070. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΛΟΖΙΟΣ, Σ., ΚΡΑΝΗΣ, Χ. & ΣΚΟΥΡΤΣΟΣ, Μ. (1996)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΛΟΖΙΟΣ, Σ., ΚΡΑΝΗΣ, Χ. & ΣΚΟΥΡΤΣΟΣ, Μ. (1996). - Συνοδά γεωδυναμικά καταστροφικά φαινόμενα του σεισμού του Αιγίου (15 Ιουνίου 1995). Προσδιορισμός της εμφάνισής τους με την εφαρμογή της μεθόδου Fuzzy και χρήση G.I.S. Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο "Σεισμός 6.1R Αιγιαλείας - Φωκίδας, 1995", ΟΑΣΠ, Εκτεταμένη Περίληψη, 2σ., Αίγιο

 

Στις 15 Ιουνίου 1995 σεισμός μεγέθους 6.1R έπληξε την περιοχή της Αιγιαλίας με αποτέλεσμα τον θάνατο 29 ανθρώπων ενώ 2.000 κτίρια υπέστησαν πολύ σημαντικές ζημιές ή κρίθηκαν κατεδαφιστέα, 2.300 σημαντικές και 10.000 μικρότερες. Ενα μεγάλο τμήμα των ζημιών οφείλονται στην εκδήλωση συνοδών γεωδυναμικών φαινομένων στον παράκτιο χώρο του Αιγίου και της Ερατεινής. Τα φαινόμενα αυτά είναι τα ακόλουθα:

* Σεισμικές διαρρήξεις. Εμφανίσθηκαν στη βάση μιας περίπου Α-Δ μορφολογικής ασυνέχειας, από τις δυτικές παρυφές της πόλης του Αιγίου μέχρι τη Ροδοδάφνη.
* Εδαφικές διαρρήξεις. Παρατηρήθηκαν κυρίως στις παράκτιες περιοχές της βόρειας Πελοποννήσου και νότιας Στερεάς Ελλάδας.
* Ρευστοποιήσεις. Εκδηλώθηκαν στη βόρεια Πελοπόννησο σε επιμήκεις ζώνες κυρίως κατά μήκος της παράκτιας ευρύτερης περιοχής. Περιορισμένης έκτασης ρευστοποιήσεις έλαβαν χώρα και στον παράκτιο χώρο της Ερατεινής.
* Μεταβολές ακτογραμμών. Εντοπίσθηκαν στην παράκτια περιοχή μεταξύ των εκβολών των ποταμών Σελινούντα και Βουραϊκού και στην παράκτια περιοχή της Ερατεινής.

Ορισμένα από τα γεωδυναμικά φαινόμενα που εκδηλώνονται είναι δυνατό να προσδιοριστούν γεωγραφικά με σχετικά μεγάλη ακρίβεια. Ο προσδιορισμός, πιθανοτικός και γεωγραφικός, μπορεί να γίνει με τη χρήση της μεθόδου FUZZY ενώ τα στοιχεία μπορούν να επεξεργαστούν σε ένα σύγχρονο σύστημα G.I.S. Μετά την αποτύπωση, ψηφιοποίηση και τον εμπλουτισμό των στοιχείων και των χαρτών παράγεται ένας χάρτης επικινδυνότητας. Από τη σύγκριση του τελικού αποτελέσματος με τις πραγματικές εμφανίσεις των φαινομένων των ρευστοποιήσεων διαπιστώνεται ότι υπάρχει σημαντικότατη ταύτιση των δύο χαρτών.