26. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΧΑΤΖΗΝΑΚΟΣ, Ι. & ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ι. (1991)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΧΑΤΖΗΝΑΚΟΣ, Ι. & ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ι. (1991). - Τα κατολισθητικά φαινόμενα της Ανατολικής Θεσσαλίας (Καταγραφή, Ταξινόμηση, Αίτια, Επιπτώσεις, Αντιμετώπιση). 1ο Επιστημονικό Συνέδριο "Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον", Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Σύνοψη, σ. 71, Πάτρα

 

Η ανατολική Θεσσαλία έχει κατ' επανάληψη πληγεί από κατολισθητικά φαινόμενα τα οποία έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα. Από την καταγραφή που έγινε διαπιστώθηκαν συνολικά 92 περιπτώσεις φαινομένων. Ακολούθησε μελέτη κάθε μιας από αυτές με αποτέλεσμα να αποκτηθεί μια πλήρης εικόνα των διαφόρων παραμέτρων, όπως του τύπου της μετακίνησης, των αιτιών που τις προκαλούν, των επιπτώσεων και του τρόπου αντιμετώπισής τους.

Από τη στατιστική επεξεργασία προέκυψε ότι ως προς τον τύπο της κίνησης κυριαρχούν οι μεταθετικές ολισθήσεις και ακολουθούν οι περιστροφικές ολισθήσεις, οι καταπτώσεις - ανατροπές, οι σύνθετου τύπου, οι ερπυστικές κινήσεις και οι ροές. Οι σχηματισμοί στους οποίους εκδηλώθηκαν οι μετακινήσεις ήταν, ως επί το πλείστον, εδαφικοί αδρομερείς. Επίσης διαπιστώθηκε ότι τα κύρια αίτια εκδήλωσης των φαινομένων ήταν οι ευνοϊκές γεωλογικές συνθήκες, η δράση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων και η μορφολογία.

Οι επιπτώσεις σε κατασκευές και σε τεχνικά έργα ήταν ιδιαίτερα μεγάλες. Ειδικότερα, αρκετές δεκάδες οικίες έχουν καταστραφεί ενώ μεγάλα τμήματα αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω αστάθειας των πρανών. Το επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο έχει πληγεί σε 40 σημεία ενώ σημαντικά τεχνικά έργα, τουριστικοί χώροι και αρχαιολογικά μνημεία έχουν επηρεαστεί.

Σε ό,τι αφορά στους τρόπους αντιμετώπισης συνιστώνται ως επί το πλείστον διευθετήσεις των επιφανειακών υδάτων, υπόγειες αποστραγγίσεις, κατασκευές τοίχων αντιστήριξης, διευθετήσεις χειμάρρων, παραλλαγές οδών, αποφορτίσεις πρανών κ.ά. Τέλος, συγκρίνονται τα στοιχεία της ανατολικής Θεσσαλίας με στοιχεία από άλλες περιοχές του Θεσσαλικού χώρου και διατυπώνονται ορισμένα σχόλια σχετικά με τις υφιστάμενες διαφοροποιήσεις.