Επιστημονική και Εκπαιδευτική Δραστηριότητα Επιστημονικές Εργασίες & Δημοσιεύσεις
Επιστημονικές εργασίες & Δημοσιεύσεις
Εκτύπωση
1.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. & ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1979). - Πλευρική μετάβαση μεταξύ της ζώνης της Πίνδου και της ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας στην περιοχή Ταυρωπού. Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Τομ. XIV/1, 70-84
Αρχείο PDF:
Download this file (1.pdf) 4937 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
2.
CAPEDRI, S., LEKKAS, E., PAPANIKOLAOU, D., SKARPELIS, N., VENTURELLI, G. & GALLO, F. (1985). - The ophiolite of the Koziakas range Western Thessaly (Greece). Neues Jahrbuch fur Mineralogie-Abhandlungen, 152, 1, 45-64
Αρχείο PDF:
Download this file (2.pdf) 4600 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
3.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1986). - Η παρουσία κλαστικού Τριαδικού στη βάση της ακολουθίας του Κόζιακα, Δυτ. Θεσσαλία. Γεωλ. & Γεωφ. Μελ. ΙΓΜΕ, Τόμος αφιερωμένος στη μνήμη Παπασταματίου, 235-242
Αρχείο PDF:
Download this file (3.pdf) 3194 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
4.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1986). - Η γεωλογία της Δυτικής Θεσσαλίας. 3ο Eπιστημονικό Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Οδηγός Εκδρομής, 1-28, Αθήνα
Αρχείο PDF:
Download this file (4.pdf) 9554 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
5.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η. & ΜΙΡΚΟΥ, Ρ. (1988). - Συμβολή στη γεωδυναμική εξέλιξη της Μεσοελληνικής αύλακας. 3ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας 1986, Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Τομ. ΧΧ/1, 17-36, Αθήνα
Αρχείο PDF:
Download this file (5.pdf) 5925 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
6.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΛΟΖΙΟΣ, Σ. (1988). - Μορφοτεκτονικές παρατηρήσεις στη λεκάνη Ασωπού και την παραλιακή ζώνη Ωρωπού. Συμβολή στη νεοτεκτονική της Βόρειας Αττικής. 3ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας 1986, Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Τομ. ΧΧ/1, 251-267, Αθήνα
Αρχείο PDF:
Download this file (6.pdf) 5734 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
7.
DERMITZAKIS, M. & LEKKAS, E. (1985). - Neogene of the Mediterranean Tethys and Paratethys. I.G.C.P. Project No 25, Inst. Paleont., University of Vienna, Εds. Steininger, Senes, Kleemann, Rögl., Vol. I, II
Αρχείο PDF:
Download this file (7.pdf) 2100 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
8.
PAPANIKOLAOU, D. & LEKKAS E. (1987). - Ophiolite bearing tertiary nappes in NW Thessaly, Greece. 5th Meeting of European Geological Societies, Extended Abstract, 70-71, Dubrovnik
Αρχείο PDF:
Download this file (8.pdf) 539 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
9.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1987). - Γεωλογική δομή και γεωδυναμική εξέλιξη της οροσειράς του Κόζιακα (Δυτική Θεσσαλία). Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Toμέας Δυν. Τεκτ. Εφαρμ. Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, 274σ., Αθήνα

ΛΕΚΚΑΣ, Ε (1988). - Γεωλογική δομή και γεωδυναμική εξέλιξη της οροσειράς του Κόζιακα (Δυτική Θεσσαλία). Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Νο 1, Toμέας Δυν. Τεκτ. Εφαρμ. Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, 281σ., Αθήνα

Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
10.
MARTON, E., PAPANIKOLAOU, D. & LEKKAS, E. (1988). - Palaeomagnetic results from the Pindos, Paxos and Ionian zones of Greece. XIII General Assembly, European Geophysical Society, Annales Geophysicae, Special Issue, Abstract, p. 22, Bologna

MARTON, E., PAPANIKOLAOU, D. & LEKKAS, E. (1990). - Paleomagnetic results from the Pindos, Paxos and Ionian zones of Greece. Physics of the Earth and Planetary Interiors, Publ. B.V. Elsevier Science, 62, 60-69

Αρχείο PDF:
Download this file (10.pdf) 574 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
11.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. (1988). - Εισαγωγή στη γεωλογική δομή της Κεντρικής Ηπειρωτικής Ελλάδας. 4ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Οδηγός Μετασυνεδριακής Εκδρομής, Α΄ ΜΕΡΟΣ, 6σ., Αθήνα
Αρχείο PDF:
Download this file (11.pdf) 3004 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
12.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1988). - Οδηγός εκδρομής Ορθρυος - Δυτ. Θεσσαλίας - Βόρειας Πίνδου. 4ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας , Στάσεις A4, A5, A6, Γ1, Γ5, Γ6, Γ7, Αθήνα
Αρχείο PDF:
Download this file (12.pdf) 5456 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
13.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1988). - Γεωλογικός χάρτης της Οροσειράς του Κόζιακα (κλιμ. 1:50.000). Εκδοση Δ.Α.Υ.Ε./Δ.Ε.Η.
Αρχείο PDF:
Download this file (13.pdf) 12387 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
14.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1988). - Γεωδυναμική εξέλιξη της Oροσειράς του Κόζιακα και η ένταξη της ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας στην Οργάνωση της Τηθύος. Μονογραφία, Τομέας Δυν. Τεκτ. Εφαρμ. Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 1988, 55σ., Αθήνα
Αρχείο PDF:
Download this file (14.pdf) 21321 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
15.
ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ., ΛΟΓΟΣ, Ε. & ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι. (1989). - Εδαφικές διαρρήξεις με ταυτόχρονη εκτίναξη νερού και άμμου κατά τους σεισμούς της 16 Οκτωβρίου 1988 στην περιοχή Βαρθολομιού (Δυτ. Πελοπόννησο, Ελλάδα). Α' Επιστημονικό Γεωφυσικό Συνέδριο, Σύλλογος Γεωφυσικών Ελλάδας, 545-563, Αθήνα

