141. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΚΡΑΝΗΣ, Χ. (2001)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΚΡΑΝΗΣ, Χ. (2001). - Γεωλογικά - Γεωτεχνικά προβλήματα που απαντώνται σε θεμελιώσεις τεχνικών έργων παρά τα ρήγματα. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ - Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων, Τομ. 2, 193-200, Αθήνα

 

Παρουσιάζονται και ταξινομούνται τα γεωλογικά - γεωτεχνικά προβλήματα που απαντώνται σε θεμελιώσεις τεχνικών έργων παρά τα ρήγματα. Τα προβλήματα αντιστοιχούν σε τέσσερις κατηγορίες οι οποίες σχετίζονται με:

* Τη διαφοροποίηση της γεωλογικής δομής εκατέρωθεν ενός ρήγματος,
* Τη μεταβολή των γεωτεχνικών συνθηκών κατά μήκος και εκατέρωθεν των ρηγμάτων,
* Τη διαφοροποίηση των υδρογεωλογικών συνθηκών
* Τις ιδιαίτερες εδαφοδυναμικές συνθήκες που αναπτύσσονται σε σεισμικές διεγέρσεις.

Πρόσθετα για κάθε μία κατηγορία προσεγγίζονται τα αίτια και περιγράφονται οι μέθοδοι εντοπισμού και αναγνώρισης των συνθηκών. Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις αναφορικά με τις επιστημονικές εργασίες και τεχνικές παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει να δρομολογηθούν για την αντιμετώπιση και την επίλυση των προβλημάτων με τον πιο δόκιμο τρόπο, ειδικά όταν πρόκειται να θεμελιωθούν τεχνικά έργα.