Εκτύπωση
There are no translations available.

7.
DERMITZAKIS, M. & LEKKAS, E. (1985). - Neogene of the Mediterranean Tethys and Paratethys. I.G.C.P. Project No 25, Inst. Paleont., University of Vienna, Εds. Steininger, Senes, Kleemann, Rögl., Vol. I, II

Δίνεται μια συνοπτική περιγραφή των ιζημάτων τριών Νεογενών λεκανών του Ελληνικού χώρου (Στρυμώνα, Πελοποννήσου, Μεγαλόπολης), η οποία συνοδεύεται από αναλυτικές λιθοστρωματογραφικές στήλες - πίνακες. Η περιγραφή όπως και οι λιθοστρωματογραφικές στήλες - πίνακες έχουν γίνει στα πλαίσια ενός ενιαίου συστήματος παρουσίασης όλων των Νεογενών λεκανών της Τηθύος - Παρατηθύος.

Αρχείο PDF:
Download this file (7.pdf) 2100 Kb