MARIOLAKOS I., DANAMOS G., FOUNTOULIS Ι., LEKKAS E. & LOGOS E. (1990). - Soil fractures and sand water's shaking off observed during the earthquake of October 16th, 1988 at the region of Vartholomio (W. Peloponnesus, Greece). European School of Climatology and Natural Hazards "Course on Natural Hazards and Engineering Geology", Commission of the European Communities, 9p., Lisboa

Αρχείο PDF:
Download this file (15.pdf) 7359 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
16.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΣΥΣΚΑΚΗΣ, Δ. (1990). - Τεκτονική ανάλυση του γεωθερμικού πεδίου της Νήσου Μήλου. Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Toμ. ΧΧIV, 27-46
Αρχείο PDF:
Download this file (16.pdf) 9766 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
17.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ. σε συνεργασία με ΛΟΓΟ, Ε. (1990). - Η επίδραση των γεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών στην ένταση και κατανομή των καταστροφών στο χωριό Κάστρο (Χερσόνησος Κυλλήνης) κατά το σεισμό της 16-10-1988. Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Toμ. ΧΧIV, 85-94
Αρχείο PDF:
Download this file (17.pdf) 6931 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
18.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1989). - Το γεωλογικό και γεωτεχνικό πλαίσιο της περιοχής των έργων εκτροπής του Αχελώου ποταμού στη Θεσσαλία (Κεντρική Ηπειρωτική Ελλάδα). Επιστημονικό Συνέδριο "Εκτροπή του Αχελώου Ποταμού στη Θεσσαλία", ΓΕΩΤΕΕ, 7σ., Καρδίτσα
Αρχείο PDF:
Download this file (18.pdf) 4063 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
19.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗΣ, Π., ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, Σ. & ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Α. (1989). - Οι γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες της περιοχής θεμελίωσης του φράγματος Μουζακίου. Επιστημονικό Συνέδριο "Εκτροπή του Αχελώου Ποταμού στη Θεσσαλία", ΓΕΩΤΕΕ, 14σ., Καρδίτσα
Αρχείο PDF:
Download this file (19.pdf) 9289 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
20.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1991). - Η παρουσία της ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας στην περιοχή Δαφνοσπηλιάς - Κτημένης (Νότια Θεσσαλία). 5ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας 1990, Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Τομ. XXV/1, 231-244, Θεσσαλονίκη
Αρχείο PDF:
Download this file (20.pdf) 5235 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
21.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε. σε συνεργασία με τους ΛΟΓΟ, Ε., ΔΑΝΑΜΟ, Γ., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Γ. & ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. (1991). - Μακροσεισμικές παρατηρήσεις μετά το σεισμό της 16 Οκτωβρίου 1988 στη Χερσόνησο της Κυλλήνης (ΒΔ Πελοπόννησος, Ελλάδα). 5ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας 1990, Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Τομ. XXV/3, 313-328, Θεσσαλονίκη
Αρχείο PDF:
Download this file (21.pdf) 6815 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
22.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε. με τη συμβολή του ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Δ. (1991). - Γεωλογική δομή και εξέλιξη του ηφαιστείου της Νισύρου. 5ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας 1990, Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Τομ. XXV/1, 405-419, Θεσσαλονίκη
Αρχείο PDF:
Download this file (22.pdf) 10174 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
23.
ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ., ΛΟΓΟΣ, Ε., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι. & ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. (1991). - Νεοτεκτονική εξέλιξη της Χερσονήσου της Κυλλήνης (ΒΔ Πελοπόννησος). 5ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας 1990, Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Τομ. XXV/3, 163-176, Θεσσαλονίκη
Αρχείο PDF:
Download this file (23.pdf) 7247 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
24.
PAPANIKOLAOU, D., LEKKAS, E., MIRCOU, M.R., & SYSKAKIS, D. (1990). - Geodynamic aspects during Early Pliocene in Milos Island, Cyclades, Aegean Sea. International Earth Sciences Congress on Aegean regions (IESCA 1990), Extended Abstract, p. 237, Izmir
Αρχείο PDF:
Download this file (24.pdf) 965 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
25.
PAPANIKOLAOU, D. & LEKKAS, E. (1990). - Miocene tectonism in Kos, Dodekanese Islands. International Earth Sciences Congress on Aegean regions (IESCA 1990), Extended Abstract, p. 179, Izmir
Αρχείο PDF:
Download this file (25.pdf) 978 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
26.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΧΑΤΖΗΝΑΚΟΣ, Ι. & ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ι. (1991). - Τα κατολισθητικά φαινόμενα της Ανατολικής Θεσσαλίας (Καταγραφή, Ταξινόμηση, Αίτια, Επιπτώσεις, Αντιμετώπιση). 1ο Επιστημονικό Συνέδριο "Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον", Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Σύνοψη, σ. 71, Πάτρα
Αρχείο PDF:
Download this file (26.pdf) 2656 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
27.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΛΟΓΟΣ, Ε. (1991). - Τα κατολισθητικά φαινόμενα στην κοινότητα Λιβαδίου Λαρίσης. 1ο Επιστημονικό Συνέδριο "Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον", Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Σύνοψη, σ. 70, Πάτρα
Αρχείο PDF:
Download this file (27.pdf) 4066 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
28.
ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΛΟΓΟΣ, Ε. & ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1991). - Τα γεωτεχνικά προβλήματα και η αντιμετώπισή τους στο Βυζαντινό Ναό Ταξιαρχών Κοστάνιανης Νομού Ιωαννίνων. 1ο Επιστημονικό Συνέδριο "Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον", Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Σύνοψη, σ. 78, Πάτρα
Αρχείο PDF:
Download this file (28.pdf) 1488 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
29.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1992). - Ο ρόλος των γεωλογικών και των γεωτεχνικών συνθηκών στην κατανομή και το μέγεθος των καταστροφών σε οικιστικές μονάδες και τεχνικά έργα του Νομού Ηλείας κατά το σεισμό της 16-10-1988. 1ο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας, TEE, Tομ. Ι, 43-54, Αθήνα
Αρχείο PDF:
Download this file (29.pdf) 5608 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
30.
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι. & ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1991). - Η παρουσία της Ιονίου ενότητας στο όρος Λάπιθας (Κεντροδυτική Πελοπόννησος). Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Tομ. ΧΧVII, 47-56, Αθήνα
Αρχείο PDF:
Download this file (30.pdf) 8762 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
31.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1992). - Οι γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες της περιοχής θεμελίωσης του φράγματος Πύλης (Δυτ. Θεσσαλία). 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, TEE, Τομ. ΙΙ, 27-34, Θεσσαλονίκη
Αρχείο PDF:
Download this file (31.pdf) 5631 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
32.
LEKKAS, E. (1992). - Mass movements hazard map of Magnesia region (Central Greece). 29th International Geological Congress, Abstract, Vol. 3, p. 950, Kyoto
Αρχείο PDF:
Download this file (32.pdf) 793 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
33.
PAPANIKOLAOU, D., LEKKAS, E., SYSKAKIS, D. & ADAMOPOULOU, E. (1993). - Correlation of Neotectonic structures with the Geodynamic activity in Milos during the earthquakes of March 1992. 6th Congress of the Geol. Soc. Greece 1992, Βull. Geol. Soc. Greece, Vol. XXVIII/3, 413-428, Athens
Αρχείο PDF:
Download this file (33.pdf) 8943 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
34.
MIGIROS, G. & LEKKAS, E. (1993). - Clastic flysch - type sequences in the Central Hellenides: an alpine orogenic model. EUG VII, European Union of Geosciences, Abstract, 678-679, Strasbourg
Αρχείο PDF:
Download this file (34.pdf) 1198 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
35.
XATZIPANAGIOTOU, K., LEKKAS, E. & MIGIROS, G. (1995). - Plagiogranites in the ultrabasic rocks of the Koziakas mountain (Central Greece). Z.dt.geol.Ges., 146, 479-486
Αρχείο PDF:
Download this file (35.pdf) 4418 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
36.
MARCOPOULOU-DIACANTONI, A., FOUNTOULIS, J. & LEKKAS, E. (1993). - La présence des Coraux oligocènes (Rupélien) au Péloponnèse central - occidental (Hellas). Signification paléoécologique et paléobiogéographique. 1st European Palaeontological Congress, Abstract, Lyon

