149. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ι. & ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2001)

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ι. & ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2001). - Φαινόμενα συνιζηματογενούς τεκτονισμού κατά τη μετάβαση από την ανθρακική στην κλαστική ιζηματογένεση στην Ιόνια ενότητα (περιοχή Μεσολόγγι). 9ο Διεθνές Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Τομ. ΧΧΧΙV/1, 191-198, Αθήνα

 

Αναφέρονται για πρώτη φορά φαινόμενα συνιζηματογενούς τεκτονισμού στην Ιόνια ενότητα κατά την μετάβαση από την ανθρακική στην κλαστική ιζηματογένεση ανατολικά του Μεσολογγίου μετά από λεπτομερή γεωλογική χαρτογράφηση της ευρύτερης περιοχής του Αράκυνθου - Βαράσοβας - Κλόκοβας σε κλίμακα 1:5.000 και αντίστοιχη γεωλογική έρευνα.

Τα συνιζηματογενή ρήγματα έδρασαν κατά την ταφροποίηση της φλυσχικής λεκάνης σχηματίζοντας χαρακτηριστικές γωνιώδεις μορφές στην επαφή των ανθρακικών και κλαστικών σχηματισμών, διαταράσσοντας τις εμφανίσεις των κατώτερων μελών του φλύσχη ενώ συνδέονται και με την παρουσία μικρού αλλά και πολύ μεγάλου μεγέθους ολισθόλιθων. Με βάση όλα τα δεδομένα που προέκυψαν, η παλαιογεωγραφική θέση της περιοχής τοποθετείται σε ρηξιτεμάχη μετάβασης από την πλατφόρμα του Γαβρόβου στην λεκάνη της Ιονίου