117. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΚΡΑΝΗΣ, Χ., ΛΟΖΙΟΣ, Σ., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι., ΣΚΟΥΡΤΣΟΣ, Ε. & ΝΟΜΙΚΟΥ, Π. (1999)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΚΡΑΝΗΣ, Χ., ΛΟΖΙΟΣ, Σ., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι., ΣΚΟΥΡΤΣΟΣ, Ε. & ΝΟΜΙΚΟΥ, Π. (1999). - Νεοτεκτονικός Χάρτης της Ελλάδας (κλίμακα 1:100.000), Φύλλο "ΓΡΕΒΕΝΑ". Έκδοση ΟΑΣΠ, Επεξηγηματικό Τεύχος, 102σ.

 

Με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα αλλά και την λεπτομερή γεωλογική χαρτογράφηση και έρευνα η οποία εκτελέσθηκε στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών μετά το σεισμό του 1995, δίδεται ο νεοτεκτονικός χάρτης σε κλίμακα 1:100.000 και το επεξηγηματικό τεύχος του.

Ειδικότερα, γίνεται διάκριση των Αλπικών, των Μολασσικών και των Μεταλπικών σχηματισμών που εμφανίζονται στην περιοχή με βάση νέα στρωματογραφικά στοιχεία και στη συνέχεια αναλύονται με ιδιαίτερη λεπτομέρεια τα χαρακτηριστικά του αναγλύφου τα οποία διαπιστώνεται ότι βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τη νεοτεκτονική παραμόρφωση.

Με βάση όλα τα δεδομένα γίνεται προσδιορισμός των μεγάλων νεοτεκτονικών δομών που υφίστανται στην περιοχή και μια προσέγγιση στη σύγχρονη παραμόρφωση μέσα στην οποία εντάσσεται και ο σεισμός του 1995.