150. ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΛΟΖΙΟΣ, Σ. (2001)

ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΛΟΖΙΟΣ, Σ. (2001). - Ο Σεισμός στο Gujarat, Δυτική Ινδία (26 Ιανουαρίου 2001). Ένα γεωδυναμικό επεισόδιο σε ενδοηπειρωτικό περιβάλλον συμπίεσης; 9ο Διεθνές Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Τομ. ΧΧΧΙV/4, 1403-1415, Αθήνα

LOZIOS, S.G., LEKKAS, E.L. & DANAMOS, G.D. (2004). - The Gujarat, West India earthquake, (26 January 2001): A geodynamic episode in an intra-plate compressional regime. Advances in Earthquake Engineering, Earthquake Geodynamics - Seismic Case Studies, Ed. E.L. Lekkas, Wit Press, Vol. 12, 23-31

 

Ο ισχυρότατος σεισμός της 26ης Ιανουαρίου 2001 στην επαρχία Gujarat της Δυτικής Ινδίας (Ms=7.7) εκδηλώθηκε εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το μέτωπο της σύγκρουσης της ζώνης των Ιμαλαΐων και σε ενδοηπειρωτικό περιβάλλον συμπίεσης, σε μια περιοχή η οποία και στο παρελθόν έχει δώσει αντιστοίχου μεγέθους κατα¬στροφικούς σεισμούς.

Σεισμικές διαρρήξεις οι οποίες συνδέονται με τις ρηξιγενείς επιφάνειες που δραστηριοποιήθηκαν με το σεισμό εντοπίσθηκαν σε πολλές θέσεις και παρουσιάζουν όλες έναν σαφή ανάστροφο χαρακτήρα με συμμετοχή δεξιόστροφης οριζόντιας συνιστώσας, γεγονός που έρχεται σε απόλυτη συμφωνία τόσο με το μηχανισμό γένεσης του σεισμού, όσο και το σεισμοτεκτονικό πλαίσιο της περιοχής.

Σημαντικό ποσοστό της παραμόρφωσης φαίνεται ότι εκτονώθηκε μέσα από πλαστική παραμόρφωση με τη μορφή πτύχωσης λόγω ενδοστρωματικής ολίσθησης, ενώ εγκάρσιες εφελκυστικές διαρρήξεις δημιουργήθηκαν τόσο από τη δεξιόστροφη συνιστώσα διάτμησης, όσο και από την τοπική έκταση στα κορυφαία των πτυχώσεων αυτών.