3. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1986)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1986). - Η παρουσία κλαστικού Τριαδικού στη βάση της ακολουθίας του Κόζιακα, Δυτ. Θεσσαλία. Γεωλ. & Γεωφ. Μελ. ΙΓΜΕ, Τόμος αφιερωμένος στη μνήμη Παπασταματίου, 235-242

Περιγράφεται η παρουσία ενός κλαστικού σχηματισμού ηλικίας Ανώτερου Τριαδικού στη βάση της ακολουθίας του Κόζιακα (Δυτική Θεσσαλία) στη βόρεια όχθη του Πορταϊκού Ποταμού.

Ο κλαστικός σχηματισμός αποτελείται από εναλλαγές σκουρόχρωμων ψαμμιτών και ερυθρών πηλιτών στη βάση, πάχους 30 περίπου μέτρων, οι οποίες στα ανώτερα τμήματά τους περιλαμβάνουν λεπτοπλακώδεις ασβεστόλιθους με θραύσματα κωνοδόντων. Προς τα άνω ο σχηματισμός εξελίσσεται κανονικά σε λεπτοπλακώδεις ασβεστόλιθους με κωνόδοντα ηλικίας Κατώτερου - Μέσου Νόριου.

Η παρουσία του κλαστικού σχηματισμού ηλικίας Ανώτερου Τριαδικού στην ενότητα Δυτικής Θεσσαλίας επιτρέπει να γίνουν ορισμένες συσχετίσεις με άλλους παλαιογεωγραφικούς χώρους γειτονικών ενοτήτων, όπως της Πίνδου, των Βαρδουσίων, του Παρνασσού, της Βοιωτικής, της Μαλιακής και της Πελαγονικής. Από το συσχετισμό διαπιστώθηκε ότι τόσο ο παλαιογεωγραφικός χώρος της Πίνδου όσο και της ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας κατά το Νόριο αποτελούσαν ένα ενιαίο παλαιογεωγραφικό χώρο στον οποίο επικρατούσαν οι ίδιες παλαιογεωγραφικές συνθήκες.