Εφαρμοσμένα Ερευνητικά Προγράμματα

 1. Γεωλογική - Τεκτονική Μελέτη Σεισμόπληκτων Περιοχών Νομού Ηλείας (Χερσόνησος Κυλλήνης). Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 108σ., Αθήνα 1989.
 2. Μελέτη Κατολισθητικών Φαινομένων Νομού Μαγνησίας (Καταγραφή, Tαξινόμηση, Αίτια, Επιπτώσεις, Αντιμετώπιση). Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 175σ., Αθήνα 1990.
 3. Μελέτη Κατολισθητικών Φαινομένων Νομού Λαρίσης (Kαταγραφή, Ταξινόμηση, Αίτια, Επιπτώσεις, Αντιμετώπιση). Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 154σ., Αθήνα 1990.
 4. Πρόγραμμα Αντισεισμικής Προστασίας Δήμου Άνω Λιοσίων (Γεωλογική, Νεοτεκτονική έρευνα). Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 34σ., Αθήνα 1990.
 5. Εκπόνηση Νεοτεκτονικού Χάρτη της Ελλάδας, Φύλλα "ΠΥΡΓΟΣ - ΤΡΟΠΑΙΑ" (κλίμακα 1:100.000). Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 123σ., Αθήνα 1992.
 6. Μελέτη Κατολισθητικών Φαινομένων Νομού Καρδίτσας (Καταγραφή, Ταξινόμηση, Αίτια, Επιπτώσεις, Αντιμετώπιση). Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 230σ., Αθήνα 1992.
 7. Εκπόνηση Νεοτεκτονικού Χάρτη της Ελλάδας, Φύλλα "ΖΑΚΥΝΘΟΣ" και "ΒΟΛIΜΝAI" (κλίμακα 1:50.000). Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 116σ., Αθήνα 1993.
 8. Εκπόνηση Νεοτεκτονικού Χάρτη της Ελλάδας, Φύλλα "ΡΟΔΟΣ" - "ΧΑΛΚΗ" (κλίμακα 1:100.000). Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 99σ., Αθήνα 1993.
 9. Υδρογεωλογική - Γεωφυσική Έρευνα Δήμου Χαλανδρίου. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 28σ., Αθήνα 1993.
 10. Υδρογεωλογική - Γεωφυσική Έρευνα Δήμου Αμαρουσίου. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 30σ., Αθήνα 1993.
 11. Υδρογεωλογική - Γεωφυσική Έρευνα Δήμου Μεταμόρφωσης. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 30σ., Αθήνα 1993.
 12. Αντισεισμικός Σχεδιασμός - Οργάνωση Δήμου Ρόδου (A΄+ Β΄ Φάση). Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 6, Αθήνα 1994.
 13. Τεκτονική Ανάλυση Ρηγμάτων Σεισμόπληκτης Περιοχής Πύργου. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 35σ., Αθήνα 1994.
 14. Υδρογεωλογική - Γεωφυσική Έρευνα Δήμου Ταύρου. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 88σ., Αθήνα 1994.
 15. Επιχειρησιακή Οργάνωση Δήμου Χαλανδρίου για την Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 232σ., Αθήνα 1994.
 16. Εκπόνηση Νεοτεκτονικού Χάρτη της Ελλάδας, Περιοχή "ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ" (κλίμακα 1:100.000). Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 134σ., Αθήνα 1994.
 17. Μελέτη – Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων Νομού Θεσπρωτίας. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 138σ., Αθήνα 1994.
 18. Διερεύνηση Σεισμο-Τεκτονικής καταλληλότητας προτεινόμενης περιοχής θεμελίωσης Νομαρχιακού Νοσοκομείου Ηλείας. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 45σ., Αθήνα 1995.
 19. Διερεύνηση - Συσχέτιση Γεωδυναμικών κινδύνων - κατασκευών στις σεισμόπληκτες περιοχές Κοζάνης - Γρεβενών. Προτάσεις για την ασφαλή ανοικοδόμηση. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 134σ., Αθήνα 1995.
 20. Επιχειρησιακή Οργάνωση - Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών Κοινότητας Λίνδου. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 7, Αθήνα 1995.
