Αϊτή - Ιανουάριος 2010
Σεισμός στην Αϊτή (7.2R) - 12 Ιανουαρίου 2010 Εκτύπωση
Τετάρτη, 27 Ιανουάριος 2010 00:00
There are no translations available.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Μελέτης και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών οργανώθηκε αποστολή για επιστημονική, τεχνική και ανθρωπιστική βοήθεια στην Αϊτή, η οποία επλήγη από σεισμό 7.2R την Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2010.

 

haiti_booklet_cover_front_thumb200   Δημοσίευση με τα πρώτα επιστημονικά αποτελέσματα από το σεισμό της Αϊτής
 
Στόχοι της Αποστολής Εκτύπωση
There are no translations available.


H αποστολή είχε τους ακόλουθους στόχους:

1.      Την διερεύνηση του σεισμοτεκτονικού και γεωδυναμικού πλαισίου της πλειόσειστης περιοχής, τον εντοπισμό των σεισμικών ρηγμάτων, τον συσχετισμό με τα σεισμολογικά δεδομένα και την διερεύνηση των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών των γεωλογικών σχηματισμών.
2.      Τον εντοπισμό και την χαρτογράφηση των συνοδών γεωδυναμικών φαινομένων και ιδιαίτερα των κατολισθήσεων, των καθιζήσεων, των ρευστοποιήσεων, των εδαφικών διαρρήξεων και των μεταθέσεων των ακτογραμμών, τα οποία παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην εκδήλωση των καταστροφών.
3.      Την διερεύνηση των αιτιών των καταστροφών στα κτίρια και στα έργα υποδομής, σε συνάρτηση με τις σεισμικές τεκτονικές παραμέτρους (απόσταση επίκεντρου, βάθος εστίας, μέγεθος σεισμού, μηχανισμό γένεσης, είδος ρήγματος, επιτάχυνση της σεισμικής κίνησης, κλπ.).
4.      Την διερεύνηση της γεωγραφικής ανάπτυξης των σεισμικών εντάσεων και τον προσδιορισμό των παραγόντων που επέδρασαν στην κατανομή.
5.      Την παροχή τεχνικής συνδρομής στους απεγκλωβισμούς και εν γένει στις διασωστικές προσπάθειες.
6.      Την συνεργασία με την αποστολή του Ο.Η.Ε. και τις ξένες αποστολές βοήθειας και την συνδρομή σε θέματα διαχείρισης της βοήθειας.
7.      Την συνεργασία για την παροχή βοήθειας με τα Υπουργεία Υποδομής και Υγείας της Αϊτής

Στην αποστολή συμμετείχαν οι Καθηγητές, Δρ. Ευθύμης Λέκκας, Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Δρ. Παναγιώτης Καρύδης, Ομότιμος Καθηγητής Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η αποστολή διήρκησε μια εβδομάδα και τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση.

 
Γενικά Εκτύπωση
There are no translations available.

35_000

Στις 12 Ιανουαρίου 2010 (4:53μ.μ τοπική ώρα) ισχυρός σεισμός μεγέθους (Μs) 7.2 έπληξε την Αϊτή. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 20km ΔΝΔ από το κέντρο της πρωτεύουσας Port-au-Prince. Ο σεισμός είχε μικρό εστιακό βάθος (12km), εκδηλώθηκε κατά μήκος γνωστής, σεισμικά ενεργής ρηξιγενούς ζώνης διεύθυνσης Α-Δ και η σεισμική διάρρηξη διήρκησε περί τα 15 δευτερόλεπτα. Ακολούθησαν δεκάδες μετασεισμοί, οι οποίοι εκδηλώθηκαν στο δυτικό άκρο του σεισμογόνου ρήγματος, μεταξύ των οποίων ένας Μs 5.9, στις 5:00μ.μ τοπική ώρα και ένας Μs 5.5, στις 5:12μ.μ τοπική ώρα. Η μετασεισμική ακολουθία εξελίχθηκε ομαλά σε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα, συμπεριλαμβάνοντας έναν ισχυρό μετασεισμό Ms 6.1 στις 20 Ιανουαρίου.

Αμέσως μετά το σεισμό, το Κέντρο Προειδοποίησης Παλιρροϊκών Κυμάτων Βαρύτητας του Ειρηνικού (Pacific Tsunami Warning Center - PTWC), εξέδωσε σήμα για εκδήλωση θαλάσσιων σεισμικών κυμάτων (tsunamis), το οποίο αποσύρθηκε σύντομα. 
Σεισμοτεκτονική - Γεωτεκτονική Εκτύπωση
There are no translations available.

