15. ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ., ΛΟΓΟΣ, Ε. & ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι. (1989)

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ., ΛΟΓΟΣ, Ε. & ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι. (1989). - Εδαφικές διαρρήξεις με ταυτόχρονη εκτίναξη νερού και άμμου κατά τους σεισμούς της 16 Οκτωβρίου 1988 στην περιοχή Βαρθολομιού (Δυτ. Πελοπόννησο, Ελλάδα). Α' Επιστημονικό Γεωφυσικό Συνέδριο, Σύλλογος Γεωφυσικών Ελλάδας, 545-563, Αθήνα

MARIOLAKOS I., DANAMOS G., FOUNTOULIS Ι., LEKKAS E. & LOGOS E. (1990). - Soil fractures and sand water's shaking off observed during the earthquake of October 16th, 1988 at the region of Vartholomio (W. Peloponnesus, Greece). European School of Climatology and Natural Hazards "Course on Natural Hazards and Engineering Geology", Commission of the European Communities, 9p., Lisboa

 

Περιγράφονται εδαφικές διαρρήξεις και φαινόμενα εκτίναξης νερού και άμμου τα οποία παρατηρήθηκαν κατά τη σεισμική δραστηριότητα της 16-10-1988 στην περιοχή Μπούκας Βαρθολομιού (Δυτική Πελοπόννησος). Πρόκειται για εντυπωσιακά και σπάνια φαινόμενα που οφείλονται καθαρά στις σεισμικές κινήσεις και στη φύση των γεωλογικών σχηματισμών της περιοχής.

Οι εδαφικές διαρρήξεις έχουν συγκεκριμένες διευθύνσεις και αναπτύσσονται σε ένα επιφανειακό σχετικά συνεκτικό σχηματισμό ο οποίος υπέρκειται ενός χαλαρού σχηματισμού με υδροφορία που ρευστοποιήθηκε. Η εκτίναξη νερού και άμμου έγινε κύρια μέσα από τις εδαφικές διαρρήξεις και οφείλεται στα φαινόμενα ρευστοποίησης και στην αποδέσμευση ποσοτήτων νερού λόγω της μείωσης του πορώδους.

Τα ανωτέρω πορίσματα βασίστηκαν τόσο σε επιφανειακές μετρήσεις και παρατηρήσεις όσο και στα δεδομένα γεωτρήσεων που εκτελέστηκαν. Τέλος δίδονται τα διαδοχικά στάδια εκδήλωσης των φαινομένων.