045. MAGGANAS, A., KYRIAKOPOULOS, K. & LEKKAS, E. (1995)

MAGGANAS, A., KYRIAKOPOULOS, K. & LEKKAS, E. (1995). - Petrology and geochemistry of the Mid-Triassic volcanics of Koziakas mountains, Western Thessaly, Greece. XV Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association, Special Publ. of the Geol. Soc. Greece, No 4/2, 548-553, Athens

 

Παρουσιάζονται πετρογραφικά, γεωχημικά και ορυκτοχημικά δεδομένα για τα Μεσο-Τριαδικά ηφαιστειακά πετρώματα της οροσειράς του Κόζιακα, στη Δυτική Θεσσαλία. Αυτά τα έκχυτα πετρώματα σχετίζονται με πυροκλαστικά πετρώματα και υπόκεινται πυριτολίθων, ραδιολαριτών και ασβεστολίθων Καρνίου ηλικίας. Φαινοκρύσταλλοι και μικρόλιθοι ζωνωδών πλαγιοκλάστων, Κ-ούχων αστρίων και κλινοπυροξένων διακρίνονται ως πρωτογενείς φάσεις. Μερικά πρωτογενή ορυκτά είναι μερικώς εξαλλοιωμένα λόγω της πολύ χαμηλού βαθμού μεταμόρφωσης που υπέστησαν τα πετρώματα. Οι ηφαιστίτες ανήκουν στην μεταβατική αλκαλική - υποαλκαλική σειρά και ταξινομούνται ως τραχι-ανδεσίτες.

Με βάση το χημισμό των κυρίων στοιχείων και των ιχνοστοιχείων τους, τη σύσταση των κλινοπυροξένων και τη στρωματογραφία συνάγεται ότι οι λάβες εκχύθηκαν σε πελαγικό - αβυσσικό περιβάλλον διάνοιξης, ενώ δείχνουν μερικά χαρακτηριστικά υποβύθισης. Αυτά είτε προέρχονται από μια λεκάνη οπισθοτόξου είτε είναι κληρονομημένα και το περιβάλλον διάνοιξης ήταν ηπειρωτικού ή μεσο-ωκεάνιου τύπου.