Νέα Δεδομένα για τη σεισμική ακολουθία της Κεφαλονιάς, Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2014

kefalonia new th230