Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

Οδηγός Σπουδών Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος

Οδηγός Σπουδών Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος

Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου

Εισαγωγή στη Γεωλογία Περιβάλλοντος
Φυσικές Καταστροφές

Μαθήματα Θερινού Εξαμήνου

Άσκηση Υπαίθρου - Γεωλογική Χαρτογράφηση
Εισαγωγή στη Γεωλογία

Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου Μαθήματα Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
«Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών»

Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών

Μάθημα ομογενοποίησης στη Γεωλογία
Το μάθημα ομογενοποίησης στη Γεωλογία διδάσκεται την πρώτη εβδομάδα έναρξης των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου, 10:00-14:00 καθημερινώς. Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών (Παραδόσεις & Εργαστήρια) Εκτύπωση
Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα
Χειμερινό Εξάμηνο
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο

Γεωλογία Περιβάλλοντος (Μ)
13:00 – 15:00

 

Γεωλογία Περιβάλλοντος (Μ)
12:00 – 14:00

Φυσικές Καταστροφές (Μ)
8:00 – 11:00

 Γεωλογία Περιβάλλοντος (E)
14:00 – 16:00

Φυσικές Καταστροφές (Ε)
16:00 – 19:00

 

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα
Θερινό Εξάμηνο
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο

Εισαγωγή στη Γεωλογία (Ε)
10:00 – 13:00

Εισαγωγή στη Γεωλογία (M)
12:00 – 14:00

Εισαγωγή στη Γεωλογία (E)
14:00 – 16:00

Εισαγωγή στη Γεωλογία (Μ)
9:00 – 11:00

 

 
 
Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Εκτύπωση
Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα
Θερινό Εξάμηνο
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο

 

 

 

 

Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών

10:00 – 16:00

 


 
Εκπαιδευτικό – Ενημερωτικό Υλικό Εκτύπωση

Επιστημονικά Συγγράμματα - Εκδόσεις

Εργαστηριακές Ασκήσεις

Εργαστήριο Εισαγωγής στη Γεωλογία Περιβάλλοντος

Άσκηση 1η: Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης
Αρχεία:
Άσκηση 2η: Χωροταξικός Σχεδιασμός - Χρήσης Γης με βάση Γεωλογικά Γεωτεχνικά και Γεωπεριβαλλοντικά Δεδομένα
Αρχεία:

ΦΕΚ 212Α – 11 Οκτωβρίου 1995
ΦΕΚ 102Α – 1 Μαΐου 2002
ΦΕΚ 423Β – 10 Απριλίου 2003
ΦΕΚ 376B - 19 Μαρτίου 2007

 
Ανακοινώσεις Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών Εκτύπωση

Το μάθημα και το εργαστήριο των Φυσικών Καταστροφών θα αρχίσουν την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2014.

Η παρουσία όλων των φοιτητών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν είναι υποχρεωτική και για το μάθημα και για το εργαστήριο.

 
Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Εκτύπωση
Δεν υπάρχουν νέες ανακοινώσεις