 21. Επιχειρησιακή Οργάνωση - Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών Κοινότητας Κοσκινού Ρόδου. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 7, Αθήνα 1995.
 22. Υδρογεωλογική - Υδροληπτική Έρευνα Δήμου Αντιρρίου. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 106σ., Αθήνα - Αντίρριο 1995.
 23. Εκπόνηση Νεοτεκτονικού Χάρτη της Ελλάδας, Φύλλο "ΚΕΡΚΥΡΑ". Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 109σ., Αθήνα 1995.
 24. Εκπόνηση Νεοτεκτονικού Χάρτη της Ελλάδας, Φύλλο "ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ". Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 144σ., Αθήνα 1996.
 25. Αντισεισμικός Σχεδιασμός και Οργάνωση Κρεμαστής Ρόδου. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 7, Αθήνα 1996.
 26. Γεωλογικά - Γεωτεχνικά προβλήματα που απαντώνται στη δόμηση παρά τα Ενεργά Ρήγματα. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 137σ., Αθήνα 1996.
 27. Αντισεισμικός Σχεδιασμός - Οργάνωση Δήμου Ζακύνθου. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 7, Αθήνα 1996.
 28. Αντισεισμικός Σχεδιασμός - Οργάνωση Δήμου Κερκυραίων. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 5, Αθήνα 1996.
 29. Μελέτη - Αντιμετώπιση Κατολισθητικών Φαινομένων Νομού Θεσπρωτίας (Β΄ Φάση). Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 10, Αθήνα 1996.
 30. Αντιμετώπιση Κατολισθητικών Φαινομένων Κοινότητας Ροπωτού Τρικάλων. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 74σ., Αθήνα, 1996.
 31. Α Multidisciplinary project for urban and emergency planning in seismic regions - The case of Pyrgos city (W. Peloponnese, Greece). Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 113σ., Αθήνα 1996.
 32. Επιχειρησιακή Οργάνωση Δήμου Νέας Ιωνίας για την Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 359σ., Αθήνα 1997.
 33. Εκπόνηση Νεοτεκτονικού Χάρτη της Ελλάδας, Νομός "ΑΙΤΩΛΙΑΣ-ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ" (κλίμακα 1:100.000). Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 148σ., Αθήνα 1997.
 34. Εφαρμογή Μελέτης Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Οργάνωσης Κοινότητας Κοσκινού. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 6, Αθήνα 1997.
 35. Επιχειρησιακή Οργάνωση - Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών Δήμου Ιαλυσού Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 6, Αθήνα 1998.
 36. Επιχειρησιακή Οργάνωση - Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών Δήμου Αφάντου Ρόδου. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 7, Αθήνα 1998.
 37. Εφαρμοσμένη έρευνα Αντιμετώπισης Κατολισθητικών Φαινομένων σε περιοχές του Νομού Καρδίτσας. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 3, Αθήνα 1998.
 38. Εφαρμογή Σεισμοτεκτονικής έρευνας Νομού Κέρκυρας. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 3, Αθήνα 1998.
 39. Αντισεισμικός Σχεδιασμός και Οργάνωση Δήμου Ρεθύμνης. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 7, Αθήνα 1998.
 40. Επιχειρησιακή Οργάνωση Δήμου Ασπροπύργου – Διαχείριση Τεχνολογικών και Βιομηχανικών κινδύνων – Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 530σ., Αθήνα 1998.
 41. Μελέτη – Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων Νομού Ευβοίας. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 280σ., Αθήνα 1998.
 42. Εκπόνηση Νεοτεκτονικού Χάρτη της Ελλάδας, Φύλλο "ΓΡΕΒΕΝΑ" (κλίμακα 1:100.000). Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 102σ., Αθήνα 1998.
 43. Μελέτη δυνατότητας αξιοποίησης πηγών Σουλαντά Καρδίτσας – Α΄ Φάση: Γεωλογική – Υδρογεωλογική έρευνα. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 60σ., Αθήνα 1998.
 44. Αντισεισμικός Σχεδιασμός και Οργάνωση Καρδίτσας – Σοφάδων. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 3, Αθήνα 1998.
