154. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΛΟΖΙΟΣ, Σ. & ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ. (2001)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΛΟΖΙΟΣ, Σ. & ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ. (2001). - Παράγοντες που επέδρασαν στον τύπο, στην ένταση και στην κατανομή των ζημιών στο σεισμό του Gujarat, Ινδία. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, TEE, Τομ. Α, 215-223, Θεσσαλονίκη

 

Ο σεισμός της 26 Ιανουαρίου 2001 με Μs=7.7 που εκδηλώθηκε στην περιοχή Gujarat της Δυτικής Ινδίας είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση χιλιάδων θανάτων και τεράστιων καταστροφών. Προήλθε από συμπιεστικές δυνάμεις που αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή των Ιμαλαΐων με θραύση σε ένα ενδοηπειρωτικό περιβάλλον και προκάλεσε πολυάριθμα συνοδά γεωδυναμικά φαινόμενα.

Από τη μελέτη της κατανομής των καταστροφών προκύπτει ότι οι εντάσεις έφθασαν κατά θέσεις τους ΧΙ βαθμούς της κλίμακας EMS-1998, με μέγιστο στην επικεντρική περιοχή και στο ανερχόμενο τεκτονικό τέμαχος του ρήγματος σε παράλληλη διάταξη με αυτό. Στην επικεντρική περιοχή ζημιές εμφανίστηκαν σε όλους τους τύπους κτιρίων ενώ εκτός επικεντρικής περιοχής ανάλογα με την απόσταση και την εμφάνιση γεωδυναμικών φαινομένων υπήρχε διαφοροποίηση στην κατανομή των ζημιών στους διάφορους τύπους κτιρίων. Τέλος περιγράφονται καταρρεύσεις κτιρίων και σε απόσταση 300 km από το επίκεντρο κατά την διεύθυνση του σεισμικού ρήγματος.