ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. και Ε.Κ.Π.Α. σε συνεργασία

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου στα γραφεία συνεδριάσεων του Δ.Σ. της ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (Α.Ε.ΔΙ.Κ.), στην οποία συμμετείχαν ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Α.Ε.ΔΙ.Κ., οι Δήμαρχοι της περιοχής και στελέχη της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.).

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της εκδήλωσης κατολίσθησης που διέκοψε την ναυσιπλοΐα στον Ισθμό στις 24 Νοεμβρίου και είχε ως στόχο τον προγραμματισμό των ενεργειών που θα πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για την ασφάλεια της Διώρυγας. Ειδικότερα συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την ασφάλεια και ευστάθεια των πρανών, τη συντήρηση και επισκευή των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, τον καθαρισμό του ευρύτερου χώρου της Διώρυγας και την ανάδειξη και αξιοποίησή της.

Ο Καθηγητής Ευθύμης Λέκκας τόνισε: "Ο Ισθμός αποτελεί έναν εμβληματικό χώρο, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για τον κόσμο ολόκληρο. Πρόκειται για ένα γεωλογικό μνημείο, έναν χώρο ιστορικά φορτισμένο, ένα τεράστιο τεχνικό έργο και έναν τουριστικό προορισμό που  πρέπει να προστατεύσουμε."

Μεταξύ της Α.Ε.ΔΙ.Κ. και του Ε.Κ.Π.Α. δρομολογήθηκε συνεργασία με αντικείμενο την επιστημονική συνδρομή του ΕΚΠΑ σε θέματα που αφορούν στη Διώρυγα.