Άσκηση Υπαίθρου – Γεωλογική Χαρτογράφηση Εκτύπωση
There are no translations available.

Περιγραφή

Γεωλογική χαρτογράφηση σχηματισμών. Κλίμακες εργασίας και είδη γεωλογικής χαρτογράφησης. -Χρήση αεροφωτογραφιών στη γεωλογική χαρτογράφηση. Εξοπλισμός γεωλογικής χαρτογράφησης.(πυξίδα, GPS, φορητό στερεοσκόπιο, κλπ). Αναγνώριση γεωλογικών σχηματισμών. Εμφάνιση ιζηματογενών, εκρηξιγενών και μεταμορφωμένων πετρωμάτων στην ύπαιθρο. Διάκριση χαρακτηριστικών οριζόντων. Ομαδοποίηση πετρωμάτων σε σχηματισμούς. Περιγραφή σχηματισμών. Συμβολισμός γεωλογικών και τεκτονικών στοιχείων. Μεθοδολογία δειγματοληψίας και καταγραφής δειγμάτων πεδίου. Γεωλογική χαρτογράφηση τεκτονικών στοιχείων. Διάκριση δευτερογενών – πρωτογενών επαφών. Αναγνώριση τεκτονικών στοιχείων στην ύπαιθρο. Μέτρηση τεκτονικών στοιχείων. Χαρτογράφηση τεκτονικών στοιχείων. Αναγνώριση της χρονικής σειράς των τεκτονικών επεισοδίων. Σύνθεση – Γεωλογική ιστορία. Κατασκευή λιθοστρωματογραφικών στηλών. Γεωδυναμική σημασία των γεωλογικών σχηματισμών και των τεκτονικών στοιχείων. Γεωλογική ιστορία μίας περιοχής μέσα από έναν γεωλογικό χάρτη.