167. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ., ΛΟΖΙΟΣ, Σ., ΣΚΟΥΡΤΣΟΣ, Ε. & ΒΕΡΥΚΙΟΥ, Ε. (2004)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ., ΛΟΖΙΟΣ, Σ., ΣΚΟΥΡΤΣΟΣ, Ε. & ΒΕΡΥΚΙΟΥ, Ε. (2004). - Η γεωγραφική κατανομή των κατολισθήσεων στο σεισμό της Λευκάδας (14 Αυγούστου 2003) και οι παράγοντες που ευνόησαν την εκδήλωσή τους. 10ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Τεύχος Εκτεταμένων Περιλήψεων, 130-131, Θεσσαλονίκη

 

Κατά την εκδήλωση του σεισμού της 14ης Αυγούστου 2003 στη Λευκάδα τα κατολισθητικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα εντοπίστηκαν κυρίως στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της νήσου όπως και στη δυτική απότομη παράκτια ζώνη. Η μεγαλύτερη πυκνότητα αυτών εμφανίστηκε κατά μήκος του οδικού άξονα που συνδέει την πόλη της Λευκάδας με τους Τσουκαλάδες και τον Άγιο Νικήτα και κατά μήκος του επαρχιακού δρόμου από Σφακιώτες προς την παραλία του Αγίου Νικήτα. Μικρότερης έκτασης ήταν τα φαινόμενα που έλαβαν χώρα στην ευρύτερη περιοχή του Καλαμιτσίου κατά μήκος του οδικού άξονα που συνδέει το Καλαμίτσι με τα χωριά Χορτάτα, Κομηλιό και Δράγανο, όπως και την πόλη της Λευκάδας με το Νυδρί και τη Βασιλική. Κατολισθητικά φαινόμενα παρατηρήθηκαν επίσης και στις παραλίες Άγιος Νικήτας, Πόρτο Κατσίκι, Κάθισμα και Καλαμίτσι.

Στην εκδήλωση και στην κατανομή των κατολισθητικών φαινομένων στη νήσο επέδρασαν τρεις βασικοί παράγοντες: (i) η φυσική κατάσταση και η αντοχή των πετρωμάτων όπως αυτή διαμορφώθηκε από τις διεργασίες του τεκτονισμού, (ii) η μορφολογία και (iii) οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. Οι κατολισθήσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν είτε ως ολισθήσεις συμπαγών πετρωμάτων που περιλαμβάνουν επίπεδες και σφηνοειδείς ολισθήσεις και καταπτώσεις βράχων, είτε ως ολισθήσεις επιφανειακών αποθέσεων, ήτοι ερπυσμός κορημάτων, ολισθήσεις επιφανειακού μανδύα αποσάθρωσης και ροές κορημάτων. Οι κατολισθήσεις εντοπίσθηκαν τόσο σε φυσικά και διαμορφωμένα πρανή όσο και σε τεχνητά αναχώματα ιδιαίτερα όπου η απουσία συμπύκνωσης ήταν φανερή. Σε τέτοιες περιπτώσεις έλαβαν χώρα τυπικές περιστροφικές ολισθήσεις, αποκοπές και καθιζήσεις.