081. LEKKAS, E., LOZIOS, S. & SAKELLARIOU, D. (1997)

LEKKAS, E., LOZIOS, S. & SAKELLARIOU, D. (1997). - Occurrence of geological hazards in archaeological sites and protected villages - The case of Lindos Community, Rhodos, Greece. International Symposium on Engineering Geology and the Environment of the International Association for Engineering Geology (IAEG), Eds. P.G. Marinos, G.C. Koukis, G.C. Tsiambaos, G.C. Stournaras, Publ. A.A. Balkema, Vol. 3, 3191-3196, Athens

 

Η περιοχή της Λίνδου χαρακτηρίζεται από αυξημένη επικινδυνότητα λόγω της πιθανής εμφάνισης γεωδυναμικών κινδύνων, αποτέλεσμα κυρίως της γεωτεκτονικής της θέσης. Ο κίνδυνος προέρχεται κυρίως από την υψηλή σεισμικότητα, τη ραγδαία μεταβολή και τις ιδιαιτερότητες του αναγλύφου, την παρουσία ενεργών ρηγμάτων και την εκδήλωση κατολισθήσεων - καταπτώσεων.

Προκειμένου να μειωθεί ο ανωτέρω κίνδυνος έγινε μια προσπάθεια ακριβούς εντοπισμού των φαινομένων, η οποία περιελάμβανε αρχικά την ακριβή χαρτογράφηση των γεωλογικών σχηματισμών που εμφανίζονται στον ευρύτερο χώρο. Στη συνέχεια, έγινε μελέτη του αναγλύφου το οποίο βρίσκεται υπό τον άμεσο έλεγχο της νεοτεκτονικής δραστηριότητας, γεγονός που τονίζεται από τις αλλεπάλληλες ανυψώμενες ακτογραμμές. Πρόσθετα, έγινε λεπτομερής χαρτογράφηση των ρηγμάτων που τέμνουν τους σχηματισμούς τόσο της ευρύτερης περιοχής όσο και του οικιστικού - αρχαιολογικού χώρου και τα οποία χαρακτηρίζονται ως ενεργά με ενδείξεις πρόσφατης ενεργοποίησης.

Τέλος, εντοπίσθηκαν τα κατολισθητικά φαινόμενα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και περιλαμβάνουν κατολισθήσεις και κυρίως καταπτώσεις με δυνατότητα πρόκλησης σημαντικών καταστροφών, ενώ γίνεται αναφορά σε πιθανά φαινόμενα καθιζήσεων, ρευστοποιήσεων, κ.ά.