L., MAVROULIS, S. (2008)

LEKKAS, E., FOUNTOULIS, I. KOSTAKI, I., DANAMOS, G., SKOURTSOS, E., GOULIOTIS, L., MAVROULIS, S. (2008). - Earthquake ML=6,5R 08.06.2008 Northwestern Peloponnesus. Cross- Correlation of Seismic Intensities, with Existing Seismotectonic, Geological and Geotechnical Conditions. European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, Abstrcts 239, Crete

209. LEKKAS, E., FOUNTOULIS, I. KOSTAKI, I., DANAMOS, G., SKOURTSOS, E., GOULIOTIS, L., MAVROULIS, S. (2008)

LEKKAS, E., FOUNTOULIS, I. KOSTAKI, I., DANAMOS, G., SKOURTSOS, E., GOULIOTIS, L., MAVROULIS, S. (2008). - Seismic Fractures Related to the NW Peloponnesus (SW Greece) Earthquake (ML=6,5R, 8-6-2008). European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, Abstracts 320, Crete

208. PAPANIKOLAOU, I., PAPANIKOLAOU, D., LEKKAS, Ε. (2008)

PAPANIKOLAOU, I., PAPANIKOLAOU, D., LEKKAS, Ε. (2008). - Low slip-rate faults around big cities: A challenging threat. The Afindai fault as a case study for the city of Athens. 14th World Conference on Earthquake Engineering, International Association for Earthquake Engineering (IAEE), Chinese Association of Earthquake Engineering (CAEE), Beijing

207. LEKKAS, Ε., PAPANIKOLAOU, I., PAPANIKOLAOU, D., DANAMOS, G. (2008)

LEKKAS, Ε., PAPANIKOLAOU, I., PAPANIKOLAOU, D., DANAMOS, G. (2008). - Correlating the damage pattern and the geological structure. Local site effects from the 2006 Mw=6.7 Kythira island intermediate depth event, SW Greece. 14th World Conference on Earthquake Engineering, International Association for Earthquake Engineering (IAEE), Chinese Association of Earthquake Engineering (CAEE), Beijing

206. LEKKAS, E. (2008)

LEKKAS, E. (2008). - Wenchuan Earthquake (Mw 7.9, 12 May 2008), Sichuan, China. Geotectonic Regime And Macro-Distribution Of The Damages. 14th World Conference on Earthquake Engineering, International Association for Earthquake Engineering (IAEE), Chinese Association of Earthquake Engineering (CAEE), Beijing

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2008). - Σεισμός Wenchuan (Mw 7.9, 12 Μαΐου 2008) Ανατολικό Sichuan, Κίνα - Γεωτεκτονικό Καθεστώς και Μακρο-κατανομή των Καταστροφών. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής - Τ.Ε.Ε. - Εργαστήριο Εδαφομηχανικής Ε.Μ.Π., Αθήνα

205. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2008)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2008). - Αστοχίες και Αίτια Αστοχιών στο Φράγμα Zipingpu (Επαρχία Sichuan, Κίνα) από τον σεισμό των 7.9R της 12ης Μαΐου 2008. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεγάλων Φραγμάτων, ΤΕΕ Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, Λάρισα

LEKKAS, E. (2008). - Zipingpu Dam Failures (Sichuan Prefecture, China) Caused by the 7.9R Earthquake on the 12th May 2008. European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, Abstracts 238-239, Crete

LEKKAS, E. (2009). - Zipingpu Concrete Face Rockfill Dam Failures caused by the 8.0R Earthquake on the 12th May 2008 (Chengdu, China). European Geoscience Union - General Assembly 2009, Abs, Vol.11, ID EGU2009-7685, Vienna

204. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΛΑΓΙΟΣ, Ε., ΤΣΙΑΜΠΑΟΣ, Γ., ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, Ν., ΛΟΖΙΟΣ, Σ., ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ, Ι., ΚΡΑΝΗΣ, Χ., ΚΟΥΡΕΤΖΗΣ, Γ., ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ι., ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, Ε., ΦΟΥΜΛΗΣ, Μ., ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Π., ΛΙΒΑΣ, Γ., ΡΑΠΤΑΚΗΣ, Π., ΜΠΕΛΛΑΣ, Σ., ΦΙΛΗΣ, Χ., ΜΠΑΚΟΠΟ

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΛΑΓΙΟΣ, Ε., ΤΣΙΑΜΠΑΟΣ, Γ., ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, Ν., ΛΟΖΙΟΣ, Σ., ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ, Ι., ΚΡΑΝΗΣ, Χ., ΚΟΥΡΕΤΖΗΣ, Γ., ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ι., ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, Ε., ΦΟΥΜΛΗΣ, Μ., ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Π., ΛΙΒΑΣ, Γ., ΡΑΠΤΑΚΗΣ, Π., ΜΠΕΛΛΑΣ, Σ., ΦΙΛΗΣ, Χ., ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Α., ΜΠΑΣΗ, Ε.Κ., ΣΑΚΚΑΣ, Β., ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κ., ΤΖΑΝΕΤΟΣ, Ν. & ΣΟΥΚΗΣ, Κ. (2008). - Περίανδρος: Ένα Πρόγραμμα Αντισεισμικής Θωράκισης για την Κορινθία. Συμπόσιο - Συνέδριο «Γη και Θάλασσα της Κορινθίας: Γεωλογία - Σεισμολογία - Περιβάλλον», Ελληνική Γεωλογική Εταιρία, 2008: Έτος - Πλανήτης Γη, Κόρινθος

203. ΛΟΖΙΟΣ, Σ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΚΡΑΝΗΣ, Χ. (2008)

ΛΟΖΙΟΣ, Σ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΚΡΑΝΗΣ, Χ. (2008). - Συμβολή των Γεωλογικών Παραμέτρων στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας και Τρωτότητας. Συμπόσιο - Συνέδριο «Γη και Θάλασσα της Κορινθίας: Γεωλογία - Σεισμολογία - Περιβάλλον», Ελληνική Γεωλογική Εταιρία, 2008: Έτος - Πλανήτης Γη, Κόρινθος

202. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΕΒΡΕΝΟΓΛΟΥ, Λ., ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ, Α. (2008)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΕΒΡΕΝΟΓΛΟΥ, Λ., ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ, Α. (2008). - Η Πυρκαγιά στο εργοστάσιο ΧΥΜΑ Α.Ε. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, abstract, Αθήνα

201. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ι., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ. (2008)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ι., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ. (2008). - Συσχέτιση Τεκτονικών Δομών και Εντάσεων στον Σεισμό των Κυθήρων (Μw=6.7, 8 Ιανουαρίου 2006). 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής - Τ.Ε.Ε. - Εργαστήριο Εδαφομηχανικής Ε.Μ.Π., Αθήνα

200. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΚΡΑΝΗΣ, Χ. (2008)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΚΡΑΝΗΣ, Χ. (2008). - Κατηγοριοποίηση Προβλημάτων που Απαντώνται σε Θεμελιώσεις περί τα Ρήγματα. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής - Τ.Ε.Ε. - Εργαστήριο Εδαφομηχανικής Ε.Μ.Π., Αθήνα

199. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2007)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2007) Ο ρόλος των τεκτονικών δομών στη διαμόρφωση των σεισμικών εντάσεων. Συμπόσιο Τεκτονικής Γεωλογίας προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Ηλία Μαριολάκου, Επιτροπή Τεκτονικής Γεωλογίας, abstracts, 3, Αθήνα.

198. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ, Χ. (2008)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ, Χ. (2008). - Στοιχεία τέχνης και αισθητικής στα γεωδυναμικά φαινόμενα της Σαντορίνης. Μεταβλητότητα και εξέλιξη στη δυναμική του ωραίου. 2ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο, Ένωση Ελλήνων Φυσικών, p. 97-102, Αθήνα

197. ΛΟΓΟΣ, Ε., ΤΣΙΟΥΜΑΣ, Β., ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Δ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2007)

ΛΟΓΟΣ, Ε., ΤΣΙΟΥΜΑΣ, Β., ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Δ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2007). - Υδρογεωλογικές Συνθήκες Νήσου Τήλου. 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, 424-433, Αθήνα

196. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2007)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2007). - Πυρκαγιές Πελοπόννησος 2007, Ένα Περιβαλλοντικό Ολοκαύτωμα. 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, Αθήνα

195. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΛΟΓΟΣ, Ε., ΤΣΙΟΥΜΑΣ, Β., ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Δ. (2007)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΛΟΓΟΣ, Ε., ΤΣΙΟΥΜΑΣ, Β., ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Δ. (2007). - Αξιοποίηση των Θερμών Πηγών Σουλαντά, Νομού Καρδίτσας. 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, Αθήνα

194. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ, Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε., ΜΙΝΟΥ – ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Δ. (2007)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ, Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε., ΜΙΝΟΥ - ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Δ. (2007). - Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών - Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης εξ' Αποστάσεως (e-learning) του ΕΚΠΑ. 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, Αθήνα

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2007). - Εκπαίδευση Στελεχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών με χρήση καινοτόμων εξ αποστάσεως μεθόδων (e-learning). Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο «Μεταρρύθμιση και Αποτελεσματικότητα για τους πολίτες και την κοινωνία», Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, Αθήνα

193. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ, Ι., ΣΚΟΥΡΤΣΟΣ, Ε., ΦΟΥΜΕΛΗΣ, Μ. (2007)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ, Ι., ΣΚΟΥΡΤΣΟΣ, Ε., ΦΟΥΜΕΛΗΣ, Μ. (2007). - Διαχείριση Συν-καταστροφικού Σταδίου σε Παγκόσμιας Κλίμακας Φυσικές Καταστροφές σε Χώρες του Τρίτου Κόσμου: Ο Σεισμός Μ=9.2R της 26ης Δεκεμβρίου 2004 στον Ινδικό Ωκεανό και ο Σεισμός Μ=7.6R της 8ης Οκτωβρίου 2005 στο Βόρειο Πακιστάν. 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, 414-423, Αθήνα

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ, Ι., ΣΚΟΥΡΤΣΟΣ, Ε., ΦΟΥΜΕΛΗΣ, Μ. (2008). - Διαχείριση Συν-καταστροφικού Σταδίου σε Παγκόσμιας Κλίμακας Φυσικές Καταστροφές σε Χώρες του Τρίτου Κόσμου: Ο Σεισμός Μ=9.2R της 26ης Δεκεμβρίου 2004 στον Ινδικό Ωκεανό και ο Σεισμός Μ=7.6R της 8ης Οκτωβρίου 2005 στο Βόρειο Πακιστάν. 7o Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα

192. LEKKAS, E., DANAMOS, G., SKOURTSOS, E. (2007)

LEKKAS, E., DANAMOS, G., SKOURTSOS, E. (2007). - Implications for the Correlation of the Hellenic Nappes in SW Aegean: the Geological Structure of the Archangelos Region, Rhodes Island. 11th International Congress of the Geol. Soc. Greece, Bull. Geol. Soc. Greece Vol. XXXΧ/1, 374-385, Athens

191. PARCHARIDIS, I., FOUMELIS, M., LEKKAS, E. (2007)

PARCHARIDIS, I., FOUMELIS, M., LEKKAS, E. (2007). - Vertical Tectonic Motion in Andaman Islands detected by Multi-Temporal Satellite Radar Images. 11th International Congress of the Geol. Soc. Greece, Bull. Geol. Soc. Greece Vol. XXXΧ/4, 2020-2031, Athens

