179. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε. ΝΟΜΙΚΟΥ, Π., ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Δ. (2005)

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε. ΝΟΜΙΚΟΥ, Π., ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Δ. (2005). - Γεωλογική δομή και εξέλιξη του ηφαιστείου της Νισύρου και σύγχρονη νεοτεκτονική παραμόρφωση. Νισυριακά, Τόμος 16, 66-96, Αθήνα

 

Περιγράφεται η λιθοστρωματογραφική διάρθρωση των ηφαιστειακών σχηματισμών της Νισύρου με βάση λεπτομερή χαρτογράφηση σε κλίμακα 1:10.000. Διακρίνεται μία ακολουθία ηφαιστειακών σχηματισμών που αποτελούσαν εστρωμένους σχηματισμούς γύρω από ένα ηφαιστειακό κώνο και στη συνέχεια καταστροφή του κώνου με τη δημιουργία καλδέρας και νέα ηφαιστειακή δράση, μετακαλδερική, από ογκώδεις δόμους ρυοδακιτικής σύστασης. Διακρίνονται 4 κύριες ρηξιγενείς ζώνες που έδρασαν και κατά το προκαλδερικό στάδιο και κατά το μετακαλδερικό στάδιο και δίνεται ένα σκαρίφημα της νεοτεκτονικής εξέλιξης του ηφαιστείου σε 4 στάδια.

Οι μετρήσεις των επιφανειακών μικρο-μετακινήσεων με G.P.S. βρίσκονται σε πλήρη ταύτιση με την προτεινόμενη νεοτεκτονική δομή και παραμόρφωση και υπογραμμίζουν την παρουσία των ρηξιτεμαχών που κινούνται ανεξάρτητα.

Τέλος η σεισμική δραστηριότητα της περιόδου 1996-1998 επιβεβαιώνει το προτεινόμενο μοντέλο νεοτεκτονικής παραμόρφωσης.