 45. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Οργάνωση Δήμου Χαλανδρίου για την Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών – Φάση Εφαρμογής. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 80σ., Αθήνα 1998.
 46. Εκπόνηση τελικών μακετών Νεοτεκτονικών Χαρτών της Ελλάδας, Φύλλα "ΠΥΡΓΟΣ", "ΤΡΟΠΑΙΑ", "ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ" και "ΝΗΣΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ" (κλίμακα 1:100.000) και "ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ" (κλίμακα 1:50.000). Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 5, Αθήνα 1998.
 47. Αναλυτική Μελέτη Σεισμικότητας, Σεισμικής Επικινδυνότητας και Γεωτεχνικών Συνθηκών της Λευκάδας με έμφαση στην ευρύτερη περιοχή της πόλης και τη δυτική παραλία. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 5, Αθήνα 1999.
 48. Εκτίμηση Δυνατοτήτων Ανεύρεσης και Αξιοποίησης Υπόγειων Υδάτων στην κοιλάδα του Εύηνου. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 25σ., Αθήνα 1999.
 49. Ανόρυξη Ερευνητικών – Παραγωγικών Γεωτρήσεων και Προτάσεις Έργων Τεχνητού Εμπλουτισμού για την κάλυψη των Υδροδοτικών αναγκών του Δήμου Αντιρρίου. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 32σ., Αθήνα 1999.
 50. Σεμινάριο με τίτλο "Εφαρμογές Τηλεπισκόπισης για Γεωτεχνικούς". Δημοτική Επιχείρηση Κ.Ε.Κ. Δήμου Καλλιθέας - Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 1999.
 51. Αντισεισμικός Σχεδιασμός και Οργάνωση Δήμου Αγρινίου. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 496σ., Αθήνα 2000.
 52. Ειδική Περιβαντολλογική – Χωροταξική έρευνα περιοχής Πεταλούδων Ρόδου. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 410σ., Αθήνα 2000.
 53. Επέκταση και Εφαρμογή έρευνας Αντισεισμικής Προστασίας Δήμου Πεταλούδων. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 501σ., Αθήνα 2000.
 54. Έρευνα των Συνθηκών Διάβρωσης των Ακτών Δήμου Πεταλούδων. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 430σ., Αθήνα 2000.
 55. Αντισεισμικός Σχεδιασμός και Οργάνωση Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 547σ., Αθήνα 2000.
 56. Γεωλογική – Νεοτεκτονική έρευνα Δήμου Άνω Λιοσίων στα πλαίσια εκπόνησης της Μικροζωνικής Μελέτης. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 91σ., Αθήνα 2000.
 57. Σύστημα Αντισεισμικής Προστασίας και Ενημέρωσης Δήμου Αιγίου. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών , 205σ., Αθήνα 2000.
 58. Εφαρμογή Μελέτης Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Οργάνωσης Δήμου Ρόδου. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 3 Τόμοι και Ενημερωτικά Δελτία, Αθήνα 2000.
 59. Αντισεισμικός Σχεδιασμός και Οργάνωση Δήμου Χερσονήσου. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τόμοι 2, Αθήνα 2001.
 60. Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για τον Επιτελικό Σχεδιασμό σε θέματα Οδικής Ασφάλειας και Διαχείρισης της Λειτουργίας του Οδικού Δικτύου. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2001.
 61. Υδρογεωλογική Έρευνα και Διαχείριση Υδροφόρων Οριζόντων Δήμου Τήλου. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 2, Αθήνα 2001.
 62. Διαχείριση – Αντιμετώπιση Κατολισθητικών Φαινομένων σε Οικιστικές Περιοχές του Νομού Ηλείας. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 75σ., Αθήνα 2001.
 63. Εντοπισμός Γεωλογικών – Τεχνικογεωλογικών Προβλημάτων Χρυσομηλιάς Δήμου Κλεινοβού Νομού Τρικάλων. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 66σ., Αθήνα 2001.
