148. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ. & ΛΟΖΙΟΣ, Σ. (2001)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ. & ΛΟΖΙΟΣ, Σ. (2001). - Νεοτεκτονική δομή και εξέλιξη της νήσου Λευκάδας. 9ο Διεθνές Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Τομ. ΧΧΧΙV/1, 157-163, Αθήνα

 

Περιγράφονται αναλυτικά οι γεωλογικοί σχηματισμοί που συμμετέχουν στη γεωλογική δομή της νήσου Λευκάδας, καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά της νεοτεκτονικής δομής. Παράλληλα δίδεται και ένας γεωλογικός χάρτης υπό σμίκρυνση, με έμφαση στη λεπτομερή χαρτογράφηση των ρηγμάτων και των ρηξιγενών ζωνών.

Στα πλαίσια της περιγραφής του ρηξιγενούς ιστού επιχειρείται η γεωμετρική, δυναμική, κινηματική και χρονική ανάλυση των εμφανιζόμενων ρηξιγενών επιφανειών. Μεταξύ των άλλων διαπιστώνεται ότι στην πρόσφατη περίοδο της νεοτεκτονικής παραμόρφωσης της περιοχής μπορούν να διακριθούν βασικά επεισόδια συμπιεστικού χαρακτήρα που έχουν διακοπεί από περιόδους στις οποίες επικρατεί εφελκυσμός από βαρύτητα.