108. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ, Μ., ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Κ., ΚΥΡΙΑΖΗΣ, Α. & ΛΑΛΕΧΟΣ, Σ. (1999)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ, Μ., ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Κ., ΚΥΡΙΑΖΗΣ, Α. & ΛΑΛΕΧΟΣ, Σ. (1999). - Ο σεισμός στο Izmit της Τουρκίας, 1999. Σεισμοτεκτονικό πλαίσιο - Χαρακτηριστικά σεισμού & εδαφικής κίνησης - Συνοδά γεωδυναμικά φαινόμενα - Γεωγραφική κατανομή & τυπολογία βλαβών. 13ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος, Τόμος Ειδικής Συνεδρίας, 18σ., Ρέθυμνο

 

Δίδονται τα πρώτα στοιχεία για το σεισμό του Izmit που εκδηλώθηκε στις 17 Αυγούστου 1999 και είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση χιλιάδων θυμάτων και τεράστιων καταστροφών. Τα δεδομένα αυτά συγκεντρώθηκαν στα πλαίσια της Ελληνικής αποστολής άμεσης βοηθείας.

Περιγράφονται για πρώτη φορά τα χαρακτηριστικά του σεισμικού ρήγματος με οριζόντια ολίσθηση και μετάθεση 3-4 m το οποίο είναι τμήμα της North Anatolian Fault Zone (NAFZ) και σχετίζονται τα στοιχεία υπαίθρου με τα ενόργανα δεδομένα και τα γενικότερα γεωτεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Στη συνέχεια δίδονται ορισμένα στοιχεία για το κτιριακό απόθεμα και παρουσιάζονται τυπικές βλάβες σε κατασκευές και τεχνικά έργα ενώ γίνεται μία πρώτη προσέγγιση στους λόγους που προκάλεσαν τις αστοχίες.

Τέλος δίδονται και ορισμένα στοιχεία για το συνολικό έργο της αποστολής, της προσπάθειας οριοθέτησης και διαχείρισης της καταστροφής, τις διασωστικές ενέργειες και την λοιπή συνδρομή της Ελληνικής αποστολής.