23. ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ., ΛΟΓΟΣ, Ε., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι. & ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. (1991)

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ., ΛΟΓΟΣ, Ε., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι. & ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. (1991). - Νεοτεκτονική εξέλιξη της Χερσονήσου της Κυλλήνης (ΒΔ Πελοπόννησος). 5ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας 1990, Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Τομ. XXV/3, 163-176, Θεσσαλονίκη

 

Η Xερσόνησος της Κυλλήνης ευρίσκεται στο δυτικό τμήμα του Ελληνικού τόξου με αποτέλεσμα να είναι μία από τις πλέον τεκτονικά ενεργές περιοχές της Ελλάδας. Η γεωλογική μελέτη της περιοχής έδειξε ότι στη γεωλογική δομή της λαμβάνουν μέρος Αλπικοί σχηματισμοί και ειδικότερα εβαπορίτες ηλικίας Τριαδικού, ασβεστόλιθοι ηλικίας Κρητιδικού - Ηωκαίνου καθώς επίσης και Μεταλπικοί σχηματισμοί ηλικίας Πλειοκαίνου - Ολοκαίνου.

Οι ανωτέρω σχηματισμοί έχουν υποστεί έντονη νεοτεκτονική παραμόρφωση η οποία εκφράζεται κυρίως από τον έντονο ρηγματογόνο τεκτονισμό καθώς επίσης και από κάμψεις μικρής ή μεγάλης κλίμακας των στρωμάτων. Ειδικά από την παραμόρφωση ενός συγκεκριμένου γεωμετρικού σχηματισμού, του σχηματισμού Ασβεστοψαμμιτών Γλώσσας, διαπιστώνεται μία κατακόρυφη μετακίνηση της τάξεως των 180 μέτρων τουλάχιστον, η οποία έχει λάβει χώρα μέσα στο Ολόκαινο και είναι κυρίως υπεύθυνη για τη σημερινή μορφολογική εικόνα της χερσονήσου.

Οι ανωτέρω κινήσεις οφείλονται σε ένα συνδυασμό συμπίεσης με ταυτόχρονο διαπειρισμό των εβαποριτών της Ιονίου ενότητας.