122. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2000)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2000). - Το επιχειρησιακό διασωστικό και επιστημονικό έργο της Ελληνικής αποστολής στον καταστροφικό σεισμό του Izmit (17 Αυγούστου 1999, Τουρκία). Συνέδριο Αντιμετώπισης Σεισμικών Καταστροφών - Επιστημονική Προσέγγιση - Κοινωνική διάσταση, Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. - Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙΘ-ΕΚΑΒ, 91-109, Θεσσαλονίκη

 

Περιγράφεται το επιχειρησιακό διασωστικό και επιστημονικό έργο της Ελληνικής αποστολής στον καταστροφικό σεισμό του Izmit (Τουρκία) που είχε μέγεθος Μw=7.4 και εκδηλώθηκε στις 17 Αυγούστου 1999. Αρχικά δίδονται ορισμένα στοιχεία για το σεισμό, ο οποίος προκλήθηκε από ενεργοποίηση ενός τμήματος της Νorth Anatolian Fault Zone και γίνεται αναφορά στην άμεση απόκριση της Ελληνικής αποστολής. Πρόσθετα δίνονται τα επιστημονικά δεδομένα και ειδικότερα το σεισμοτεκτονικό πλαίσιο της πληγείσας περιοχής με έμφαση στα σεισμοτεκτονικά δεδομένα, τα χαρακτηριστικά του σεισμικού ρήγματος και περιγράφονται τα συνοδά γεωδυναμικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν.

Στη συνέχεια γίνεται περιγραφή των επιχειρησιακών και διασωστικών ενεργειών της αποστολής και τα προβλήματα που προέκυψαν κατά τις επιχειρήσεις. Τέλος δίνονται οι βασικές εμπειρίες που προέκυψαν στα πλαίσια της Ελληνικής αποστολής και διαπιστώνεται ότι από τέτοιας κλίμακας γεγονότα είναι δυνατό να αντληθούν πολύτιμα συμπεράσματα τα οποία θα μειώσουν μελλοντικά τις επιπτώσεις.