Το σεισμικό ρήγμα που προκάλεσε τη σεισμική ακολουθία, αποτελεί τμήμα συστήματος ενεργών διαρρήξεων που εκδηλώνονται στην ευρύτερη περιοχή των ορίων της τεκτονικής πλάκας της Καραϊβικής και της πλάκας της Βόρειας Αμερικής. Οι ρηξιγενείς αυτές δομές συνδυάζουν οριζόντια ολίσθηση και σύγκλιση, της τάξης των 20mm ανά έτος. Η συνιστώσα οριζόντιας ολίσθησης οφείλεται στην προς ανατολάς κίνηση της Καραϊβικής πλάκας, σε σχέση με την αντίστοιχη της Βόρειας Αμερικής. Στη Νήσο Εσπανιόλα, η σχετική κίνηση των δύο τεκτονικών πλακών επιτυγχάνεται μέσω δύο βασικών ρηξιγενών ζωνών: (i) της Βόρειας Ρηξιγενούς Ζώνης (Septentrional Fault zone), η οποία εντοπίζεται κατά μήκος του βόρειου περιθωρίου της Νήσου και (ii) της Ρηξιγενούς Ζώνης Enriquillo-Plantain Garden (Enriquillo-Plantain Garden Fault zone), η οποία τέμνει το νότιο τμήμα του νησιού και εκτείνεται ως τη Τζαμάικα. Η χωρική κατανομή και τα γεωμετρικά, κινηματικά και δυναμικά χαρακτηριστικά της σεισμικής ακολουθίας υποδεικνύουν δραστηριοποίηση της Ρηξιγενούς Ζώνης Enriquillo-Plantain Garden (EPGFZ), η οποία χαρακτηρίζεται κυρίως από αριστερόστροφη οριζόντια μετατόπιση των εκατέρωθεν τεμαχών της.

Περισσότερα...
 
Σεισμοτεκτονική - Γεωτεκτονική (Φωτογραφικό Υλικό) Εκτύπωση
There are no translations available.

Περισσότερα...
 
Συνοδά Γεωδυναμικά Φαινόμενα Εκτύπωση
There are no translations available.


Κατά τη διάρκεια του σεισμού της 12ης Ιανουαρίου 2010 εκδηλώθηκαν εκτεταμένες ρευστοποιήσεις και πλευρικές επεκτάσεις, καθώς και μεγάλης κλίμακας κατολισθήσεις, οι οποίες προκάλεσαν σημαντική αύξηση στον αριθμό των απωλειών ανθρώπινων ζωών και των υλικών ζημιών.

Οι ρευστοποιήσεις, συνήθως εκδηλώνονται σε χαλαρά λεπτόκοκκα ιζήματα με παρουσία νερού όταν υποβληθούν σε επαναλαμβανόμενες δυναμικές φορτίσεις κατά τη διάρκεια των σεισμικών δονήσεων, οπότε το νερό που βρίσκεται στα κενά του υλικού, ασκεί πιέσεις, οι οποίες μειώνουν την τριβή και έτσι προσωρινά μειώνεται η διατμητική τους αντοχή και συμπεριφέρονται ως βαρέα υγρά. Οι περισσότερες ρευστοποιήσεις σημειώθηκαν στις επίπεδες περιοχές του Port-au-Prince και σε περιοχές με υλικά προσχώσεων. Από τις επί τόπου έρευνες προέκυψε ότι εκτεταμένα φαινόμενα ρευστοποιήσεων, καθιζήσεων και πλευρικών παραμορφώσεων εκδηλώθηκαν σε περιοχές του λιμένος καταστρέφοντας υποδομές, προβλήτες και ανατρέποντας γερανούς φόρτωσης στις προβλήτες  Τα ανωτέρω συνέβαλαν δραματικά στη δυσκολία μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή. Από τις επί τόπου έρευνες, αποδείχθηκε ότι το φαινόμενο της ρευστοποίησης ξεκίνησε κατά τα αρχικά στάδια του σεισμικού κραδασμού, προτού καν δημιουργηθούν οι εδαφικές βλάβες και συνεχίστηκε και μετά την ολοκλήρωσή τους.

Στο νότιο τμήμα του Port-au-Prince, κοντά στη EPGFZ, ο οικιστικός ιστός έχει αναπτυχθεί σε αποψιλωμένες εκτάσεις και σε περιοχές αυξημένων μορφολογικών κλίσεων με γενική μορφολογική διεύθυνση προς τα βόρεια. Από τις επί τόπου έρευνες, διαπιστώθηκαν εκτεταμένα κατολισθητικά φαινόμενα σε επιφανειακούς κυρίως σχηματισμούς, που οφείλονται σε έντονα φαινόμενα αποσάθρωσης και διάβρωσης. Από τη μετακίνηση παρασύρθηκαν όχι μόνο μεμονωμένες κατασκευές όσο και ολόκληρες συνοικίες, με αποτέλεσμα ο αριθμός των θυμάτων να αυξηθεί δραματικά. Από τις εν λόγω κατολισθήσεις, οι προς τα κατάντη ευρισκόμενοι δρόμοι απομονώθηκαν, με αποτέλεσμα η πρόσβαση για άμεση παροχή βοήθειας να είναι αδύνατη.
 
Συνοδά Γεωδυναμικά Φαινόμενα: Καθοδικές Κινήσεις - Καταβυθίσεις (Φωτογραφικό Υλικό) Εκτύπωση
There are no translations available.

Περισσότερα...
 


Σελίδα 1 από 3