MARCOPOULOU-DIACANTONI, A., FOUNTOULIS, J. & LEKKAS, E. (1996). - Présence de coraux oligocènes (Rupélien) dans le Péloponnèse central - occidental (Grèce). Signification paléoécologique et paléobiogéographique. Géologie Méditerranéenne, Tome XXIII, No 1, 11-25

Αρχείο PDF:
Download this file (36.pdf) 5360 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
37.
TSELENTIS, A., VASILIOU, I., LEKKAS, E., ROUBOS, D. & SOKOS, E. (1993). - Site specific design strong motions at the city of Vartholomio - West Greece. Egypt-quake, 1st Congress of Engineering Geology, 8p., University of Cairo, Cairo
Αρχείο PDF:
Download this file (37.pdf) 3101 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
38.
LEKKAS, E. (1994). - Liquefaction - Risk zonation and urban development at Western Peloponnesus (Greece). 7th International Congress of the International Association for Engineering Geology (IAEG), Publ. A.A. Balkema, 2095-2102, Lisboa
Αρχείο PDF:
Download this file (38.pdf) 4125 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
39.
ΛΕΚΚΑΣ, E. (1994). - Γεωπεριβαλλοντολογικά προβλήματα στη νήσο Ζάκυνθο - Συνοπτική θεώρηση. 7ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Τομ. XXX/4, 65-79, Θεσσαλονίκη
Αρχείο PDF:
Download this file (39.pdf) 8980 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
40.
LEKKAS, E. & KRANIS, Η. (1994). - Discontinuous Tectonic Deformation and Cave Formation: Examples from the Hellenic territory. 5th International Congress of Hellenic Speleological Society "Cave development, evolution and environment", Vol. XXI, 129-137, Athens
Αρχείο PDF:
Download this file (40.pdf) 5846 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
41.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Δ. & ΜΠΕΡΤΑΚΗΣ, Γ. (1995). - Διαχείριση Γεωπεριβαλλοντικών προβλημάτων. Μια μέθοδος εκτίμησης της πλημμυρικής επικινδυνότητας για χρήση με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Η περίπτωση Αρχαγγέλου Ρόδου. 2ο Εθνικό Συνέδριο "Ολοκληρωμένες επεμβάσεις για τη μείωση του κινδύνου από τις πλημμύρες", Ελληνική Επιτροπή για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ), 175-182, Αθήνα
Αρχείο PDF:
Download this file (41.pdf) 5232 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
42.
LEKKAS, E., FOUNTOULIS, I. & MIGIROS, G. (1995). - Geomorphological changes at the area of Pyrgos (West Peloponnese, Greece) during the earthquake of the 26th March 1993. EUG 8, European Union of Geosciences, Terra Nova, Abstract Supplement, No 1, Vol. 7, p. 39, Strasbourg
Αρχείο PDF:
Download this file (42.pdf) 2883 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
43.
BERTAKIS, G., LEKKAS, E. & LOZIOS, S. (1995). - Landfill selection criteria with emphasis in engineering geology and environment. XV Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association, Special Publ. of the Geol. Soc. Greece, No 4/3, 1011-1016, Athens
Αρχείο PDF:
Download this file (43.pdf) 2579 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
44.
LEKKAS, E., LOZIOS, S., BERTAKIS, G. & VASSILOPOULOU, S. (1995). - Management of geoenvironmental problems (Natural Hazards). A method for landslide hazard assessment using Geographical Information Systems (G.I.S.). XV Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association, Special Publ. of the Geol. Soc. Greece, No 4/3, 998-1001, Athens
Αρχείο PDF:
Download this file (44.pdf) 2379 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
45.
MAGGANAS, A., KYRIAKOPOULOS, K. & LEKKAS, E. (1995). - Petrology and geochemistry of the Mid-Triassic volcanics of Koziakas mountains, Western Thessaly, Greece. XV Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association, Special Publ. of the Geol. Soc. Greece, No 4/2, 548-553, Athens
Αρχείο PDF:
Download this file (45.pdf) 2908 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
46.
LEKKAS, E., PAPANIKOLAOU, D. & FOUNTOULIS, I. (1995). - The Pyrgos earthquake - The geological and geotechnical conditions of the Pyrgos area (W. Peloponnese, Greece). XV Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association, Seminar on active faults, Geol. Soc. Greece, 42-46, Athens
Αρχείο PDF:
Download this file (46.pdf) 3742 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
47.
MARIOLAKOS, I., FOUNTOULIS, I. & LEKKAS, E. (1995). - The neotectonics of NW Peloponnese - The earthquake of Oct. 16, 1988. XV Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association, Seminar on active faults, Geol. Soc. Greece, 33-41, Athens
Αρχείο PDF:
Download this file (47.pdf) 4780 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
48.
LOZIOS, S., PAPANIKOLAOU, D., LEKKAS, E., PAPOULIA, I. & VASILOPOULOU, S. (1995). - Neotectonic map of East Attica. Management with G.I.S. EUG 8, European Union of Geosciences, Terra Nova, Abstract Supplement, No 1, Vol. 7, p. 30, Strasbourg

