13. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1988)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1988). - Γεωλογικός χάρτης της Οροσειράς του Κόζιακα (κλιμ. 1:50.000). Εκδοση Δ.Α.Υ.Ε./Δ.Ε.Η.

 

Δίδεται για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη γεωλογική χαρτογράφηση σε κλίμακα 1:50.000 όλης της οροσειράς του Κόζιακα (Δυτ. Θεσσαλία). Η χαρτογραφημένη περιοχή καταλαμβάνει μεγάλα τμήματα των αντίστοιχης κλίμακας τοπογραφικών φύλλων της Γ.Υ.Σ. "ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ", "ΜΟΥΖΑΚΙ" και "ΚΑΡΔΙΤΣΑ" και έχει συνολική έκταση περί τα 500 km2.
Ειδικότερα στο γεωλογικό χάρτη δίδεται ενιαία χαρτογράφηση των γεωλογικών σχηματισμών και των μελών των σχηματισμών των Αλπικών, των Μολασσικών και των Μεταλπικών, έτσι όπως αυτοί διακρίθηκαν στη διδακτορική διατριβή.

Ο χάρτης συνοδεύεται από συνοπτικό υπόμνημα και γενικευμένη γεωλογική τομή. Εκδόθηκε στα πλαίσια σχεδιασμού και έναρξης κατασκευής των έργων για την εκτροπή του Αχελώου Ποταμού στη Θεσσαλία από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικών Εργων της ΔΕΗ.