190. LEKKAS, E., KRANIS, H., VOULGARIS, N. (2007)

LEKKAS, E., KRANIS, H., VOULGARIS, N. (2007). - The Sophades (Thessaly) earthquake revisited: morphotectonic analysis of the Ekkara fault system and seismic risk assessment of SW Thessaly. European Geosciences Union 2007, Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 07897, 2007, SRef-ID 1607-7962/gra/EGU2007-A-07897, Vienna

189. LEKKAS, E. (2007)

LEKKAS, E. (2007). - The preceding seismic-volcanic activity of Santorini volcano (1600 B.C.), as a warning factor for the Akrotiri residents. European Geosciences Union 2007, Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 07665, 2007, SRef-ID 1607-7962/gra/EGU2007-A-07665, Vienna

188. ΣΚΟΥΡΤΣΟΣ, Ε., ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2006)

ΣΚΟΥΡΤΣΟΣ, Ε., ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2006). - Ο σειμός 7.6R της 8ης Οκτωβρίου 2005 στο Βόρειο Πακιστάν. Ενημερωτικό Δελτίο Ελληνικής Ιζηματολογικής Ένωσης "Ηιών", Τεύχος 3 - 2006, Άρθρο 00017, 14-15, Αθήνα

187. LEKKAS, E., SKOURTSOS, E. (2006)

LEKKAS, E., SKOURTSOS, E. (2006). - Tectonic of the October 8th earthquake in northern Pakistan. 11th International Symposium on Natural and Human Induced Hazards, Abstracts, 65, Patras

SKOURTSOS, E., and LEKKAS, E. (2007). - The Tectonic Setting of the October 8th 2005 Earthquake in Kashmir, North Pakistan. 11th International Congress of the Geol. Soc. Greece, Bull. Geol. Soc. Greece Vol. XXXΧ/1, 463-474, Athens

186. VALADAKI, K., PLESSAS, S., LEKKAS, E., DRAKATOS, G., TOURNIS, S. (2006)

VALADAKI, K., PLESSAS, S., LEKKAS, E., DRAKATOS, G., TOURNIS, S. (2006). - Integrated system for decision-making and management of seismic danger.1st Asia-Pacific Conference for ESRI Users, Abstracts (CD), Hong Kong

185. VOULGARIS, N., DRAKATOS, G., LEKKAS, E., KARASTATHIS, V., VALADAKI, K., PLESSAS, S. (2006)

VOULGARIS, N., DRAKATOS, G., LEKKAS, E., KARASTATHIS, V., VALADAKI, K., PLESSAS, S. (2006). - Seismic Hazard Assessment in the Aspropirgos area, Athens (Greece). AGU Fall Meeting, Session S01, RN 6841, Abs, San Fransisco

184. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ. (2006)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ. (2006). - Ο Σεισμός των Κυθήρων (Μ=6.9R) της 8ης Ιανουαρίου 2006: Ένα μέγιστο γεωτεκτονικό επεισόδιο. Επιπτώσεις στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον. Η΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Κύθηρα

LEKKAS, E., DANAMOS, G. (2006). - Preliminary Observations of the January 8, 2006 Kythira Island (South Western Greece) Earthquake (Mw 6.9). Newsletter EERI (Earthquake Engineering Research Institute), http://www.eeri.org/lfe/greece_kythira_island.html

183. PARCHARIDIS, IS., FOUMELIS, M., LEKKAS, E., SEGOU, M. (2006)

PARCHARIDIS, IS., FOUMELIS, M., LEKKAS, E., SEGOU, M. (2006). - Implication of Secondary Geodynamic Phenomena on Co-Seismic Interferometric Coherence. FRINGE 2006, European Space Agency, Special Publication, Issue 610, 6σ, Italy

182. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΛΟΖΙΟΣ, ΣΤ. (2005)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΛΟΖΙΟΣ, ΣΤ. (2005). - Αντισεισμικός σχεδιασμός και οργάνωση Καρδίτσας - Σοφάδων. 1ο Πανελληνιο Συνέδριο Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων, 170-176, Καρδίτσα