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΛΟΖΙΟΣ, Σ., ΠΑΠΟΥΛΙΑ, Ι. & ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Σ. (1998). - Νεοτεκτονικός χάρτης Ανατολικής Αττικής. Χρήση και εφαρμογή του με τη βοήθεια γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών. 4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο 1995, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, 240-262, Αθήνα

Αρχείο PDF:
Download this file (48.pdf) 10900 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
49.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΜΟΥΤΣΟΥΛΑΣ, Μ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Σ., ΠΑΠΟΥΛΙΑ, Ι., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Δ., ΚΑΡΒΕΛΗΣ, Π. & ΛΟΓΟΣ, Ε. (1998). - Χάρτης ενεργών ρηγμάτων του Ελληνικού τόξου. Δημιουργία βάσης δεδομένων με τη χρήση γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών. 4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο 1995, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, 263-278, Αθήνα
Αρχείο PDF:
Download this file (49.pdf) 9157 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
50.
ΜΠΕΡΤΑΚΗΣ, Γ., ΛΟΖΙΟΣ, Σ. & ΛΕΚΚΑΣ, Ε (1995). - Στεγανοποιητικός εδαφικός τάπητας και επιλογή χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στη ΒΑ Αττική με βάση γεωλογικά και περιβαλλοντικά δεδομένα. 4ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τομ. Β΄, 500-509, Μόλυβος

BERTAKIS, G., LOZIOS, S. & LEKKAS, E. (1996). - Geological conditions of North East Attica (Athens, Greece) with regards the selections of a landfill soil liner and a landfill site. VI Spanish Congress and International Conference on Environmental Geology and Land-Use Planning "Natural Hazards, Land-Use Planning and Environment", Eds. J. Chacon & C. Irigaray, 155-168, Granada

Αρχείο PDF:
Download this file (50.pdf) 10864 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
51.
PAPANIKOLAOU, D., LEKKAS, E. & SAKELLARIOU, D. (1995). - Tectonic units and terrane analysis in Rodos and adjacent Dodekanese islands, Greece. XV Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association, Symposium on Tectonostratigraphic Terranes of the Carpatho-Balcan Region, Geol. Soc. Greece, Abstract, p. 20, Athens
Αρχείο PDF:
Download this file (51.pdf) 1803 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
52.
CARYDIS, P., HOLEVAS, K., LEKKAS, E. & PAPADOPOULOS, T. (1995). - The Grevena (Central - North) Greece Earthquake Series of May 13, 1995. EERI Newsletter, Special Earthquake Report, June 1995, Vol. 29, No 6, 1-4, California
Αρχείο PDF:
Download this file (52.pdf) 5296 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
53.
CARYDIS, P., HOLEVAS, K., LEKKAS, E. & PAPADOPOULOS, T. (1995). - The Egion, Greece, Earthquake of June 15, 1995. EERI Newsletter, Special Earthquake Report, July 1995, Vol. 29, No 7, 1-4, California

CARYDIS, P., LEKKAS, E., PAPADOPOULOS, T. & HOLEVAS, K. (1996). - The earthquake of Aegio (15 June - Greece). International meeting on results of the May 13, 1995 earhquake of West Macedonia: One year after, INQUA, 38-41, Kozani

Αρχείο PDF:
Download this file (53.pdf) 3279 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
54.
CARYDIS, P., LEKKAS, E. with ERSOY, U., UZUMERI, S.M., OZCEBE, G., POLAT, U., TANKUT, T. & ERDIK, M. (1995). - The Dinar, Turkey, Earthquake of October 1, 1995. EERI Newsletter, Special Earthquake Report, November 1995, Vol. 29, No 11, 1-8, California
Αρχείο PDF:
Download this file (54.pdf) 8734 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
55.
LEKKAS, E., KRANIS, H., LEOUNAKIS, M. & STYLIANOS, P. (1995). - The seismotectonic setting of Kobe area (Japan) - The concomitant geodynamic phenomena of the Hanshin earthquake (17 January 1995). Special Session at the Soil Dynamics and Earthquake Engineering Conference (SDEE) on the recent Kobe earthquake Disaster, May 1995, Abstract, Chania