 64. Γεωλογική – Γεωτεχνική Έρευνα και Διαχείριση Γεωδυναμικών Φαινομένων σε περιοχές του Δήμου Ηρακλειδών Νήσου Κω. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 102σ., Αθήνα 2001.
 65. Μελέτη Αντισεισμικού Σχεδιασμού Δήμου Τενέας. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 552σ., Αθήνα 2001.
 66. Αντισεισμική Προστασία – Οργάνωση Δήμου Ροδίων. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 3, Αθήνα 2002.
 67. Αντισεισμικός Σχεδιασμός και Οργάνωση Δήμου Ζακύνθου (Φάση Εφαρμογής). Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 3, Αθήνα 2002.
 68. Υδρογεωλογική Έρευνα και Διαχείριση Υδροφόρων Οριζόντων Δήμου Αιδηψού. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2002 (υπό εκπόνηση).
 69. Υδρογεωλογική Έρευνα - Διαχείριση Υδροφόρων Οριζόντων Σητείας. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2002.
 70. Εύρεση – Καθορισμός Λατομικών Ζωνών στην περιοχή του Δήμου Σητείας. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2002.
 71. Αντισεισμικός Σχεδιασμός – Οργάνωση Δήμου Σητείας. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2002.
 72. Επιχειρησιακή Οργάνωση Πολεοδομικού Συγκροτήματος Χαλκίδας για την Αντιμετώπιση Σεισμικού Κινδύνου. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 601σ., Αθήνα 2002.
 73. Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Ευρύτερης Λατομικής Περιοχής Νότιας Καρυστίας. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 760σ., Αθήνα 2002.
 74. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Αειφόρο Ανάπτυξη και το Σχεδιασμό του Δήμου Αντιρρίου. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 3, Αθήνα 2002.
 75. Καθορισμός Σεισμικής Επικινδυνότητας με συνδυασμό Γεωφυσικών – Γεωτρητικών και Νεοτεκτονικών Δεδομένων στην ευρύτερη περιοχή του Πύργου Ηλείας. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 2, Αθήνα 2002.
 76. Έρευνα και Αντιμετώπιση Βραχωδών Καταπτώσεων – Κατολισθήσεων ιδιαίτερα σε περιπτώσεις σεισμικής φόρτισης σε περιοχές του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 97σ., Αθήνα 2002.
 77. Έρευνα Γεωλογικής – Γεωτεχνικής Καταλληλότητας Θέσεως Ανέγερσης του νέου Σχολικού Κτιρίου Αργυράδων Κέρκυρας. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 5σ., Αθήνα 2002.
 78. Αντισεισμικός Σχεδιασμός και Οργάνωση Δήμου Ρεθύμνης - Β΄ Φάση. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 5, Αθήνα 2003.
 79. Οριοθέτηση Κρημνών Καλδέρας Ηφαιστείου Σαντορίνης στην περιοχή της Κοινότητας Οίας. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 15σ., Αθήνα 2002.
 80. Εκπόνηση έρευνας γεωλογικής καταλληλότητας σε περιοχές οικιστικής επέκτασης του Δήμου Λουτρακίου με ιδιαίτερα σεισμοτεκτονικά – γεωδυναμικά χαρακτηριστικά. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 112σ., Αθήνα 2003.
 81. Αντισεισμικός Σχεδιασμός και Οργάνωση Δήμου Λινδίων - Β΄ Φάση. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 3, Αθήνα 2003.
 82. Αντισεισμική προστασία – διαχείριση σεισμικού κινδύνου σε αστικές και ημιαστικές περιοχές του νομού Κορινθίας "ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ". Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 5, Αθήνα 2003.
 83. Έρευνα και Αντιμετώπιση Βραχωδών Καταπτώσεων – Κατολισθήσεων ιδιαίτερα σε περιπτώσεις σεισμικής φόρτισης στην περιοχή του Κόκκινου Βράχου του Δήμου Ζακυνθίων. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 2, Αθήνα 2002.
 84. Προηγμένο προϊόν λογισμικού και ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων και διαχείρισης σεισμικού κινδύνου "ΕΣΤΙΑ". Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 5, Αθήνα 2003.
