157. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2002)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2002). - Διαχείριση έκτακτης ανάγκης σε μεγάλης κλίμακας σεισμικές καταστροφές. 6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, Τομ. II, 400-407, Θεσσαλονίκη

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2002). - Διαχείριση συν-καταστροφικού σταδίου μεγάλης κλίμακας σεισμικών καταστροφών. 2ο Συμπόσιο Γεωφυσικής και Σεισμολογίας, Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας, Τμήμα Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

 

Περιγράφονται οι κύριες ενέργειες κατά το στάδιο της έκτακτης ανάγκης (συv-καταστροφικό) των σεισμικών καταστροφών. Οι ενέργειες κατά το στάδιο αυτό είναι η πληροφόρηση των βασικών παραμέτρων του σεισμού, η άμεση εκτίμηση των καταστροφών, η κινητοποίηση του μηχανισμού, η αποστολή κλιμακίων, η επιλογή θέσεων επέμβασης, η οριοθέτηση της περιοχής καταστροφής, το πιθανό αίτημα για διεθνή βοήθεια, ο εντοπισμός γεωδυναμικών φαινομένων, η οργάνωση ιατρικής συνδρομής, η αποστολή ιατροφαρμακευτικής βοήθειας, η υποδοχή αστέγων, η ψυχολογική υποστήριξη, κ.ά.

Με βάση τα ανωτέρω παρουσιάζονται ορισμένα αντιπροσωπευτικά παραδείγματα και προβλήματα έτσι όπως αυτά κατεγράφησαν σε μεγάλους σεισμούς της τελευταίας δεκαετίας σε επιστημονικές - διασωστικές αποστολές ανά τον κόσμο. Παράλληλα γίνονται χρήσιμες παρατηρήσεις για τον τρόπο υπέρβασης των δυσκολιών και των προβλημάτων έτσι ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή απόκριση σε μελλοντικές σεισμικές καταστροφές.