LEKKAS, E., KRANIS, Ch., LEOUNAKIS, M. & STYLIANOS, P. (1996). - The seismotectonic setting of the Kobe area (Japan) - the concomitant geodynamic phenomena of the Hanshin Earthquake (17 January 1995). Advances in Earthquake Engineering, The Kobe Earthquake: Geodynamic Aspects, Ed. C.A. Brebbia, Computational Mechanics Publications, Vol. 1, 1-16

LEKKAS, E. & KRANIS, H. (1996). - A brief overview of Hugo-Ken-Nanbu earthquake (Japan, 17 Jan. 1995). International meeting on results of the May 13, 1995 earthquake of West Macedonia: One year after, INQUA, 81-84, Kozani

Αρχείο PDF:
Download this file (55.pdf) 7761 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
56.
LEKKAS, E., LOZIOS., S., FOUNTOULIS, I., KRANIS, H. & ADAMOPOULOU, E. (1996). - Urban Planning - Seismic Risk Reduction at Greveva - Kozani (Northern Greece). Applied Geoscience Conference of the Geological Society of London, Abstract, p. 8, Warwick-Birmingham
Αρχείο PDF:
Download this file (56.pdf) 96 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
57.
LEKKAS, E. & KRANIS, H. (1996). - Hyogoken-Nanbu Earthquake (Japan, 17 January, 1995). Awaji Island: Damage and Neotectonic - Geotechnical Conditions. Applied Geoscience Conference of the Geological Society of London, Abstract, p. 8, Warwick-Birmingham
Αρχείο PDF:
Download this file (57.pdf) 448 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
58.
LEKKAS, E., KRANIS, H., STYLIANOS, P. & LEOUNAKIS, M. (1996). - Brittle tectonics: a factor in the intensity distribution of the Hanshin earthquake. 11th World Conference on Earthquake Engineering (WCEE), Publ. Elsevier Science Ltd., Paper No 143, Acapulco

LEKKAS, E. & KRANIS, H. (1998). - EMS-1992 application on Kobe earthquake - Controlling factors of damage distribution. XXVI General Assembly, European Seismological Commission (ESC), 236-240, Tel Aviv

Αρχείο PDF:
Download this file (58.pdf) 4617 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
59.
LEKKAS, E., KRANIS, Ch., LEOUNAKIS, M. & STYLIANOS, P. (1996). - Earthquake-induced landslides during the great Hanshin earthquake of January 17, 1995 (Kobe, Japan). VI Spanish Congress and International Conference on Environmental Geology and Land-use Planning "Natural Hazards, Land-Use Planning and Environment", Eds. J. Chacon & C. Irigaray, 455-461, Granada

LEKKAS, E., KRANIS, H., STYLIANOS, P. & LEOUNAKIS, M. (1996). - Earthquake-induced landslides during the great Hanshin earthquake of January 17, 1995 (Kobe, Japan). 7th International Symposium on Landslides of the International Association for Engineering Geology (IAEG), Εd. K. Senneset, Publ. A.A. Balkema, Vol. 2, 989-994, Trondheim

Αρχείο PDF:
Download this file (59.pdf) 3718 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
60.
LEKKAS, E., KRANIS, H., LEOUNAKIS, M. & STYLIANOS, P. (1996). - Investigation on the unequal distribution of damage during the Hanshin earthquake (Kobe, Japan). VI Spanish Congress and International Conference on Environmental Geology and Land-use Planning "Natural Hazards, Land-Use Planning and Environment", Eds. J. Chacon & C. Irigaray, 471-478, Granada
Αρχείο PDF:
Download this file (60.pdf) 7617 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
61.
LEKKAS, E., KRANIS, H., LEOUNAKIS, M. & STYLIANOS, P. (1996). - Liquefaction phenomena caused by the Kobe earthquake (Japan). VI Spanish Congress and International Conference on Environmental Geology and Land-use Planning "Natural Hazards, Land-Use Planning and Environment", Eds. J. Chacon & C. Irigaray, 463-470, Granada
Αρχείο PDF:
Download this file (61.pdf) 8765 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
62.
LEKKAS, E., LOZIOS, S., PAPANIKOLAOU, D. & VASILOPOULOU, S. (1996). - Use of Geographical Information Systems (GIS) in earthquake emergency planning at Rhodes city-Greece. XXV General Assembly "Seismology in Europe", European Seismological Commission (ESC), 373-378, Reykjavik

LEKKAS, E., LOZIOS, S., PAPANIKOLAOU, D. & VASILOPOULOU, S. (1996). - Use of Geographical Information Systems (GIS) in earthquake emergency planning at Rhodes city-Greece. 1st Congress of the Balkan Geophysical Society, Extended Abstract, 466-467, Athens

