Καθηγητής
Δυναμικής Τεκτονικής,
Εφαρμοσμένης Γεωλογίας &
Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών
πρ. Πρόεδρος
Τμήματος Γεωλογίας και
Γεωπεριβάλλοντος

Διευθυντής ΠΜΣ
«Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος,
Καταστροφών και Κρίσεων»

Πρόεδρος
Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού
και Προστασίας

 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - ΟΜΙΛΙΕΣ

 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