111. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΣΟΥΚΗΣ, Κ., ΛΟΖΙΟΣ, Σ. & ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Β. (1999)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΣΟΥΚΗΣ, Κ., ΛΟΖΙΟΣ, Σ. & ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Β. (1999). - Χρήση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (G.I.S.) στον αντισεισμικό σχεδιασμό και την οργάνωση του Δήμου Χαλανδρίου. 5ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, 239-247, Αθήνα

 

Παρουσιάζεται το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Χαλανδρίου για τη αντιμετώπιση σεισμικού κινδύνου. Εξετάζεται η μορφολογία και η γεωλογική δομή της περιοχής και αναλύεται η πολεοδομική οργάνωση του δήμου με έμφαση στις χρήσεις γης, στη δόμηση, στο οδικό δίκτυο και στα υπόλοιπα πολεοδομικά χαρακτηριστικά.

Περιγράφονται οι κρίσιμες ενέργειες κατά την εκδήλωση μιας σεισμικής καταστροφής οι οποίες μεταξύ των άλλων περιλαμβάνουν τη διαφυγή και συγκέντρωση του πληθυσμού σε ασφαλείς χώρους. Διακρίθηκαν δεκατέσσερις τομείς με σκοπό τη διευκόλυνση ορισμένων ενεργειών των υπηρεσιών. Το οργανόγραμμα της διαχείρισης της καταστροφής καταχωρήθηκε σε βάση δεδομένων που περιλαμβάνει πολεοδομικά δεδομένα τα οποία αφορούν στο προσωπικό και στον τεχνικό εξοπλισμό.