Αρχείο PDF:
Download this file (62.pdf) 3621 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
63.
CARYDIS, P. & LEKKAS, E. (1996). - Type and distribution of damage in the Dinar (Turkey) earthquake (October 1, 1995). XXV General Assembly "Seismology in Europe", European Seismological Commission (ESC), 485-490, Reykjavik
Αρχείο PDF:
Download this file (63.pdf) 859 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
64.
LEKKAS, E. (1996). - Land uses - Land planning at Milos island (Aegean Sea, Greece). 30th International Geological Congress, Abstract, Vol. 1, p. 58, Beijing
Αρχείο PDF:
Download this file (64.pdf) 543 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
65.
LEKKAS, E., FOUNTOULIS, I., LOZIOS, S., KRANIS, Ch. & ADAMOPOULOU, E. (1996). - Neotectonic implications of Grevena - Kozani earthquake (May 13, 1995, W. Macedonia, Greece). International meeting on results of the May 13, 1995 earthquake of West Macedonia: One year after, INQUA, 76-80, Kozani
Αρχείο PDF:
Download this file (65.pdf) 695 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
66.
LEKKAS, E., KRANIS, Ch., FOUNTOULIS, I., LOZIOS, S., & ADAMOPOULOU, E. (1996). - Spatial Distribution of damage caused by the Grevena - Kozani earthquake (W. Macedonia) of May 13, 1995. International meeting on results of the May 13, 1995 earhquake of West Macedonia: One year after, INQUA, 89-92, Kozani
Αρχείο PDF:
Download this file (66.pdf) 685 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
67.
LEKKAS, E., KRANIS, Ch., FOUNTOULIS, I., LOZIOS, S. & ADAMOPOULOU, E. (1996). - School buildings and antiseismic planning. The example of Grevena - Kozani earthquake (W. Macedonia, Greece) of May 13, 1995. International meeting on results of the May 13, 1995 earhquake of West Macedonia: One year after, INQUA, 85-88, Kozani
Αρχείο PDF:
Download this file (67.pdf) 954 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
68.
LEKKAS, E., BERTAKIS, G. & LOZIOS, S. (1996). - A review of waste disposal methods with emphasis in geology and toxic waste. Present situation and prospects. International Conference "Protection and Restoration of the environment III", Technical University of Crete - Technical Chamber of Western Crete - Stevens Institute of Technology - Intermunicipal Enterprise for solid waste management, 751-758, Chania
Αρχείο PDF:
Download this file (68.pdf) 929 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
69.
LEKKAS, E., LOZIOS, S., SKOURTSOS, E. & KRANIS, H. (1996). - Liquefaction, ground fissures and coastline change during the Egio earthquake (15 June 1995; Central-Western Greece). Terra Nova, Publ. Blackwell Science Ltd., Vol. 8, No 6, 648-654
Αρχείο PDF:
Download this file (69.pdf) 8576 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
70.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΛΟΖΙΟΣ, Σ., ΚΡΑΝΗΣ, Χ. & ΣΚΟΥΡΤΣΟΣ, Μ. (1996). - Συνοδά γεωδυναμικά καταστροφικά φαινόμενα του σεισμού του Αιγίου (15 Ιουνίου 1995). Προσδιορισμός της εμφάνισής τους με την εφαρμογή της μεθόδου Fuzzy και χρήση G.I.S. Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο "Σεισμός 6.1R Αιγιαλείας - Φωκίδας, 1995", ΟΑΣΠ, Εκτεταμένη Περίληψη, 2σ., Αίγιο
Αρχείο PDF:
Download this file (70.pdf) 3469 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
71.
LEKKAS, E. (1994). - Damage recording caused by the Earthquake at Pyrgos (March 26, 1993) based on the E.M.S.-1992 and a first attempt to correlate damages with geological and geotechnical conditions. XXIV General Assembly, European Seismological Commission (ESC), Vol. III, 1610-1618, Athens

LEKKAS, E. (1996). - Pyrgos earthquake damages (based on E.M.S.-1992) in relation with geological and geotechnical conditions. Soil Dynamics and Earthquake Engineering (SDEE), Publ. Elsevier Science Ltd., 15, 61-68

Αρχείο PDF:
Download this file (71.pdf) 12417 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
72.
LEKKAS, E., LOZIOS, S., KRANIS, H. & SKOURTSOS, E. (1997). - Linear damage distribution and seismic fractures at the Egio earthquake (15 June 1995, Greece). Advances in Earthquake Engineering, Earthquake Resistant Engineering Structures, Eds. G.D. Manolis, D.E. Beskos, C.A. Brebbia, Computational Mechanics Publications, Vol. 2, 37-46
Αρχείο PDF:
Download this file (72.pdf) 1532 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
73.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΚΡΑΝΗΣ, Χ. (1996). - Το φαινόμενο Doppler-Fiseau ως παράγοντας διαμόρφωσης των καταστροφών κατά το σεισμό του KOBE (Ιαπωνία) της 17.1.1995. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής & 6ο Κοινό Συνέδριο Ενωσης Ελλήνων Φυσικών και Ενωσης Κυπρίων Φυσικών, Εκτεταμένη Περίληψη, σ. 36, Ηράκλειο

LEKKAS, E. & KRANIS, H. (1997). - The Doppler-Fiseau effect on the damage distribution during the Kobe earthquake (Japan). Advances in Earthquake Engineering, Earthquake Resistant Engineering Structures, Eds. G.D. Manolis, D.E. Beskos, C.A. Brebbia, Computational Mechanics Publications, Vol. 2, 57-66

