Δραστηριότητες Ο.Α.Σ.Π. 2022

Δημοσιεύτηκε το τεύχος δραστηριοτήτων του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας για το έτος 2022.

Το τεύχος είναι διαθέσιμο εδώ.