Ιταλία - Απρίλιος 2009
Σεισμός στη L'Aquila (6.2R) - 6 Απριλίου 2009 Εκτύπωση
Πέμπτη, 07 Μάιος 2009 15:37
There are no translations available.

Προκαταρτική Έκθεση - Preliminary Report

Τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2009 μία ισχυρή σεισμική δόνηση έπληξε την πόλη L’ Aquila (Κεντρικά Απέννινα, Ιταλία) και τα γύρω χωριά προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, περίπου 300 νεκρούς και περισσότερους από 1000 τραυματίες. Το μέγεθος υπολογίστηκε Mw=6.2 ή ML=5.8 (πηγή INGV) ή Mw=6.3 (USGS), ο δε μηχανισμός γένεσης δείχνει ότι πρόκειται για ένα κανονικό ρήγμα ΒΔ-ΝΑ (Β147o) διεύθυνσης και κλίσης περίπου 43o προς τα ΝΔ. Ο σεισμός πρέπει να έλαβε χώρα σε ένα από τα ΒΔ-ΝΑ διεύθυνσης κανονικά ρήγματα, τα οποία αποτελούν τμήμα του μήκους 800km συστήματος κανονικών ρηγμάτων (Εικόνα 1a) μέσω των οποίων εκφράζεται ο εφελκυσμός στα Απέννινα όρη (Anderson and Jackson 1987, Roberts et al. 2002). Αυτά τα ρήγματα δημιουργούν ισχυρά σεισμικά γεγονότα το μέγεθος των οποίων κυμαίνεται από M=5.5 έως M=7.0. Τα ρήγματα στα Κεντρικά Απέννινα είναι τυπικά κανονικά ρήγματα με κίνηση κατά κλίση με μία μέση φορά ολίσθησης προς 222o ± 4o. Με βάση τα ιστορικά δεδομένα η πόλη της L’ Aquila έχει δοκιμαστεί τουλάχιστον από 3 σεισμούς στο παρελθόν (το 1349μ.Χ., 1461μ.Χ., και 1703μ.Χ.) που δημιούργησαν εντάσεις ΙΧ ή και μεγαλύτερες.

Περισσότερα...
 
Φωτογραφικό Υλικό
There are no translations available.

Περισσότερα...
 
Δημοσιεύσεις - Τύπος
There are no translations available.

Δεν υπάρχουν σχετικές δημοσιεύσεις.