21. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. σε συνεργασία με τους ΛΟΓΟ, Ε., ΔΑΝΑΜΟ, Γ., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Γ. & ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. (1991)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. σε συνεργασία με τους ΛΟΓΟ, Ε., ΔΑΝΑΜΟ, Γ., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Γ. & ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. (1991). - Μακροσεισμικές παρατηρήσεις μετά το σεισμό της 16 Οκτωβρίου 1988 στη Χερσόνησο της Κυλλήνης (ΒΔ Πελοπόννησος, Ελλάδα). 5ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας 1990, Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Τομ. XXV/3, 313-328, Θεσσαλονίκη

 

Περιγράφονται τα μακροσεισμικά αποτελέσματα του σεισμού της 16-10-1988 που έπληξε κυρίως τη Xερσόνησο της Κυλλήνης. Ειδικότερα, περιγράφονται σεισμικά ρήγματα, εδαφικές διαρρήξεις, κατολισθήσεις - καταπτώσεις, μεταθέσεις γραμμών ακτών, φαινόμενα ρευστοποίησης εδαφών και εκτίναξης νερού και άμμου καθώς και οι εκτεταμένες καταστροφές σε πολλές οικιστικές μονάδες.

Τα σεισμικά ρήγματα εμφανίζονται στο χωριό Κάστρο και έχουν γενική διεύθυνση Β-Ν η οποία συμπίπτει με τις τεκτονικές-νεοτεκτονικές δομές της περιοχής. Οι εδαφικές διαρρήξεις εμφανίζονται σε αρκετές περιοχές στη χερσόνησο και οφείλονται κυρίως στην πλευρική αστάθεια τεμαχών σχηματισμών κοντά σε μεγάλες μορφολογικές ασυνέχειες ενώ ειδικά στην περιοχή της Μπούκας Πηνειού οφείλονται στην παρουσία υποκείμενου σχηματισμού που ρευστοποιήθηκε.
Επίσης, σε πολλές περιοχές περιγράφονται καταπτώσεις που οφείλονται κυρίως στην παρουσία μορφολογικών ασυνεχειών ενώ κατά μήκος της δυτικής ακτής περιγράφονται ανοδικές κινήσεις μεγέθους 15-20 cm τουλάχιστον. Τα φαινόμενα ρευστοποίησης και τα φαινόμενα εκτίναξης νερού και άμμου οφείλονται τόσο στην ίδια τη σεισμική κίνηση όσο και στις γεωτεχνικές ιδιαιτερότητες ορισμένων γεωλογικών σχηματισμών.

Τέλος, γίνονται κάποιες αρχικές αναφορές για τους γεωλογικούς - γεωτεχνικούς παράγοντες οι οποίοι έπαιξαν ρόλο στην κατανομή των καταστροφών στις οικιστικές μονάδες της χερσονήσου.