076. ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ, Γ.-Α., ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ι., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΡΟΥΜΠΑΣ, Δ. & ΣΩΚΟΣ, Ε. (1997)

ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ, Γ.-Α., ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ι., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΡΟΥΜΠΑΣ, Δ. & ΣΩΚΟΣ, Ε. (1997). - Σύγκριση αναλυτικών μεθόδων εδαφικής απόκρισης με μακροσεισμικές παρατηρήσεις στην περιοχή του Βαρθολομιού. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, ΤΕΕ - Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων, Τομ. 2, 567-574, Πάτρα

 

Ο καταστροφικός σεισμός της 16ης Οκτωβρίου 1988 προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην περιοχή της χερσονήσου της Κυλλήνης. Στην πόλη του Βαρθολομιού μάλιστα παρατηρήθηκε μια ανώμαλη κατανομή των βλαβών στα κτίρια παρά τον ομοιογενή χαρακτήρα ανάπτυξης των τύπων των κατασκευών σε όλη την οικιστική μονάδα. Για την διερεύνηση των παραγόντων που ευθύνονται για το ανωτέρω φαινόμενο κρίθηκε απαραίτητος ο καθορισμός της αντιπροσωπευτικής γεωλογικής - γεωτεχνικής τομής της πόλης του Βαρθολομιού. Αυτό προέκυψε από:

* Τα αποτελέσματα τριών ερευνητικών γεωτρήσεων
* Την εκτέλεση κλασικών εργαστηριακών δοκιμών για την εκτίμηση των φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών των γεωλογικών σχηματισμών.
* Την εκτέλεση ειδικών δυναμικών εργαστηριακών δοκιμών στη στήλη συντονισμού.
- Την εφαρμογή κλασικών γεωφυσικών μεθόδων για την επιβεβαίωση της στρωματογραφίας και τοπογραφίας του υποβάθρου στο μεταξύ των γεωτρήσεων τμήμα.
* Την εφαρμογή της μεθόδου αναστροφής των Rayleigh κυμάτων, για την κατανομή των δυναμικών χαρακτηριστικών των σχηματισμών στις περιοχές μεταξύ των γεωτρήσεων.

Οι έρευνες εκτελέσθηκαν κατά μήκος μιας χαρακτηριστικής τομής μήκους 1050 m που διέρχεται από το κέντρο του Βαρθολομιού και έχει διεύθυνση Α-Δ. Στη συνέχεια έγινε μεταφορά της δόνησης του σεισμού από το σεισμικό υπόβαθρο στην επιφάνεια του εδάφους κατά μήκος της προαναφερόμενης τομής με τη χρήση μονοδιάστατων μοντέλων γραμμικών και μη γραμμικών μεθόδων, καθώς και δυσδιάστατων μοντέλων με τη χρήση πεπερασμένων στοιχείων και πεπερασμένων διαφορών. Τα στοιχεία που προέκυψαν από τις αναλυτικές μεθόδους είχαν μια σχετικά καλή συσχέτιση με τα αποτελέσματα των μακροσεισμικών παρατηρήσεων.