 85. Εκπόνηση έρευνας γεωλογικής καταλληλότητας σε περιοχές οικιστικής επέκτασης του Δήμου Καρδίτσας με ιδιαίτερα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 130σ, Αθήνα 2003.
 86. Χαρτογράφηση – Εκτίμηση κατολισθητικής επικινδυνότητας της καλδέρας του ηφαιστείου της Σαντορίνης – Προκαταρκτική έρευνα αντιμετώπισης κατολισθήσεων σε περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 145σ, Αθήνα 2003.
 87. Έρευνα και αντιμετώπιση κατολισθήσεων ιδιαίτερα σε περιοχές σεισμικής φόρτισης στην περιοχή της περιφερειακής οδού Λουτρακίου. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 80σ, Αθήνα 2004.
 88. Μείωση κατολισθητικής επικινδυνότητας στην περιοχή Αθηνιού. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 4, Αθήνα 2005.
 89. Έρευνα και αντιμετώπιση κατολισθήσεων ιδιαίτερα σε περιπτώσεις σεισμικής φόρτισης στη θέση “Δημοτικά Φυσικά Λουτρά” του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 95σ, Αθήνα 2005.
 90. Εδαφοδυναμική και γεωτεχνική έρευνα θεμελίωσης δημοτικού θεάτρου (Δήμος Ζακυνθίων). Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 72σ, Αθήνα 2004.
 91. Διερεύνηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο Δήμο Ασπροπύργου και την ευρύτερη περιοχή από την κατασκευή και λειτουργία νέου Χ.Υ.Τ.Α. στη θέση Σκαλιστήρι (Δήμος Ασπροπύργου). Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 15σ, Αθήνα 2004.
 92. Συνδυασμένη έρευνα για την ένταξη στο σχέδιο πόλης του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας περιοχών με ιδιαίτερα γεωδυναμικά-περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 3, Αθήνα 2004.
 93. Αντισεισμικός σχεδιασμός – οργάνωση Δήμου Κυθήρων. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 165σ, Αθήνα 2004.
 94. Οριοθέτηση πρανών και χρήσεις γης της περιοχής Τελεφερίκ Σαντορίνης. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 8σ, Αθήνα 2004.
 95. Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για την ένταξη στο σχέδιο πόλης – επέκταση της περιοχής «Ζωφριάς» Δήμου Άνω Λιοσίων. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 79σ, Αθήνα 2005.
 96. Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για την ένταξη στο σχέδιο πόλης – επέκταση της περιοχής «Δροσόπουλης» (Λεφάντο) Δήμου Άνω Λιοσίων. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 81σ, Αθήνα 2005.
 97. Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για την ένταξη στο σχέδιο πόλης – επέκταση της περιοχής «Κάτω Τσουκλιδι» Δήμου Άνω Λιοσίων. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 78σ, Αθήνα 2005.
 98. Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για την ένταξη στο σχέδιο πόλης των περιοχών «Πάρκο Πόλης» και «Επέκταση Πολεοδομικής Ενότητας Λίμνης» Δήμου Άνω Λιοσίων. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 75σ, Αθήνα 2005.
 99. Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για την ένταξη στο σχέδιο πόλης – επέκταση της περιοχής «Πανοράματος» Δήμου Άνω Λιοσίων. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 77σ, Αθήνα 2005.
 100. Έρευνα και αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων ιδιαίτερα σε περιπτώσεις σεισμικής φόρτισης στην περιοχή του Κάστρου – Μπόχαλης Ζακύνθου. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 3, Αθήνα 2005.
 101. Μείωση της κατολισθητικής επικινδυνότητας της περιοχής του Τελεφερίκ Σαντορίνης. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 5, Αθήνα 2005.
 102. Αντισεισμικός σχεδιασμός και οργάνωση Δήμου Ρεθύμνης. Φάση Γ΄. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 3, Αθήνα 2005.
 103. Τεχνικές μελέτες χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ – Φάση Α΄). Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 94, Αθήνα 2005.
 104. Τεχνικές μελέτες χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ – Φάση Β΄). Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 256, Αθήνα 2006.
