129. TSIAMBAOS, G., LEKKAS, E., GIANNAROS, Ch. & VASSILIOU, I. (2000)

TSIAMBAOS, G., LEKKAS, E., GIANNAROS, Ch. & VASSILIOU, I. (2000). - Geological and geotechnical conditions of the city of Agrinion, Greece. International Conference on Geotechnical and Geological Engineering (GeoEng 2000), 6p., Melbourne

 

Παρουσιάζονται οι γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες της πόλης του Αγρινίου. Η ευρύτερη περιοχή δομείται από: (i) φλύσχη με εναλλαγές κυρίως ψαμμιτών και αργίλων, (ii) ημισυνεκτικά έως χαλαρά κροκαλοπαγή-λατυποπαγή, (iii) αλλουβιακές αποθέσεις και κώνους, (iv) αποθέσεις αναβαθμίδων και (v) ελώδεις αποθέσεις που απαντούν στο βόρειο άκρο ενός τεκτονικού βυθίσματος.

Στη συνέχεια έγινε εκτίμηση των δεδομένων από τριάντα γεωτρήσεις, δοκιμές διείσδυσης κώνου (CPT), δύο δοκιμές cross-hole, πρότυπες δοκιμές διάτρησης και εργαστηριακές δοκιμές. Με βάση τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών καθορίστηκαν έξι γεωτεχνικές ενότητες στην περιοχή της πόλης του Αγρινίου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμών cross-hole, το σεισμικό υπόβαθρο συμπίπτει με το φλύσχη εμφανίζοντας ταχύτητες διατμητικών κυμάτων μεγαλύτερες των 700 m/sec. Τέλος, μεταξύ των άλλων, εκτιμήθηκαν η διατμητική τάση και οι παράγοντες παραμορφωσιμότητας των διαφορετικών γεωτεχνικών ενοτήτων καθώς επίσης εκτιμήθηκε η φέρουσα ικανότητα και η καθίζηση για βαθιές και αβαθείς θεμελιώσεις σε κάθε ενότητα.