173. ΤΑΡΛΑ, K., ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗΣ, E., ΤΖΕΛΕΠΗΣ, Ν., ΚΟΥΒΕΛΕΤΣΟΥ, Γ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΒΑΛΑΔΑΚΗ, Α., ΠΛΕΣΣΑΣ, Σ. (2005)

ΤΑΡΛΑ, K., ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗΣ, E., ΤΖΕΛΕΠΗΣ, Ν., ΚΟΥΒΕΛΕΤΣΟΥ, Γ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΒΑΛΑΔΑΚΗ, Α., ΠΛΕΣΣΑΣ, Σ. (2005). - Ολοκληρωμένος επιτελικός σχεδιασμός οδικής ασφάλειας και διαχείρισης της λειτουργίας οδικού δικτύου. Εφαρμογή στο εθνικό οδικό δίκτυο Ν. Αιτωλοακαρνανίας. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας, Βόλος

 

Παρουσιάζεται η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, αξιόπιστου και αποτελεσματικού πακέτου εργασιών, για την επιτελική διαχείριση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργίας του οδικού δικτύου, με σκοπό την πρόληψη και μείωση των οδικών ατυχημάτων. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι δράσεις που αφορούν στον εντοπισμό και την επισήμανση των αστοχιών, στην εκτίμηση της επικινδυνότητας, στο σχεδιασμό παρεμβάσεων και στην παρακολούθηση της λειτουργίας των οδικών έργων.

Για την επιτυχία ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού, εξετάσθηκαν επιπλέον οι μορφολογικές, γεωλογικές, τεκτονικές, μετεωρολογικές κ.λ.π. συνθήκες που μπορεί να επηρεάζουν την ασφάλεια και την λειτουργία του δικτύου. Οι πληροφορίες εισήχθηκαν σε μια γεωγραφική βάση δεδομένων, αναπτύχθηκε Γ.Σ.Π και ένα εύχρηστο πλαίσιο επικοινωνίας με το Γ.Σ.Π. Τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μεθοδολογίας, όπως εφαρμόσθηκε πιλοτικά στο Εθνικό Οδικό (Ε.Ο.) Δίκτυο του Ν. Αιτωλοακαρνανίας.