Οι δραστηριότητες του ΟΑΣΠ για το 2021: Ενημερωτικό Τεύχος

Δημοσιεύτηκε το ετήσιο Τεύχος Δραστηριοτήτων του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας για το 2021.

Στο Τεύχος αποτυπώνεται το σύνολο των δραστηριοτήτων του Οργανισμού στο 2021, κατά τη διάρκεια του οποίου κυρίαρχα σεισμικά γεγονότα ήταν οι σεισμοί της Θεσσαλίας (3-4/3/2021), ο σεισμός του Αρκαλοχωρίου (27/9/2021) και σεισμική δραστηριότητα της Θήβας (φθινόπωρο 2021), γεγονότα που εκδηλώθηκαν εν μέσω της ταυτόχρονα εξελισσόμενης κρίσης της πανδημίας.

Ο ΟΑΣΠ συνέχισε και το 2021 τις πάγιες δράσεις του, συνδυάζοντας την κοινωνική του διάσταση με την εφαρμοσμένη έρευνα, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση του σεισμικού κινδύνου. Οι κυριότερες δράσεις του Οργανισμού που εκτελέσθηκαν ήταν:

 • Λειτουργία Μόνιμων Επιστημονικών Επιτροπών.
 • Επιχειρησιακή λειτουργία σε 24ωρη βάση του Δικτύου Επιταχυνσιογράφων του Οργανισμού μέσω του «Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων» (ΠΣΕΔΕ).
 • Συντονισμός του έργου του Ελληνικού Supersite (Enceladus Supersite).
 • Σχεδιασμός της Εθνικής βάσης δεδομένων ενεργών ρηγμάτων της Ελλάδος.
 • Επεξεργασία Σχεδίου οδηγιών εκπόνησης ειδικών Ερευνών-Μελετών για την οικιστική ανάπτυξη και δόμηση σε περιοχές με πιθανή παρουσία σεισμικών / ενεργών ρηγμάτων.
 • Συνέχιση της συγκέντρωσης και της επεξεργασίας στοιχείων Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς χρήσης καθώς και των σχετικών Ενημερωτικών Σεμιναρίων για Μηχανικούς.
 • Εφαρμογή της μεθοδολογίας του Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου για κτίρια από ΟΣ και επικαιροποίηση της.
 • Υποστήριξη των Αντισεισμικών Κανονισμών και του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ).
 • Συνέχιση της επεξεργασίας του «Κανονισμού Αποτίμησης Δομητικών Επεμβάσεων Τοιχοποιίας (ΚΑΔΕΤ)».
 • Ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής Εποπτείας με αντικείμενο την αποτίμηση της σεισμικής τρωτότητας, με στόχο την ιεράρχηση για σεισμική αναβάθμιση των κτιρίων.
 • Συνέχιση της λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας με αντικείμενο την αντισεισμική προστασία των γεφυρών.
 • Συνέχιση των επιμορφωτικών προγραμμάτων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και εμπέδωση της αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς του πληθυσμού, με έμφαση στην εκπαιδευτική κοινότητα με ταυτόχρονη δημιουργία έντυπου και ψηφιακού ενημερωτικού υλικού.
 • Βελτίωση την επιχειρησιακής ετοιμότητας του ΟΑΣΠ.
 • Ενίσχυση του Επιχειρησιακού σχεδιασμού και της ετοιμότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με τις διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Δήμων της χώρας.
 • Προσεισμικός Έλεγχος Τρωτότητας Παραδοσιακών Κτιρίων στην Παλιά Πόλη της Ρόδου και Σύνταξη Οδηγιών για Διεξαγωγή Άσκησης Εκκένωσης της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου στο πλαίσιο της δράσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Πρόγνωσης Σεισμών.
 • Συμμετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Το Τεύχος είναι διαθέσιμο εδώ