4. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1986)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1986). - Η γεωλογία της Δυτικής Θεσσαλίας. 3ο Eπιστημονικό Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Οδηγός Εκδρομής, 1-28, Αθήνα

 

Δίδεται μια συνοπτική εικόνα της γεωλογίας της Δυτικής Θεσσαλίας, στη δομή της οποίας συμμετέχουν η ενότητα Ανατολικής Ελλάδας, η ενότητα Δυτικής Θεσσαλίας, οι οφιόλιθοι της Βόρειας Πίνδου και οι μολασσικοί σχηματισμοί της Μεσοελληνικής αύλακας. Ειδικότερα για την ενότητα Δυτικής Θεσσαλίας, δίνεται στρωματογραφική στήλη στην οποία περιλαμβάνονται νέοι σχηματισμοί, σημειώνεται η στενή συγγενετική σχέση που υπάρχει μεταξύ των οφιολίθων και των υπόλοιπων σχηματισμών της ενότητας ενώ δίνεται μια συνοπτική εικόνα της τεκτονικής δομής της οροσειράς του Κόζιακα.

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται ορισμένοι χαρακτηριστικοί σχηματισμοί από τις ανωτέρω ενότητες, ιδιόμορφες μεταβάσεις μεταξύ σχηματισμών, μεγάλες ασυμφωνίες και τεκτονικές επαφές. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη γεωλογία των φαραγγιών του Πορταϊκού και του Πάμισου Ποταμού όπου πρόκειται να κατασκευασθούν δύο φράγματα στα πλαίσια του προγράμματος της εκτροπής του Αχελώου Ποταμού στη Θεσσαλία.