 105. Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση ύδατος για ύδρευση σε περιοχές ιδιαίτερων γεωπεριβαλλοντικών συνθηκών (Ζάκυνθος). Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 15σ, Αθήνα 2006.
 106. Έρευνα σε περιοχές ιδιαίτερων περιβαλλοντικών συνθηκών του Δήμου Λαγανά. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 5, Αθήνα 2006.
 107. Διαχείριση επιφανειακών υδάτων νήσου Μυκόνου. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 95σ, Αθήνα 2006.
 108. Εκτέλεση σεισμογεωτεχνικής έρευνας στη περιοχή των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Ζακύνθου. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 2, Αθήνα 2006.
 109. Διεξαγωγή γεωφυσικής έρευνας στην περιοχή της περιφερειακή οδού Λουτρακίου, για την αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 2, Αθήνα 2006.
 110. Οριστικές μελέτες αποκατάστασης ΧΑΔΑ ΟΤΑ Νομού Χίου. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 25, Αθήνα 2006.
 111. Οριστικές μελέτες αποκατάστασης ΧΑΔΑ ΟΤΑ Νομού Σάμου. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 10, Αθήνα 2006.
 112. Οριστικές μελέτες αποκατάστασης ΧΑΔΑ ΟΤΑ Νομού Λέσβου. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 31, Αθήνα 2006.
 113. Πρόγραμμα εκπαίδευσης με χρήση καινοτόμων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning): Πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, Περίοδος Α΄. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2006.
 114. Πρόγραμμα εκπαίδευσης με χρήση καινοτόμων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning): Πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, Περίοδος . Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2006.
 115. Πρόγραμμα εκπαίδευσης με χρήση καινοτόμων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning): Επιμόρφωση Γεωλόγων Υποψηφίων Εκπαιδευτικών. Περίοδος Α΄.Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2006.
 116. Πρόγραμμα εκπαίδευσης με χρήση καινοτόμων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning): Επιμόρφωση Γεωλόγων Υποψηφίων Εκπαιδευτικών. Περίοδος Β΄.Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2006.
 117. Μελέτη Ειδικής Σεισμικής Επικινδυνότητας στην περιοχή της Χάραξης Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων στην περιοχή Δομοκού από Χ.Θ. 33+800 έως Χ.Θ. 52+000. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 3, Αθήνα 2005.
 118. Εκτέλεση σεισμογεωτεχνικής έρευνας εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κεφαλονιάς. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 2, Αθήνα 2006.
 119. Έρευνα επί των περιβαλλοντικών συνθηκών στην περιοχή δραστηριοτήτων της ΜΠΕΝΤΟΜΑΙΝ Α.Ε. (Ακρωτήριο Πρασσών Κιμώλου). Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11σ, Αθήνα 2006.
 120. Αναγνωριστική Γεωλογική – Υδρογεωλογική έρευνα Δήμου Φερών. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 96σ, Αθήνα 2006.
 121. Εκπόνηση ειδικής σεισμοτεκτονικής και εδαφομηχανικής μελέτης (μικροζωνικής) σεισμικής επικινδυνότητας στην περιοχή επέκτασης των εγκαταστάσεων των Διυλιστηρίων Ελευσίνας. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμοι 4, Αθήνα 2006.
 122. Αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων στην Ιερά Μονή Παναγίας Σπηλιανής Νισύρου. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2007.
 123. Έρευνα Γεωλογικής – Σεισμοτεκτονικής – Γεωτεχνικής Καταλληλότητας περιοχής ΒΔ Καταρρακτών Λουτρακίου. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2007.
 124. Πρόγραμμα εκπαίδευσης με χρήση καινοτόμων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning): Πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, Περίοδος Γ΄. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2007.
 125. Εκπόνηση Γεωλογικής και Αντισεισμικής μελέτης αγωγού φυσικού αερίου μέσης πίεσης (19Β) για το δήμο Καρδίτσας. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2007.
 126. Αντισεισμικός Σχεδιασμός και Οργάνωση Δήμου Ρεθύμνης, Φάση Γ΄. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2007.
