27. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΛΟΓΟΣ, Ε. (1991)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΛΟΓΟΣ, Ε. (1991). - Τα κατολισθητικά φαινόμενα στην κοινότητα Λιβαδίου Λαρίσης. 1ο Επιστημονικό Συνέδριο "Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον", Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Σύνοψη, σ. 70, Πάτρα

 

Το Λιβάδι ευρίσκεται στο βόρειο άκρο του νομού Λαρίσης και περιλαμβάνει πάνω από 700 κτίσματα, μεταξύ των οποίων είναι ξενοδοχειακά και σχολικά συγκροτήματα, καθώς επίσης και αρχαιολογικά μνημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Τα προβλήματα από την αστάθεια των πρανών εντοπίζονται σε όλο σχεδόν το ανατολικό αντέρισμα της έξαρσης, στο οποίο έχουν καταστραφεί ή υπέστησαν σημαντικές ζημιές δεκάδες οικίες, δρόμοι, δίκτυα αποχέτευσης και υδροδότησης, ενώ ιδιαίτερα προβλήματα αντιμετωπίζει ο Βυζαντινός Ναός των Αγίων Αναργύρων.

Από τη γεωλογική, γεωτεχνική και υδρογεωλογική έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι στη δομή της περιοχής παίρνουν μέρος Αλπικοί σχηματισμοί ενώ κατά θέσεις διαπιστώθηκε η παρουσία αποσαθρωμένου μανδύα. Στην κατολισθαίνουσα περιοχή έγινε κινηματική και δυναμική ανάλυση των μικρορωγμών και των παραμορφώσεων στο έδαφος και σε κατασκευές με αποτέλεσμα να αποκτηθεί μια συνολική εικόνα των ανυσμάτων μετακίνησης. Διαπιστώθηκε ότι οι μετακινήσεις γίνονται στον επιφανειακό μανδύα αποσάθρωσης, φθάνουν σε ορισμένες θέσεις τα 1-2 cm ανά έτος και γίνονται είτε διαμέσου ασυνεχειών είτε λόγω ερπυστικών κινήσεων.

Τα αίτια εκδήλωσης των φαινομένων είναι: (i) η παρουσία του εδαφικού μανδύα αποσάθρωσης πάνω στο υγιές υπόβαθρο, (ii) η παρουσία και η κίνηση του υπόγειου νερού, (iii) οι μεγάλες μορφολογικές κλίσεις και (iv) οι ανθρώπινες επεμβάσεις. Για την αντιμετώπισή τους προτείνονται: (i) έργα για την επιφανειακή αποστράγγιση, (ii) έργα για την υπόγεια αποστράγγιση, (iii) περιορισμός δόμησης και θεμελίωση των κτιρίων στο υγιές υπόβαθρο και (iv) συντήρηση των υπαρχόντων έργων αποστράγγισης.