160. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2002)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2002). - Ο ρόλος των τεκτονικών δομών οριζόντιας ολίσθησης στην τυπολογία των καταστροφών κατά τους σεισμούς του Izmit και Düzce (Τουρκία). 2ο Συμπόσιο Γεωφυσικής και Σεισμολογίας, Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας, Τμήμα Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

LEKKAS, E. (2003). - The role of transcurrent fault structures in damage typology during the Izmit and Düzce earthquakes (Turkey, 1999). 5th National Conference on Earthquake Engineering, 35-36, Istanbul

LEKKAS, E. (2003). - The role of transcurrent fault structures in damage typology during the Izmit and Düzce earthquakes (Turkey, 1999). Advances in Earthquake Engineering, Earthquake Resistant Engineering Structures, Eds. G. Latini, C.A. Brebbia, Wit Press, Vol. 13, 345-357

 

Οι σεισμοί της 17 Αυγούστου (Mw=7.4) και 12 Νοεμβρίου (Mw=7.1) του 1999 που εκδηλώθηκαν στην Τουρκία είχαν ως αποτέλεσμα την πρόκληση χιλιάδων θανάτων και τεράστιων καταστροφών στο δομημένο περιβάλλον των πόλεων Izmit, Gölcük, Yalova, Adapazari, Düzce και Bolu. Σύμφωνα με τα ενόργανα δεδομένα και τα δεδομένα υπαίθρου οι σεισμοί προήλθαν από ενεργοποίηση τμημάτων της North Anatolian Fault Zone, τα οποία παρουσίασαν δεξιόστροφη οριζόντια μετακίνηση. Κατά μήκος και εκατέρωθεν της εμφάνισης του ίχνους του ρήγματος παρατηρήθηκαν τεκτονικές μορφές που συνδέονται με τα ρήγματα αυτά και οι οποίες είναι αποτέλεσμα διασποράς γεωμετρικών και κινηματικών χαρακτηριστικών στη ζώνη διάτμησης.

Για κάθε περίπτωση από τις προηγούμενες δομές περιγράφεται ο τύπος των ζημιών στα κτίρια, ενώ πρόσθετα περιγράφονται αυτοτελώς και ορισμένοι τύποι ζημιών οι οποίοι οφείλονται στην κινηματική των εκατέρωθεν τεμαχών του ρήγματος. Από την εξέταση χιλιάδων περιπτώσεων καταρρεύσεων διαπιστώθηκε μεταξύ των άλλων ότι στα συνήθη κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα τα οποία ευρίσκοντo στη ρηξιγενή ζώνη που ενεργοποιήθηκε, πολύ λίγα περιθώρια μη κατάρρευσης υπήρχαν ενώ σε άλλες περιπτώσεις διασώθηκαν και δεν κατάρρευσαν χωρίς όμως να είναι δυνατό να αποδοθούν σε χρήση.