119. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. & ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Δ. (2000)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. & ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Δ. (2000). - Νεοτεκτονικός Χάρτης της Ελλάδας (κλίμακα 1:100.000), Φύλλο "ΡΟΔΟΣ". Έκδοση ΟΑΣΠ, Επεξηγηματικό Τεύχος, 115σ.

 

Με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα αλλά και με βάση νέα γεωλογική χαρτογράφηση και γεωλογική - τεκτονική έρευνα παρουσιάζεται ο νεοτεκτονικός χάρτης σε κλίμακα 1:100.000 και το επεξηγηματικό τεύχος του.

Οι σχηματισμοί της περιοχής διακρίνονται στους Αλπικούς, Μολασσικούς και Μεταλπικούς. Οι Αλπικοί σχηματισμοί εντάσσονται για πρώτη φορά στις γεωτεκτονικές ενότητες της Λίνδου, του Άγριου Φλύσχη Λαέρμων, του Αττάβυρου - Ακραμύτη, της Αρχαγγέλου, του Προφήτη Ηλία και των Οφιόλιθων. Περιγράφεται και η Αλπική μακροδομή η οποία αποτελεί το υπόβαθρο των Μολασσικών και Μεταλπικών σχηματισμών. Στη συνέχεια περιγράφονται οι Μολασσικοί σχηματισμοί οι οποίοι αναπτύσσονται κυρίως στο νότιο και κεντρικό τμήμα της νήσου και ακολούθως περιγράφονται οι Μεταλπικοί σχηματισμοί οι οποίοι έχουν αποτεθεί σε συγκεκριμένες λεκάνες και σηματοδοτούν τις νεοτεκτονικές περιόδους εξέλιξης και τις νεοτεκτονικές κινήσεις.

Χαρτογραφούνται και περιγράφονται οι μεγάλες ρηξιγενείς ζώνες και τα μεμονωμένα ρήγματα τα οποία διακρίνονται ανάλογα με τα γεωμετρικά, κινηματικά και δυναμικά χαρακτηριστικά τους καθώς και την περίοδο δράσης τους. Συνολικά η δομή περιλαμβάνει διαδοχικά κέρατα και λεκάνες οι οποίες διαχωρίζονται από μεγάλες ρηξιγενείς ζώνες και ρήγματα που χαρακτηρίζονται ως ενεργά, αποτέλεσμα και του γεγονότος ότι η περιοχή ευρίσκεται πολύ κοντά στο όριο του Ελληνικού τόξου.