Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών Εκτύπωση
There are no translations available.

Περιγραφή

Βάσεις Δεδομένων -Έμπειρα Συστήματα- Προγραμματισμός, Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων – Χωρικός Χαρακτήρας Σεισμολογικών και Γεωφυσικών Δεδομένων – Εφαρμογές, Θεματικοί Χάρτες – Μικροζωνοποίηση, Μοντέλα Αντιμετώπισης Καταστροφών, Προειδοποίηση και Καταστροφές, Διάκριση Επιπέδων Διαχείρισης Καταστροφών, Δημιουργία Συστημάτων Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων, Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης - Ανάκτηση μετά από καταστροφή