Γεωλογία Περιβάλλοντος Εκτύπωση
There are no translations available.

Περιγραφή

Αρχές Επιστήμης Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Γεωλογίας. Φιλοσοφικές αρχές. Θεμελιώδεις έννοιες. Σχέση ανθρώπου-περιβάλλοντος. Διαστάσεις της σχέσης (φιλοσοφική, ιστορική, τεχνολογική, πολιτική, οικονομική, επιστημονική). Επίπεδα αναπτύξεως και «αμετάβλητες» συνθήκες. Χρήσεις γης. Φυσικοί πόροι. Επαναδιάθεση υποπροϊόντων. Αλληλεπιδράσεις τεχνικών έργων και περιβάλλοντος. Δάνεια υλικά. Συνδυασμένες υδατικές διαχειρίσεις. Ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες μεταβολής του περιβάλλοντος. Σχέσεις αβιοτικού και βιοτικού περιβάλλοντος.