Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών του ΟΑΣΠ

Μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφηκε μεταξύ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.

Το Μνημόνιο έχει ως στόχο την ενίσχυση των ερευνητικών συνεργασιών με τη δημιουργία νέων ερευνητικών προτάσεων – ιδεών και νέων θέσεων εργασίας, την ενίσχυση του επιστημονικού δυναμικού στην περιοχή, και την ανάπτυξη συνεργασιών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με αντίστοιχους φορείς της πανεπιστημιακής/ερευνητικής κοινότητας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων των δύο μερών.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν εκ μέρους του Δημοκρίτειου ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αλέξανδρος Πολυχρονίδης και εκ μέρους του ΟΑΣΠ ο Πρόεδρος του Οργανισμού, Ευθύμης Λέκκας.

Είναι μία σημαντική ημέρα για την αντισεισμική θωράκιση της Χώρας” δήλωσε ο κ. Πρύτανης, ενώ ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ έκανε λόγο για τη σπουδιαιότητα της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των Φορέων  και αναφέρθηκε στην ανάγκη δημιουργίας κοινών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.