178. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2005)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2005). - Γεωδυναμικό - Γεωτεχνικό πλαίσιο και ανάδειξη της περιοχής Αλυκών Ζακύνθου. Συνέδριο Πολιτιστικού Οργανισμού "Πλατύφορος" Ζακύνθου, Ζάκυνθος

 

Η περιοχή των Αλυκών Ζακύνθου χαρακτηρίζεται από την εκδήλωση έντονων γεωδυναμικών φαινομένων τα οποία οφείλονται στη θέση της νήσου στο εξωτερικό τμήμα του Ελληνικού τόξου. Ειδικότερα οι Αλυκές της Ζακύνθου αναπτύσσονται πάνω σε αλλουβιακές - λιμνοθαλάσσιες αποθέσεις οι οποίες αποτελούνται από συνεχείς εναλλαγές άμμων, ιλύων και αργίλων, με μεγάλο ποσοστό φυτικών λειψάνων, αποτέλεσμα της γεωγραφικής θέσης της περιοχής. Πρόσθετα η ευρύτερη περιοχή της Ζακύνθου χαρακτηρίζεται από υψηλότατη σεισμικότητα, ίσως την υψηλότερη στον Ελληνικό χώρο.

Με βάση τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι στην περιοχή των Αλυκών είναι βέβαιο ότι θα εκδηλωθούν ρευστοποιήσεις εδαφών, πλευρικές εκτάσεις, διαφορικές καθιζήσεις και ενίσχυση των σεισμικών δράσεων. Τα στοιχεία αυτά ιδιαίτερα σε περίπτωση σεισμικής φόρτισης καθιστούν την περιοχή των Αλυκών προβληματική για κάθε μορφή πολεοδόμησης.

Τα ανωτέρω σε συνδυασμό με τις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες και την ιστορική φυσιογνωμία της περιοχής, επιβάλλουν μια ειδική προσέγγιση και μια μορφή ήπιας ανάδειξης του χώρου