Δραστηριότητες Ο.Α.Σ.Π. 2023

Δημοσιεύτηκε το τεύχος δραστηριοτήτων του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας για το έτος 2023.

Στο τεύχος γίνεται αναφορά στη δομή και το έργο του Οργανισμού, σε επιστημονικές εκδηλώσεις και συνεργασίες που υλοποιήθηκαν και στη συνεργασία του με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Πρόγνωσης Σεισμών (ΕΚΠΠΣ), εστιάζοντας μεταξύ άλλων στα:

 • Λειτουργία Μόνιμων Επιστημονικών Επιτροπών. 
 • Λειτουργία της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου. 
 • Λειτουργία της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης του Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης. 
 • Επιχειρησιακή λειτουργία σε 24ωρη βάση του Δικτύου Επιταχυνσιογράφων του Οργανισμού μέσω του «Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων» (ΠΣΕΔΕ). 
 • Συντονισμός του έργου του Ελληνικού Supersite (Enceladus Supersite). 
 • Υλοποίηση της Εθνικής βάσης δεδομένων ενεργών ρηγμάτων της Ελλάδος. 
 • Θεσμοθέτηση του «Κανονισμού Αποτίμησης Δομητικών Επεμβάσεων Τοιχοποιίας ΚΑΔΕΤ-2022». 
 • Συνέχιση της συγκέντρωσης και της επεξεργασίας στοιχείων Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς χρήσης. 
 • Υποστήριξη των Αντισεισμικών Κανονισμών, του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) και του «Κανονισμού Αποτίμησης Δομητικών Επεμβάσεων Τοιχοποιίας ΚΑΔΕΤ». 
 • Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής για τη «Σύνταξη Οδηγιών για Προσεισμικό Έλεγχο, Σεισμική Αποτίμηση και Ανασχεδιασμό Γεφυρών». 
 • Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Χάρτη Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας του Ελληνικού χώρου. 
 • Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής για την Επικαιροποίηση του Β΄ 350 /2016. 
 • Συνέχιση των επιμορφωτικών προγραμμάτων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και εμπέδωση της αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς του πληθυσμού, με έμφαση στην εκπαιδευτική κοινότητα με ταυτόχρονη δημιουργία έντυπου και ψηφιακού ενημερωτικού υλικού. 
 • Βελτίωση την επιχειρησιακής ετοιμότητας του ΟΑΣΠ. 
 • Ενίσχυση του Επιχειρησιακού σχεδιασμού και της ετοιμότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με τις διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Δήμων της χώρας. 
 • Σύνταξη μελέτης αξιολόγησης προσβασιμότητας του κτιρίου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) στο πλαίσιο των δράσεων του Ευρωπαικού Κέντρου Πρόληψης και Πρόγνωσης Σεισμών. 
 • Συμμετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Το τεύχος είναι διαθέσιμο εδώ.