Αρχείο PDF:
Download this file (73.pdf) 1497 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
74.
LEKKAS E. & KRANIS, H. (1997). - Natural disaster management in the urban complex of Athens (Greece). EUG 9, European Union of Geosciences, Extended Abstract Supplement No 1, Terra Nova, Vol. 9, p. 231, Strasbourg
Αρχείο PDF:
Download this file (74.pdf) 1774 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
75.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ, Ε., ΓΑΣΠΑΡΗΣ, Ν. & ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. (1997). - Κατάταξη και Χαρακτηρισμός Επικινδυνότητας Κατολισθητικών Φαινομένων του Νομού Θεσπρωτίας. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, ΤΕΕ - Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων, Τομ. 1, 253-259, Πάτρα
Αρχείο PDF:
Download this file (75.pdf) 4821 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
76.
ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ, Γ.-Α., ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ι., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΡΟΥΜΠΑΣ, Δ. & ΣΩΚΟΣ, Ε. (1997). - Σύγκριση αναλυτικών μεθόδων εδαφικής απόκρισης με μακροσεισμικές παρατηρήσεις στην περιοχή του Βαρθολομιού. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, ΤΕΕ - Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων, Τομ. 2, 567-574, Πάτρα
Αρχείο PDF:
Download this file (76.pdf) 4924 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
77.
LEKKAS E. & MARIOLAKOS, Ι. (1997). - Natural - geological processes as a destruction factor of the fortifications and decay of the ancient "Kato Poli" of Edessa (Macedonia, Greece). 4th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean, Vol. 1, 231-237, Rhodes
Αρχείο PDF:
Download this file (77.pdf) 1343 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
78.
LEKKAS, E., SAKELLARIOU, D. & LOZIOS, S. (1997). - Observations on the action of geologically-induced hazards in the ancient town of Rhodes (Greece). 4th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean, Vol. 1, 239-246, Rhodes
Αρχείο PDF:
Download this file (78.pdf) 5072 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
79.
MAGGANAS, A., KYRIAKOPOULOS, K. & LEKKAS, E. (1997). - Early Alpine Rift Volcanism in Continental Greece: the case of Glykomilia Area (Koziakas Mountain). Chemie der Erde - Geochemistry, Publ. Gustav Fischer Verlag, 57, 243-255
Αρχείο PDF:
Download this file (79.pdf) 6697 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
80.
LEKKAS, E., LOZIOS, S. & SAKELLARIOU, D. (1997). - Neotectonic and engineering geological mapping of the area of Rhodos municipality, Greece as a tool for earthquake planning and organization. International Symposium on Engineering Geology and the Environment of the International Association for Engineering Geology (IAEG), Eds. P.G. Marinos, G.C. Koukis, G.C. Tsiambaos, G.C. Stournaras, Publ. A.A. Balkema, Vol. 2, 1335-1340, Athens
Αρχείο PDF:
Download this file (80.pdf) 1898 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
81.
LEKKAS, E., LOZIOS, S. & SAKELLARIOU, D. (1997). - Occurrence of geological hazards in archaeological sites and protected villages - The case of Lindos Community, Rhodos, Greece. International Symposium on Engineering Geology and the Environment of the International Association for Engineering Geology (IAEG), Eds. P.G. Marinos, G.C. Koukis, G.C. Tsiambaos, G.C. Stournaras, Publ. A.A. Balkema, Vol. 3, 3191-3196, Athens
Αρχείο PDF:
Download this file (81.pdf) 6739 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
82.
LEKKAS, E. & KRANIS, H. (1997). - Earthquake faulting and human life loss. International Symposium on Engineering Geology and the Environment of the International Association for Engineering Geology (IAEG), Eds. P.G. Marinos, G.C. Koukis, G.C. Tsiambaos, G.C. Stournaras, Publ. A.A. Balkema, Vol. 1, 835-840, Athens
Αρχείο PDF:
Download this file (82.pdf) 2663 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
83.
LEKKAS, E., LOZIOS, S. & HOLEVAS, K. (1997). - Management of geoenvironmental hazards: Flood risk assessment and emergency planning at Halandri City, Athens, Greece. International Symposium on Engineering Geology and the Environment of the International Association for Engineering Geology (IAEG), Eds. P.G. Marinos, G.C. Koukis, G.C. Tsiambaos, G.C. Stournaras, Publ. A.A. Balkema, Vol. 1, 841-846, Athens

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΛΟΖΙΟΣ, Σ. & ΧΟΛΕΒΑΣ, Κ. (1995). - Διαχείριση Γεωπεριβαλλοντικών Προβλημάτων. Πλημμυρική Επικινδυνότητα στο Δήμο Χαλανδρίου και ένα Σχέδιο Επιχειρησιακής Ετοιμότητας. 2ο Εθνικό Συνέδριο "Ολοκληρωμένες επεμβάσεις για τη μείωση του κινδύνου από τις πλημμύρες", Ελληνική Επιτροπή για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ), Περίληψη, Αθήνα

Αρχείο PDF:
Download this file (83.pdf) 6401 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
84.
LEKKAS, E., LOZIOS, S. & SAKELLARIOU, D. (1997). - The islands of the Aegean world (Rhodes Island). International Symposium on Engineering Geology and the Environment, Post Symposium Tour 3 Guide, International Association for Engineering Geology (IAEG), Eds. E. Lekkas, A. Kaplanides, S. Lozios, D. Sakellariou, 9-30, Αthens
Αρχείο PDF:
Download this file (84.pdf) 16813 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
85.
LEKKAS, E. & PAPANIKOLAOU, D. (1997). - Correlation of damages and seismic faults in recent earthquakes. 29th General Assembly of the International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior (IASPEI 1997), Abstract, p. 336, Thessaloniki
Αρχείο PDF:
Download this file (85.pdf) 1997 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
86.
LEKKAS, E., PAPANIKOLAOU, D., LOZIOS, S., VASILOPOULOU, S. & SAKELLARIOU, D (1997). - Earthquake emergency planning based on G.I.S. The example of Lindos town (Rhodes, Greece). 29th General Assembly of the International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior (IASPEI 1997), Abstract, p. 306, Thessaloniki
Αρχείο PDF:
Download this file (86.pdf) 1997 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
87.
PAPANIKOLAOU, D., LEKKAS, E. & PAPOULIA, I. (1997). - Determination of the expected seismic magnitude of the Vounargo fault zone (W. Peloponnese - Greece). 29th General Assembly of the International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior (IASPEI 1997), Abstract, p. 263,Thessaloniki
Αρχείο PDF:
Download this file (87.pdf) 1997 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
88.
LEKKAS, E. & KRANIS, C. (1997). - Acceleration directivity, strong ground motion and damage during the Kobe earthquake of Jan. 17, 1995. 8th International Conference on Soil Dynamics and Earthquake Engineering (SDEE '97), Eds. A.S. Çakmak, M. Erdik, E. Durukal, Extended Abstracts, p. 53, Istanbul
Αρχείο PDF:
Download this file (88.pdf) 285 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
89.
CARYDIS P., LEKKAS E., PAPADOPOULOS T., & HOLEVAS K. (1997). - Contribution of the scientific team of EPPO after the Egio earthquake (15-Jun-1995). Rapid collection scientific data estimation for the management of the disaster. 8th International Conference on Soil Dynamics and Earthquake Engineering (SDEE '97), Eds. A.S. Çakmak, M. Erdik, E. Durukal, Extended Abstracts, 302-303, Istanbul
Αρχείο PDF:
Download this file (89.pdf) 287 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
90.
LEKKAS, E. (1998). - Dinar earthquake (Turkey, 1st October 1995) correlation of the recent seismicity data and the neotectonic setting in SW Turkey. 8ο Διεθνές Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Τομ. ΧΧΧΙΙ/1, 199-207, Πάτρα
Αρχείο PDF:
Download this file (90.pdf) 5762 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
91.
LEKKAS, E., LOZIOS, S., SKOURTSOS, E. & KRANIS, H. (1998). - Egio earthquake (15 June 1995): An episode in the neotectonic evolution of Corinthiakos gulf. J. Geodynamics, Publ. Elsevier Science Ltd., Vol. 26, No. 2-4, 487-499
Αρχείο PDF:
Download this file (91.pdf) 1206 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
92.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΚΟΛΥΒΑ, Μ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. & ΚΟΠΑΝΑΣ, Ι. (1997). - Οι σεισμοί της Ζακύνθου. Προσπάθεια ερμηνείας των περιγραφών των σεισμών και συσχέτισης με την υφιστάμενη γεωλογική δομή. Annales Géologiques des Pays Helléniques, 1e serie, Tome ΧΧΧVII, 1033-1073

