060. LEKKAS, E., KRANIS, H., LEOUNAKIS, M. & STYLIANOS, P. (1996)

LEKKAS, E., KRANIS, H., LEOUNAKIS, M. & STYLIANOS, P. (1996). - Investigation on the unequal distribution of damage during the Hanshin earthquake (Kobe, Japan). VI Spanish Congress and International Conference on Environmental Geology and Land-use Planning "Natural Hazards, Land-Use Planning and Environment", Eds. J. Chacon & C. Irigaray, 471-478, Granada

 

Περιγράφεται η άνιση κατανομή των ζημιών που παρατηρήθηκε σε ένα τμήμα του πολεοδομικού συγκροτήματος του Κobe κατά το σεισμό της 17 Ιανουαρίου 1995. Αρχικά δίδεται μια συνοπτική εικόνα της γεωλογικής - τεκτονικής δομής τόσο της ευρύτερης περιοχής της πόλης του Kobe όσο και του γεωγραφικού τμήματος στο οποίο εστιάστηκε η έρευνα. Το τμήμα αυτό χαρακτηρίζεται από την ποικιλία εμφάνισης γεωλογικών σχηματισμών αλλά και από την παρουσία ρηγμάτων τα οποία ανήκουν στη ρηξιγενή ζώνη διεύθυνσης ΒΑ-ΝΔ που δραστηριοποιήθηκε.

Στη συνέχεια δίδονται ο τρόπος και τα αποτελέσματα της καταγραφής των ζημιών σε τέσσερις κατηγορίες. Η καταγραφή περιελάμβανε τις ζημιές σε κατασκευές από ξύλο έτσι ώστε να αποκτηθεί μια ενιαία ομοιογενής εικόνα και έγινε στο τμήμα της πολεοδομικής μονάδας που ερευνήθηκε ανά οικοδομικό τετράγωνο.

Από το σύνθετο διάγραμμα που παρουσιάζεται και περιλαμβάνει το γεωλογικό χάρτη και την ποσοστιαία αναλογία των ζημιών ανά οικοδομικό τετράγωνο διαπιστώνεται ότι σημαντικό ρόλο στην άνιση κατανομή των ζημιών στην περιοχή έπαιξαν τα διερχόμενα ρήγματα τα οποία ανήκουν στη ρηξιγενή ζώνη που διεγέρθηκε.