 127. Εκτέλεση Σεισμογεωτεχνικής Έρευνας στην περιοχή ανέγερσης του Τμήματος Οικολογίας και Περιβάλλοντος στη Ζάκυνθο. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2007.
 128. Εκτέλεση Σεισμογεωτεχνικής Έρευνας στην περιοχή ανέγερσης του Τμήματος Βιολογικής Γεωργίας στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2007.
 129. Εκτέλεση Σεισμογεωτεχνικής Έρευνας στην περιοχή ανέγερσης του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στη Λευκάδα. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2007.
 130. Προστασία και Ανάδειξη Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Καΐρου. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2007.
 131. Πιλοτικό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των Φυσικών Κινδύνων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσων. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2007.
 132. Ειδικό ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης γεωδυναμικών φυσικών κινδύνων – Προτάσεις χωροταξικού σχεδιασμού στις πληγείσες περιοχές του Νομού Ηλείας. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2007.
 133. Γεωλογική και αντισεισμική μελέτη αγωγού φυσικού αερίου μέσης πίεσης για τον Δήμο Τρικκαίων. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2008.
 134. Επιχειρησιακή οργάνωση του Δήμου Αγίων Αναργύρων για την Πολιτική Προστασία και την αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2008.
 135. Επιχειρησιακή Οργάνωση για την αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών και Τεχνολογικών Κινδύνων Δήμου Κω. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2008.
 136. Πρόγραμμα εκπαίδευσης με χρήση καινοτόμων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning): Εκπαίδευση Στελεχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2008.
 137. Υδρολογική έρευνα ιαματικής πηγής Υπάτης. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2009.
 138. Πρόγραμμα εκπαίδευσης με χρήση καινοτόμων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning): Πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, Περίοδος Δ΄. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2009.
 139. Γεωλογική Έρευνα σε περιοχές με ιδιαίτερο Γεωδυναμικό Καθεστώς στα πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2009.
 140. Δράσεις Αποκατάστασης Παρόδιων Οικοσυστημάτων Πυρόπληκτων Περιοχών του Ν. Ηλείας σε μια προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας ισορροπίας μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2009.
 141. Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών για θέματα Πρόληψης και Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών σε Σχολικές Μονάδες. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2009.
 142. Εκπόνηση Μικροζωνικής Μελέτης - Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Οργάνωση για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών Δήμου Δύμης. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2009.
 143. Μείωση Κατολισθητικής Επικινδυνότητας στα Πρανή της Καλδέρας Περιοχής Αθηνιού Ν. Θήρας. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2009.
 144. Μείωση Κατολισθητικής Επικινδυνότητας στα Πρανή της Καλδέρας Περιοχής Αθηνιού Ν. Θήρας (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων). Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2009.
 145. Πιλοτικό Πρόγραμμα για την Αντιμετώπιση των Φυσικών Καταστροφών στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2009.
 146. Συνδυασμένη Γεωλογική – Υδροτεχνική Έρευνα και Έρευνα Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων περιοχής Νέου Νεκροταφείου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2009.
 147. Εκπόνηση έρευνα Γεωλογικής Καταλληλότητας για την αναθεώρηση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου Δήμου Άνω Λιοσίων. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2009.
 148. Μείωση κατολισθητικής επικινδυνότητας σε περιοχές του Δήμου Ερμούπολης. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2010.
 149. Επιχειρησιακή οργάνωση των Δήμων του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας για την Πολιτική Προστασία και την αντιμετώπιση φυσικών και περιβαλλοντικών κινδύνων. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2011.
 150. Σχεδιασμός και πιλοτική λειτουργία πλατφόρμας εκπαίδευσης από απόσταση και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού σε συμβατική και ηλεκτρονική διαδραστική μορφή σχετικά με τη θεωρία των κατολισθήσεων, τη σύγχρονη τεχνολογία παρακολούθησης, τη λειτουργία συστήματος παρακολούθησης αστάθειας κλιτύων και τη λήψη αποφάσεων βάσει των διαγνώσεων του συστήματος. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2011.