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΚΟΛΥΒΑ, Μ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. & ΚΟΠΑΝΑΣ, Ι. (1996). - Οι σεισμοί της Ζακύνθου. Συσχέτιση μακροσεισμικών φαινομένων - γεωλογικής δομής. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής & 6ο Κοινό Συνέδριο Ενωσης Ελλήνων Φυσικών και Ενωσης Κυπρίων Φυσικών, Εκτεταμένη Περίληψη, σ.39, Ηράκλειο

Αρχείο PDF:
Download this file (92.pdf) 26042 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
93.
LEKKAS, E. & FOUNTOULIS, I. (1998). - The Umbria (Central Italy) earthquake series of September 26, 1997. Risk Analysis, Eds. C.A. Brebbia, J.L. Rubio, J.L. Uso, Wit Press, Computational Mechanics Publications, Vol. 2, 93-102
Αρχείο PDF:
Download this file (93.pdf) 6237 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
94.
LEKKAS, E., LOZIOS, S., SKOURTSOS, E. & KRANIS, H. (1998). - Floods, geodynamic environment and human intervention. The case of Corinth (Greece). Risk Analysis, Eds. C.A. Brebbia, J.L. Rubio, J.L. Uso, Wit Press, Computational Mechanics Publications, Vol. 2, 135-144
Αρχείο PDF:
Download this file (94.pdf) 350 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
95.
LEKKAS, E., SAKELLARIOU, D. & LOZIOS, S. (1998). - A proposal for earthquake emergency planning of Rhodes Municipality (Greece). Risk Analysis, Eds. C.A. Brebbia, J.L. Rubio, J.L. Uso, Wit Press, Computational Mechanics Publications, Vol. 2, 169-178
Αρχείο PDF:
Download this file (95.pdf) 858 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
96.
FOUNTOULIS, I. & LEKKAS, E. (1998). - Evaluation and factors that control the intensity of the Umbria earthquake (Central Italy, 26 September 1997). 8th International Congress of the International Association for Engineering Geology (IAEG) "Engineering Geology-A Global View from the Pacific Rim", Eds. D.P. Moore & O. Hungr, Vol. II, 743-748, Vancouver
Αρχείο PDF:
Download this file (96.pdf) 4688 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
97.
LEKKAS, E. (1998). - Palaeoliquefaction phenomena and liquefaction hazard map at Zakinthos island, W. Greece. 8th International Congress of the International Association for Engineering Geology (IAEG) "Engineering Geology-A Global View from the Pacific Rim", Eds. D.P. Moore & O. Hungr, Vol. II, 749-754, Vancouver
Αρχείο PDF:
Download this file (97.pdf) 4281 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
98.
LEKKAS, E., SAKELLARIOU, D., BERTAKIS, G. & LOZIOS, S. (1998). - Location of geohazards at Rhodes island, SE Greece. 8th International Congress of the International Association for Engineering Geology (IAEG) "Engineering Geology-A Global View from the Pacific Rim", Eds. D.P. Moore & O. Hungr, Vol. II, 953-958, Vancouver
Αρχείο PDF:
Download this file (98.pdf) 621 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
99.
LEKKAS, E. (1998). - Protection of the Castle of Zakinthos, W. Greece, from landslide destruction phenomena. 8th International Congress of the International Association for Engineering Geology (IAEG) "Engineering Geology-A Global View from the Pacific Rim", Eds. D.P. Moore & O. Hungr, Vol. II, 1331-1336, Vancouver
Αρχείο PDF:
Download this file (99.pdf) 927 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
100.
LEKKAS, E., VASILOPOULOU, S. & HADZINAKOS, I. (1998). - GIS aided landslide management in Ropoto, Trikala, Greece: Raster-vector data treatment. 8th International Congress of the International Association for Engineering Geology (IAEG) "Engineering Geology-A Global View from the Pacific Rim", Eds. D.P. Moore & O. Hungr, Vol. III, 1759-1763, Vancouver
Αρχείο PDF:
Download this file (100.pdf) 878 Kb
Περισσότερα...
 


Σελίδα 1 από 3